Pozostałe

06.08.2018

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC znany konkurs w nowej formule

Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla...czytaj więcej

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE -...
01.08.2018

IV Zagłębiowski Festiwal Organowy

W imieniu Stowarzyszenia Artystów Spectrum oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy na koncert inauguracyjny IV Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego, który odbędzie się w...czytaj więcej

IV Zagłębiowski Festiwal Organowy
20.07.2018

Nabór uczestników do projektu

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO....czytaj więcej

Nabór uczestników do projektu
18.07.2018

Postaw na rozwój - zwiększ możliwość

Szanowni Państwo!Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie! Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizowanego w ramach uzyskanego...czytaj więcej

Postaw na rozwój -...
16.07.2018

Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS

Płatniku jeśli zatrudniasz więcej niż 5 osób, pamiętaj: masz obowiązek posiadania konta na PUE! Konto na PUE to same korzyści! e-ZLA, e-Składka, e-Płatnik Chcesz wiedzieć więcej, chcesz założyć konto? Wpadnij...czytaj więcej

Jesteś w sieci? Wpadnij...
06.07.2018

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu  Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie,  jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.  W ramach programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie  udzielane są niskooprocentowane...czytaj więcej

Pierwszy Biznes - Wsparcie...
26.06.2018

Konsultacje - pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY BOLESŁAW ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Bolesław na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich Termin dyżuru : 3 lipca 2018 roku (wtorek) godz....czytaj więcej

Konsultacje - pozyskiwanie dotacji...
21.06.2018

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu....czytaj więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko...
12.06.2018

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł...czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców
29.05.2018

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 12 ust. 1...czytaj więcej

Obwieszczenie
16.05.2018

Powołania do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej


CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM, POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE ORAZ CHARAKTER I SPECYFIKĘ SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ?


Zgłoś się do WKU i wypełnij wniosek o powołanie do

11 Małopolskiej Brygady Obrony TerytorialnejCZYM SĄ WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ?

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Wojska Obrony Terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Zasilając szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, będziesz miał(a) niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sił Zbrojnych RP, gdzie realizując zadania na rzecz Ojczyzny, możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.


KTO MOŻE WSTĄPIĆ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) ?

Do Wojsk Obrony Terytorialnej możesz wstąpić, jeżeli spełniasz następujące warunki:

- posiadasz obywatelstwo polskie,

- posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- ukończyłe(a)ś 18 lat,

- nie byłe(a)ś karany(a)y za przestępstwo umyślne,

- nie byłe(a)ś przeznaczony(a)y do służby zastępczej,

- nie pełnisz innego rodzaju czynnej służby wojskowej,

- posiadasz wykształcenie:

- wyższe - służba na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;

- co najmniej średnie - służba na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;

- co najmniej podstawowe (gimnazjalne) - służb na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ (TSW ) ŻOŁNIERZ OT PEŁNI ROTACYJNIE

i DYSPOZYCYJNIE


SŁUŻBA DYSPOZYCYJNA

Jest pełniona poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.


SŁUŻBA ROTACYJNA

Jest pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.


CZAS TRWANIA TSW

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat i może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

ŻOŁNIERZE TSW, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.
Żołnierz TSW może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach pierwszeństwa powołania, jeżeli pełnił służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.


WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW

Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.


UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW

Żołnierzom TSW przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia tej służby dodatek za gotowość bojową w wysokości 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 320 zł „netto” oraz za każdy dzień trwania według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego (np. szeregowy - 91,20 zł „netto”).
Żołnierzowi TSW można przyznać dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji.


Z A P R A S Z A M Y

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE PRZY UL. RYDLA 19


Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do TSW, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel.: 261-13-43-42 ; 261- 13- 44- 62; 261-13-74-41.


Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Autor:

autor

Pogoda

15 sierpnia Temperatura: 20°C Wiatr: 6.8 km/h,

Kalendarz

imieniny: