Urząd Gminy

17.09.2019

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do miast i gmin powiatu olkuskiego

30 sierpnia 2019r. prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie...czytaj więcej

Środki z Funduszu Dróg...
13.09.2019

Dzielnicowi przy współpracy z Urzędem Gminy Bolesław rozdawali dzieciom odblaski

W akcję na rzecz bezpieczeństwa dzieci zaangażowali się dzielnicowi z komisariatu policji w Bukownie. Policjanci przy współpracy z Urzędem Gminy Bolesław rozdawali elementy odblaskowe, które trafiły do najmłodszych uczniów klas...czytaj więcej

Dzielnicowi przy współpracy z...
12.09.2019

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Bolesław

16–22 września 2019r. W programie:▶ Zajęcia dla uczniów klas pierwszych dotyczące bezpieczeństwa na drodze prowadzone przez Policjantów ▶ Akcja dla aktywnych rowerzystów ODBIERZ OPONKĘ (ilość opon ograniczona☺)▶ Konkurs plastyczny ‘Rowerowy...czytaj więcej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu...
12.09.2019

Konkurs plastyczny w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

W związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Regulamin konkursu zawierający m.in. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie znajduje się poniżej.czytaj więcej

Konkurs plastyczny w ramach...
10.09.2019

Informacja

W dniu 30.08.2019r. rozpoczęła się przebudowa  ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Bolesław: odcinka ul. Głównej i ul. Osadowej w miejscowości Bolesław. Zadanie realizowane przez powiat olkuski jest współfinansowane w...czytaj więcej

Informacja
06.09.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.08.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
26.08.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego wzakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych pt. „Dostrzec-zrozumieć...czytaj więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania...
26.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, 26 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bolesław”   Wójt Gminy Bolesław na postawie art....czytaj więcej

Ogłoszenie
09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław


Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w użytkowaniu wieczystym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.


Instytut (od 1 kwietnia należący do Sieci Badawczej „Łukasiewicz” podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) od kilkunastu lat nie prowadzi na terenie naszej gminy żadnej działalności naukowo-badawczej ani przemysłowej. Infrastruktura znajdująca się w ścisłym centrum Bolesławia niszczeje i szpeci okolicę, dlatego gmina Bolesław wystąpiła do dyrekcji Instytutu z propozycją przejęcia i zagospodarowania terenu, co przełoży się na podniesienie jego atrakcyjności.


Włodarze gminy Bolesław zaprosili Premiera do Bolesławia, żeby zobaczył, jak duży jest potencjał tego miejsca. Działka znajdująca się w samym centrum Bolesławia ma prawie dwa hektary powierzchni. Cześć budynków wzdłuż ul. Głównej jest wynajmowana na cele usługowe, ale większość niszczeje i znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Wójt, doceniając możliwości tego miejsca, chce wcielić w życie swoje plany i stworzyć w centrum wsi przestrzeń spotkań oraz odpoczynku. „To na razie plany, ale po dzisiejszej wizycie Pana Premiera nabierają realnych kształtów” – podkreślił Krzysztof Dudziński.


Jarosław Gowin zaznaczył, że w pełni popiera starania wójta o zrewitalizowanie tego terenu. ,,Konieczne jest podjęcie pilnych działań, by centrum Bolesławia stało się miejscem atrakcyjnym oraz funkcjonalnym dla wszystkich mieszkańców. Widzę zasadność starań wójta o przejecie działek od Instytutu Odlewnictwa” – powiedział Premier.


Niszczejące budynki lata świetności już dawno mają za sobą, zdegradowany teren stanowi smutny widok, a przecież historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa.


Plac z zabudowaniami, płuczką i szybem „Aleksander” należał w XIX i na początku XX wieku do prywatnej kopalni „Bolesław”. W 1931 roku kopalnię zatopiono. Szyb zasypano w 1958 roku. Po II wojnie światowej teren kopalni przeszedł na własność skarbu państwa, który w 1967 roku oddał to miejsce wraz z przedwojennymi zabudowaniami w wieczyste użytkowanie Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. Przez ponad 30 lat prowadził tu swą działalność Wydział Terenowy Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa, który specjalizował się w wykonywaniu odlewów (o wysokiej odporności na niszczenie i zużycie) dla hydrauliki wysokociśnieniowej, mielników i części urządzeń mających swe zastosowanie głównie w przemyśle cementowym. Początek lat 90. XX wieku to recesja w przemyśle, w tym w odlewnictwie. Dzięki stosunkowo uniwersalnemu wyposażeniu, jak również wysokim kwalifikacjom konstruktorów, technologów i narzędziowców, Zakład Doświadczalny zdołał dostosować się do zmieniających się potrzeb i przez kilka lat utrzymywał się na rynku produkcji odlewów w kraju i za granicą. Niestety, niewielka powierzchnia produkcyjna oraz niewystarczające drogi transportowe znacznie utrudniały zapewnienie właściwego ciągu technologicznego i doprowadziły do ograniczenia, a z czasem wstrzymania produkcji. Zakład podupadł, a teren i stojące na nim budynki z biegiem lat popadły w ruinę.

***

W spotkaniu, oprócz Wicepremiera, uczestniczyli: Tomasz Dudziak (Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie), Michał Kwiecień (Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych), Grzegorz Nocoń (Radny Powiatu Olkuskiego), Łukasz Piątek (Radny Miasta i Gminy Olkusz), Ewa Dychtoń (Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław), Dawid Sadowski (Radny Gminy Bolesław) oraz gospodarze spotkania: Krzysztof Dudziński (Wójt Gminy Bolesław) i Agata Borkiewicz (Zastępca Wójta).


***

O kolejnych działaniach związanych z planami rewitalizacji terenów należących do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie będziemy państwa na bieżąco informować.

Autor:

autor

Pogoda

17 września Temperatura: 17°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: