Pozostałe

25.05.2018

Informacja

KOMUNIKAT Na podstawie art. 24e ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328...czytaj więcej

Informacja
24.05.2018

Informacja

Szanowni Państwo!Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom Adamem Zielnikiem, które odbędzie się 29.05.2018 roku o...czytaj więcej

Informacja
17.05.2018

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej(powiaty:...czytaj więcej

Wsparcie doradcze i finansowe...
16.05.2018

Powołania do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM, POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE ORAZ CHARAKTER I SPECYFIKĘ SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ? Zgłoś się do WKU i wypełnij wniosek o powołanie do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej...czytaj więcej

Powołania do 11 Małopolskiej...
07.05.2018

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo, Informacja o lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Gminy Bolesław w 2018r. zlokalizowany jest w Gminie Bukowno - obowiązuje od 1 maja 2018r. W punkcie mogą Państwo uzyskać...czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna
07.05.2018

Warsztaty Zdrowia dla Kobiet

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Centrum Medyczne...czytaj więcej

Warsztaty Zdrowia dla Kobiet
25.04.2018

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Krakowie Kraków, 2018-04-18 PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019XVII EDYCJA(Segment IA) Wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w programie „stypendiów pomostowych"(segment IA), który jest adresowany do...czytaj więcej

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019
25.04.2018

Ogłoszenie

Kraków, dn. 19.04.2018 r. Znak: DN-22/2018 Ogłoszenie Nr 22 Dyrektor Oddziału Regionalnego w KrakowieAgencji Mienia Wojskowegoul. Montelupich 331-155 Kraków działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.04.2018

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Szkolenia za bony w Małopolsce. Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie...czytaj więcej

Projekt „Kierunek Kariera” –...
16.04.2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

OFERTA PRACYOgłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEzatrudniANKIETERA PRACA STAŁA NA PEŁNY ETAT Miejsce pracy: - praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności powiat chrzanowski...czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku...
16.05.2018

Powołania do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej


CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM, POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE ORAZ CHARAKTER I SPECYFIKĘ SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ?


Zgłoś się do WKU i wypełnij wniosek o powołanie do

11 Małopolskiej Brygady Obrony TerytorialnejCZYM SĄ WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ?

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Wojska Obrony Terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Zasilając szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, będziesz miał(a) niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sił Zbrojnych RP, gdzie realizując zadania na rzecz Ojczyzny, możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.


KTO MOŻE WSTĄPIĆ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) ?

Do Wojsk Obrony Terytorialnej możesz wstąpić, jeżeli spełniasz następujące warunki:

- posiadasz obywatelstwo polskie,

- posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- ukończyłe(a)ś 18 lat,

- nie byłe(a)ś karany(a)y za przestępstwo umyślne,

- nie byłe(a)ś przeznaczony(a)y do służby zastępczej,

- nie pełnisz innego rodzaju czynnej służby wojskowej,

- posiadasz wykształcenie:

- wyższe - służba na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;

- co najmniej średnie - służba na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;

- co najmniej podstawowe (gimnazjalne) - służb na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ (TSW ) ŻOŁNIERZ OT PEŁNI ROTACYJNIE

i DYSPOZYCYJNIE


SŁUŻBA DYSPOZYCYJNA

Jest pełniona poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.


SŁUŻBA ROTACYJNA

Jest pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.


CZAS TRWANIA TSW

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat i może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

ŻOŁNIERZE TSW, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.
Żołnierz TSW może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach pierwszeństwa powołania, jeżeli pełnił służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.


WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW

Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.


UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA TSW

Żołnierzom TSW przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia tej służby dodatek za gotowość bojową w wysokości 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 320 zł „netto” oraz za każdy dzień trwania według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego (np. szeregowy - 91,20 zł „netto”).
Żołnierzowi TSW można przyznać dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji.


Z A P R A S Z A M Y

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE PRZY UL. RYDLA 19


Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do TSW, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel.: 261-13-43-42 ; 261- 13- 44- 62; 261-13-74-41.


Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Autor:

autor

Pogoda

28 maja Temperatura: 19°C Wiatr: 11.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: