Pozostałe

14.01.2021

Sesje Mastermind

Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć z POWERem”. Jego częścią są sesje Mastermind – warsztaty...czytaj więcej

Sesje Mastermind
08.01.2021

Informacja

W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia...czytaj więcej

Informacja
04.01.2021

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Link do oficjalnej strony dot. szczepień przeciwko COVID19 to https://www.gov.pl/web/szczepimysieczytaj więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 -...
23.12.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu 27 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Obwieszczenie
22.12.2020

Informacja

Publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej. Więcej informacji pod LINKIEMczytaj więcej

Informacja
21.12.2020

Alan – pierwszy reprezentant!

Alan Czerwiński, mieszkaniec Gminy Bolesław, zadebiutował w październiku w piłkarskiej reprezentacji Polski w wygranym 5:1 meczu z Finlandią w Gdańsku. Tej jesieni zaliczył też wiele dobrych meczów w rozgrywkach Ligi...czytaj więcej

Alan – pierwszy reprezentant!
18.12.2020

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław - o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji...czytaj więcej

Obwieszczenie
18.12.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.12.2020

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. „MPOWER – Praca dla młodych w MZ” . Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej...czytaj więcej

MPOWER – Praca dla...
15.12.2020

Status: Aktywny 30+

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą i Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. realizuje projekt pn.„ Status: Aktywny 30+” . Projekt jest realizowany w ramach...czytaj więcej

Status: Aktywny 30+
23.11.2020

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w LASKACHW dniu 18 listopada 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Bolesław na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski, Gmina Bolesław”.W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt - Krzysztof Dudziński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Chruściel.


Koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia: 7.354.541 zł


Kwota pożyczki: 5.608.685 zł


Zgodnie z założeniami „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”- pożyczka może być umorzona w 30 %.


Udzielone wsparcie przeznaczone jest modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski. Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość oczyszczalni o 367 m3/d, a tym samym wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.


Prace modernizacyjne i budowlane oczyszczalni zostały rozpoczęte w czerwcu 2020r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w sierpniu 2021 r.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”


https://www.wfos.krakow.pl/

http://nfosigw.gov.pl/


Autor:

autor

Pogoda

16 stycznia Temperatura: -10°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: