GOPS

12.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza do składania pisemnych ofert na najem pomieszczenia - lokalu o pow. 25,00 m2 usytuowanego na parterze budynku GOPS w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 posiadającego odrębne wejście do lokalu, na cele nieuciążliwej działalności usługowej.Preferowana działalność bankowa, pośrednictwo i doradztwo finansowe.Okres najmu: od 1.08.2017 r. do 31.07.2019 r. I. Forma złożenia oferty: Oferty w formie pisemnej (formularz oferty dostępny w załączniku) należy składać do dnia 24.07.2017 r. godz. 15.00 wg wyboru przez Oferenta w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy...czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert...
14.06.2017

Informacja

W dniu 16.06.2017 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny.czytaj więcej

Informacja
06.06.2017

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: warsztat zapoznanie z pojęciem „emocje”.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: warsztat zapoznanie z pojęciem „emocje”. Szczegółowy zakres szkolenia: kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nauka interpretowania sytuacji w kategoriach uczuć i motywów, „Rozpoznawanie, nazywanie i panowanie nad emocjami”, rozwijanie twórczej postawy, budowanie zdolności autorefleksji. 1. Warunki współpracy: 1. Umowa cywilno - prawna....czytaj więcej

Realizacja szkolenia w ramach...
06.06.2017

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: warsztat „samoświadomości”.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: warsztat „samoświadomości”. Szczegółowy zakres szkolenia: kształtowanie świadomości o samym sobie (płci, ubiorze, miejscu w rodzinie itp.), uświadomienie potencjału u uczestnika warsztatu, uświadomienie różnic między kobietą i mężczyzną, uświadomienie uczestnikom różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami w zakresie wykonywania różnych codziennych czynności,...czytaj więcej

Realizacja szkolenia w ramach...
06.06.2017

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: Współpraca w grupie.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: Współpraca w grupie. Szczegółowy zakres szkolenia: ćwiczenie podejmowania decyzji na drodze ogólnego porozumienia, uświadomienie procesów i ról grupowych, poznanie i zrozumienie pojęcia „współpraca”, poznanie pojęcia „cel” kształtowanie umiejętności określania celów grupowych i indywidualnych, ćwiczenie zdolności planowania kroków do osiągnięcia zamierzonego celu, kształtowanie...czytaj więcej

Realizacja szkolenia w ramach...
06.06.2017

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: Warsztat integracji.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu: Warsztat integracji. Szczegółowy zakres szkolenia: budowanie zdolności współdziałania z innymi, kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie, utrwalanie pojęcia grupy (zespołu), którą tworzą uczestnicy warsztatów, uświadomienie pełnienia ról społecznych. 1. Warunki współpracy: 1. Umowa cywilno - prawna. 2. Termin realizacji...czytaj więcej

Realizacja szkolenia w ramach...
06.06.2017

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Aktywny Bolesław”.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Aktywny Bolesław”. Szczegółowy zakres usługi: Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 26.06.2017 r. dla maksymalnie 26 osób. Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 29.06.2017 r. dla maksymalnie 26 osób. Zamawiający nie finansuje kosztów noclegu dla kierowcy. Zamawiający płaci za faktycznie zrealizowaną ilość kilometrów. Informację dotyczącą stawki kilometrowej...czytaj więcej

Realizacja usługi transportowej w...
06.06.2017

Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w tym 10 dzieci, w terminie 26-29.06.2017 r.

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. I. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w tym 10 dzieci, w terminie 26-29.06.2017 r. Usługa obejmuje: Pobyt w terminie: 26.06.2017 - 29.06.2017 dla maksymalnie 26 osób.a) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 26,27,28.06.17 dla maksymalnie 16 osób dorosłych, b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 26,27,28.06.17 dla maksymalnie 10 dzieci,c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój)...czytaj więcej

Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby...
02.06.2017

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS

Projekt „Aktywny Bolesław” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Opis przedmiotu usługi Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 113 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. Informacje dodatkowe: Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Bolesław. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia. Godzina poradnictwa wynosi...czytaj więcej

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla...
02.06.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia Realizacja indywidualnych treningów. Szczegółowy zakres usługi obejmuje przeprowadzenie zajęć z tematyki: Indywidualny Trening umiejętności interpersonalnych Liczba godzin – 20 godzin Zakres wsparcia: zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nawiązywanie i podtrzymywanie konwersacji, rozpoznawanie formy komunikacji pozawerbalnej, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. ____________________________________________________________________________ Trening...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
08.05.2017

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 08-05-2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,Podprogram 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 08-05-2017
31.03.2017

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+

INFORMACJA Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu           Kwiecień 2017           13.04.2017 r.           Maj 2017           12.05.2017 r.           Czerwiec 2017           13.06.2017 r.           Lipiec 2017           13.07.2017 r.           Sierpień 2017           14.08.2017 r.           Wrzesień 2017           14.09.2017 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych...
31.03.2017

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

INFORMACJA Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnychw kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu           Kwiecień 2017           25.04.2017 r.           Maj 2017           26.05.2017 r.           Czerwiec 2017           27.06.2017 r.           Lipiec 2017           27.07.2017 r.           Sierpień 2017           25.08.2017 r.           Wrzesień 2017           26.09.2017 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych...
28.03.2017

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznaje m. in. rodzinie uprawnienia do poradnictwa w zakresie: 1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 2) wsparcia psychologicznego; 3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych; 4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej; koordynowanego przez asystenta rodziny. Koordynacja polega na: 1) opracowaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust. 2 katalogu możliwego do uzyskania wsparcia; 2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich...czytaj więcej

Ustawa o wsparciu kobiet...
13.02.2017

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 13-02-2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,Podprogram 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota: - dla osoby samotnie gospodarującej: 1268,00 złotych, -...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 13-02-2017
31.01.2017

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem bliskiej osoby w placówce całodobowej opieki przeczytaj: Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca, nie postępuj pochopnie! W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej. Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej, uzyskasz informację o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności ich działania, ponoszenia odpłatności...czytaj więcej

Jak wybrać bezpieczną placówkę...
22.12.2016

Informacja

W dniu 23.12.2016 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu czynny będzie do godz. 14.00.czytaj więcej

Informacja
19.10.2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 19-10-2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Obecnie jest...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 19-10-2016
10.10.2016

Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ I. Opis przedmiotu zamówienia   Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”.   Prosimy o przedstawienie kosztów usługi dostarczenia do siedziby zamawiającego zestawu obejmującego na jedną osobę: kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka. Informację dotyczącą kosztu zestawu (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: gops@gminaboleslaw.pl lub przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Bolesław, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, do dnia 12.10.2016 r. do godz....czytaj więcej

Usługa cateringowa dla uczestników...
07.06.2016

MIESZKANIA CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do...czytaj więcej

MIESZKANIA CHRONIONE
17.05.2016

BUS 500+ w Gminie Bolesław

W ramach promocji programu Rodzina 500 plus, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęli akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W jej ramach odwiedzają małopolskie gminy 500 busem. Podczas spotkań w gminach prowadzona jest dystrybucja ulotek informacyjnych, a także oferowana pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków. Akcję 500 bus w Gminie Bolesław zaplanowano na 25 maja 2016 r. godz. 13:00 - 14:30 parking przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu Podczas spotkania pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania lub wątpliwości związane z rządowym programem. Zapraszamy mieszkańców!czytaj więcej

BUS 500+ w Gminie...
17.03.2016

RODZINA 500+

Od kiedy można składać wnioski: Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Po 1 lipca 2016 roku świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek. Gdzie można pobrać wniosek: Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej GOPS lub Urzędu Gminy Bolesław, a od 21 marca 2016 roku w siedzibie GOPS – Bolesław ul. Główna 46 pokój nr 10 i w Urzędzie Gminy –...czytaj więcej

RODZINA 500+
11.03.2016

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆTYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIEZ OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIAczytaj więcej

Rodziny wspierające
03.03.2016

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu od 01.04.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 przyjmuje wnioski w związku realizacją świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plusczytaj więcej

Świadczenie wychowawcze w ramach...
24.11.2014

Zaproszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza na wykład pt. „Trójkąt dramatyczny – prześladowca, ofiara, ratownik. Diagnozowanie” w dniu 01.12.2014 r. o godz. 11:00 (przewidywany czas wykładu ok. 1h) w siedzibie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu przy ul. Głównej 55. Realizatorem autorskiego wykładu jest lek. med. psychoterapeuta Dagmara Kuczyńska-Ginko. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.11.2014 r. pod nr telefonu (32) 62-00-126 w. 30 lub (32) 64-24-034.czytaj więcej

Zaproszenie

Pogoda

24 lipca Temperatura: 27°C Wiatr: 15.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: