Wybory parlamentarne 2019

16.09.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r....czytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
13.09.2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach...czytaj więcej

Obwieszczenie
28.08.2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Na...czytaj więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej...
28.08.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 sierpnia 2019r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U....czytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
27.08.2019

Informacja

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.czytaj więcej

Informacja
27.08.2019

Informacja

Informacja PKW z 5 sierpnia 2019r. o o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborów niepełnosprawnych Informacja PKW z 27 lutego 2019r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychczytaj więcej

Informacja
27.08.2019

Informacja

Informacja Wójta Gminy Bolesławz dnia 19 sierpnia 2019 roku Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn....czytaj więcej

Informacja
27.08.2019

Informacja

Informacja PKW z 5 sierpnia 2019r. o warunkach udziału polskich obywateli w głosowaniu w obwodach głosowania w kraju Informacja PKW z 5 sierpnia 2019r. o warunkach udziału polskich obywateli w...czytaj więcej

Informacja
27.08.2019

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Bolesław w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13...czytaj więcej

Postanowienie
27.08.2019

Postanowienie

PostanowieniePrezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 6 sierpnia 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejczytaj więcej

Postanowienie
28.08.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 sierpnia 2019r.


Informacja

Komisarza Wyborczego

w Krakowie II

z dnia 23 sierpnia 2019 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bolesław, Hutki

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Krążek, Międzygórze, Podlipie

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu, Podlipie 153, 32-329 Bolesław

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Krzykawa, Krzykawka, Krze, Małobądz, Ujków Nowy

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie, Krzykawa 54A, 32-329 Bolesław

4

Laski, Ujków Nowy Kolonia

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, Laski ul. Główna 3, 32-329 Bolesław

5

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Hutkach

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Hutkach, Hutki ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Bolesław najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.


Komisarz Wyborczy

w Krakowie II

/-/ Wojciech Andrzej Makieła
Autor:

autor

Pogoda

17 września Temperatura: 17°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: