Urząd Gminy

18.07.2017

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 18.07.2017r. OŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.06.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 23.06.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...czytaj więcej

Ogłoszenie
22.06.2017

Informacja

Bolesław, dnia 21.06.2017r. OŚ.6220.2.2017   POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...czytaj więcej

Informacja
19.06.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dn.13.06.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXV/220/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
13.06.2017

Informacja

W dniu 16.06.2017r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
06.06.2017

Ekspozycja kolejki wąskotorowej

Gmina Bolesław w historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej zajmuje miejsce szczególne, stanowiąc kolebkę małopolskiego górnictwa kruszcowego. Eksploatacja złóż rud ołowiu, srebra i cynku, rud żelaza – pirytu i limonitu...czytaj więcej

Ekspozycja kolejki wąskotorowej
06.06.2017

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu...
25.05.2017

Życzenia z okazji Dnia Samorządu

Szanowni Państwo! Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom  serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Bolesław...czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia...
24.05.2017

WÓJT GMINY BOLESŁAW OGŁASZA KONSULTACJE

Zgodnie z uchwałą nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...czytaj więcej

WÓJT GMINY BOLESŁAW OGŁASZA...
24.05.2017

Informacja o remoncie Remizy OSP w Bolesławiu

W dniu 17 maja 2017r. zostały ogłoszone przetargi związane z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: - wymianę bram garażowych, drzwi wejściowych, - wykonanie...czytaj więcej

Informacja o remoncie Remizy...
19.05.2017

Podziękowanie
Autor:

autor

Pogoda

24 lipca Temperatura: 27°C Wiatr: 15.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: