Aktualności GZZK

28.09.2016

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ „BOLESŁAW” SP. Z O.O. INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY BOLESŁAW, ŻE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r. W TERMINIE ODBIORU POPIOŁÓW ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCHczytaj więcej

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH...
19.09.2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAWczytaj więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
17.10.2017

Informacja


Informacja dotycząca kolejnego etapu prac przy odgazowaniu składowiska


Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. w Bolesławiu, uprzejmie informuje, iż zostały rozpoczęte prace związane z odgazowaniem składowiska, które potrwają do połowy listopada br.


Powyższe prace stanowią kolejny etap minimalizacji oddziaływania emisji niezorganizowanej ze składowiska na otoczenie.


Do chwili obecnej podjęto już szereg działań techniczno-organizacyjnych ograniczających jej wpływ. Mamy nadzieję, że nasze działania spowodowały odczuwalny efekt. Jednak obecne prace ze względu na prowadzone odwierty mogą w tym czasie powodować okresowe uciążliwości, dlatego prosimy o wyrozumiałość.


Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest przez nas monitoring uciążliwości zapachowych.


Skan pisma dot. kolejnego etapu prac przy odgazowaniu składowiska


Prezes Zarządu, Dyrektor

Robert Nielaba

Autor:

autor

Pogoda

15 grudnia Temperatura: -1°C Wiatr: 29.9 km/h,

Kalendarz

imieniny: