Urząd Gminy

15.07.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
01.07.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 01.07.2019r. (poniedziałek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 15.00Kasa Urzędu do godz. 14.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w...czytaj więcej

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził...
25.06.2019

Informacja

W dniu 26.06.2019r. (środa) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz. 6:00 do 14:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 13:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
12.06.2019

Informacja

W dniach: 12.06.2019r. (środa)13.06.2019r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 14:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 13:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
11.06.2019

Kolejny zdrój wody pitnej w Gminie Bolesław

W gminie Bolesław pojawił się kolejny zdrój wody pitnej, czyli profesjonalne urządzenie podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej naszego systemu zaopatrzenia w wodę. Zdrój wodny został tym razem zamontowany w Zespole...czytaj więcej

Kolejny zdrój wody pitnej...
31.05.2019

Raport o stanie Gminy Bolesław za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Bolesław za 2018 rok - linkczytaj więcej

Raport o stanie Gminy...
17.05.2019

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na...
17.05.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAW, LASKI, KOLONIA I HUTKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art....czytaj więcej

Ogłoszenie
30.04.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2019r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław


Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w użytkowaniu wieczystym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.


Instytut (od 1 kwietnia należący do Sieci Badawczej „Łukasiewicz” podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) od kilkunastu lat nie prowadzi na terenie naszej gminy żadnej działalności naukowo-badawczej ani przemysłowej. Infrastruktura znajdująca się w ścisłym centrum Bolesławia niszczeje i szpeci okolicę, dlatego gmina Bolesław wystąpiła do dyrekcji Instytutu z propozycją przejęcia i zagospodarowania terenu, co przełoży się na podniesienie jego atrakcyjności.


Włodarze gminy Bolesław zaprosili Premiera do Bolesławia, żeby zobaczył, jak duży jest potencjał tego miejsca. Działka znajdująca się w samym centrum Bolesławia ma prawie dwa hektary powierzchni. Cześć budynków wzdłuż ul. Głównej jest wynajmowana na cele usługowe, ale większość niszczeje i znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Wójt, doceniając możliwości tego miejsca, chce wcielić w życie swoje plany i stworzyć w centrum wsi przestrzeń spotkań oraz odpoczynku. „To na razie plany, ale po dzisiejszej wizycie Pana Premiera nabierają realnych kształtów” – podkreślił Krzysztof Dudziński.


Jarosław Gowin zaznaczył, że w pełni popiera starania wójta o zrewitalizowanie tego terenu. ,,Konieczne jest podjęcie pilnych działań, by centrum Bolesławia stało się miejscem atrakcyjnym oraz funkcjonalnym dla wszystkich mieszkańców. Widzę zasadność starań wójta o przejecie działek od Instytutu Odlewnictwa” – powiedział Premier.


Niszczejące budynki lata świetności już dawno mają za sobą, zdegradowany teren stanowi smutny widok, a przecież historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa.


Plac z zabudowaniami, płuczką i szybem „Aleksander” należał w XIX i na początku XX wieku do prywatnej kopalni „Bolesław”. W 1931 roku kopalnię zatopiono. Szyb zasypano w 1958 roku. Po II wojnie światowej teren kopalni przeszedł na własność skarbu państwa, który w 1967 roku oddał to miejsce wraz z przedwojennymi zabudowaniami w wieczyste użytkowanie Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. Przez ponad 30 lat prowadził tu swą działalność Wydział Terenowy Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa, który specjalizował się w wykonywaniu odlewów (o wysokiej odporności na niszczenie i zużycie) dla hydrauliki wysokociśnieniowej, mielników i części urządzeń mających swe zastosowanie głównie w przemyśle cementowym. Początek lat 90. XX wieku to recesja w przemyśle, w tym w odlewnictwie. Dzięki stosunkowo uniwersalnemu wyposażeniu, jak również wysokim kwalifikacjom konstruktorów, technologów i narzędziowców, Zakład Doświadczalny zdołał dostosować się do zmieniających się potrzeb i przez kilka lat utrzymywał się na rynku produkcji odlewów w kraju i za granicą. Niestety, niewielka powierzchnia produkcyjna oraz niewystarczające drogi transportowe znacznie utrudniały zapewnienie właściwego ciągu technologicznego i doprowadziły do ograniczenia, a z czasem wstrzymania produkcji. Zakład podupadł, a teren i stojące na nim budynki z biegiem lat popadły w ruinę.

***

W spotkaniu, oprócz Wicepremiera, uczestniczyli: Tomasz Dudziak (Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie), Michał Kwiecień (Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych), Grzegorz Nocoń (Radny Powiatu Olkuskiego), Łukasz Piątek (Radny Miasta i Gminy Olkusz), Ewa Dychtoń (Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław), Dawid Sadowski (Radny Gminy Bolesław) oraz gospodarze spotkania: Krzysztof Dudziński (Wójt Gminy Bolesław) i Agata Borkiewicz (Zastępca Wójta).


***

O kolejnych działaniach związanych z planami rewitalizacji terenów należących do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie będziemy państwa na bieżąco informować.

Autor:

autor

Pogoda

22 lipca Temperatura: 19°C Wiatr: 11.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: