Urząd Gminy

12.09.2017

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 8 września 2017 roku obchody „Diamentowych Godów” świętowali Państwo Helena i Wincenty Kadłuczka zam. Krzykawka, Państwo Helena i Lucjan Kluczewscy zam. Kolonia, Państwo Zdzisława i Stanisław Mucha zam....czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
25.08.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dotyczy postępowania konkursowego na realizacje zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław"...czytaj więcej

Ogłoszenie
25.08.2017

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert
24.08.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 24.08.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U....czytaj więcej

Ogłoszenie
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r. OŚ. 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.08.2017

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz....czytaj więcej

Ogłoszenie
08.08.2017

Nowy sprzęt dla OSP - „Bezpieczna Małopolska 2017”

W środę, 2 sierpnia 2017r. w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” organizowanego przez Województwo Małopolskie, przekazano umowę gwarantującą przyznanie dotacji dla 2 jednostek OSP z Gminy Bolesław – OSP Bolesław...czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP...
18.07.2017

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 18.07.2017r. OŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.06.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 23.06.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...czytaj więcej

Ogłoszenie
22.06.2017

Informacja

Bolesław, dnia 21.06.2017r. OŚ.6220.2.2017   POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Podziękowanie
Autor:

autor

Pogoda

20 września Temperatura: 11°C Wiatr: 11.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: