Efektywność energetyczna w Gminie

17.11.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach W dniu 12.11.2021 r.Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna...czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
24.05.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

W dniu 21.05.2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu...czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
23.03.2021

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na potrzeby Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

W dniu 19 marca 2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na potrzeby Klubu...czytaj więcej

Przebudowa oraz zmiana sposobu...
02.04.2021

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


31 marca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Środki z programu przeznaczane są na rozwój inwestycji lokalnych na terenie całej Polski.

Do Gminy Bolesław trafi kolejna transza środków. Dzięki dotacji 1.250.000 zł (100% dofinansowania) tym razem będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu.


W ramach zadania zakłada się wykonanie:

- robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących warunków przeciw-poż. wraz z przebudową inst. elektrycznej i montażem oświetlenia awaryjnego, detekcji dymu, nadzoru wizyjnego,

- wymiany stolarki okiennej,

- montażu nowej infrastruktury (piec, instalacje) w kotłowni gazowej w starej części budynku,

- nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej, drenażu zewnętrznego, docieplenia oraz zmiany sposobu ogrzewania sali gimnastycznej.


Gmina Bolesław pozyskała też środki w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – tomograf do rezonansu magnetycznego oraz aparat RTG typu ramię C. Pieniądze - w formie dotacji celowej - zostaną przekazane dla Powiatu Olkuskiego, a za jego pośrednictwem do olkuskiego szpitala. Zakupiony sprzęt, który umożliwi szybkie wykonywanie badań i diagnostyki, będzie służył pacjentom z całego powiatu.


Dziękujemy bardzo serdecznie za zaangażowanie oraz pozytywne nastawienie do złożonych przez Gminę wniosków wszystkim, którzy brali udział w procesie pozyskiwania i podziału środków. Szczególne podziękowania kierujemy do panów Jacka Osucha – Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego.


Przypomnijmy, że dzięki pierwszemu rządowemu wsparciu w wysokości 972.166 zł otrzymanemu w 2020 roku mogliśmy rozpocząć realizację następujących inwestycji:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – kwota w wysokości 529.631,48 zł otrzymana przez gminę została przekazana jako pomoc dla powiatu na realizację inwestycji,

2) Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu", pokrycie wkładu własnego w wysokości 247.060,91 zł,

3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki w Bolesławiu, wraz z wymianą kotłowni”, dofinansowanie w wysokości: 195.473,61 zł.


Nabór rozstrzygnięty w grudniu 2020 roku przyniósł kolejne środki (8.850.000 zł) na trzy duże inwestycje. Są to:

1) Modernizacja energetyczna Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie 850.000 100% dofinansowania,

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Krze i Małobądz (P5 cz. I) 2.000.000 81,30% dofinansowania,

3) Budowa obwodnicy Bolesławia, czyli drogi od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie 6.000.000 dofinansowania.


Realizacja dwóch z nich już się rozpoczęła, a budowa obwodnicy znajduje się w ostatniej fazie przygotowywania dokumentacji.

Autor:

autor

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: