Urząd Gminy

02.12.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
29.11.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945...czytaj więcej

Ogłoszenie
26.11.2019

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
26.11.2019

ZŁOTE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej Gminie uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Dostojni Jubilaci pół wieku temu wypowiedzieli sakramentalne „tak” i...czytaj więcej

ZŁOTE GODY W GMINIE...
12.11.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
12.11.2019

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie"

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE Z LEKARZEM PANIĄ ANNĄ KSIĘSKĄ, KTÓRA WYGŁOSI WYKŁAD WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWIU (Bolesław, ul. Główna...czytaj więcej

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na...
28.10.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
14.10.2019

Gmina Bolesław nie zapomina o rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym

We współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w okresie od września do grudnia 2019 roku na terenie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie realizuje projekt: „Dostrzec- zrozumieć...czytaj więcej

Gmina Bolesław nie zapomina...
11.10.2019

Ogłoszenie

Zarządzeniem Nr 0050/136/2019 z dnia 10.10.2019 r.  Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie  konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego  program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi...czytaj więcej

Ogłoszenie
10.10.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego...czytaj więcej

Informacja
19.09.2019

Zadbaj o środowisko i nasze zdrowie - wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!


Dla przypomnienia: Istotne postanowienia uchwały antysmogowej dla Małopolski.


Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw1.    Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu:
•    Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
•    Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.2.    Wyznaczenie okresów przejściowych dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno
•    Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają zatem ponad dwa lat na wymianę tych kotłów.
•    Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Czas na wymianę jest więc dłuższy niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
•    Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.3.    Dofinansowanie wymiany źródła ciepła
•    Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/ulgi do wymiany kotłów:
-    ze środków gminnych (wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bolesławiu),
-    ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ankieta deklarująca chęć udział w projekcie jest dostępna w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, w ramach projektu zostanie przeprowadzona także bezpłatna ocena energetyczna budynku),
-    z ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” (wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie),
-    w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej (wykaz materiałów podlegających odliczeniu zawiera Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, rozliczenia dokonuje się we właściwym urzędzie skarbowym).4.    Wprowadzenie wymagań dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno
•    Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
•    Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być suszone co najmniej przez dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo „niesezonowane”.
•    UWAGA: Wraz z zakupem paliwa sprzedający powinien wystawić klientowi fakturę lub rachunek (ewentualnie paragon) potwierdzający zakup a także przekazać dokument potwierdzający parametry sprzedawanego paliwa tzw. świadectwo jakości paliw stałych, którego wzór reguluje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Prosimy o przechowywanie ww. dokumentów, które mogą okazać się niezbędne podczas kontroli.5.    Wprowadzenie obowiązku wymiany lub doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
•    Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
•    Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
•    Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.6.    Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń
•    Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie ogranicza handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie krajowym.
•    Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
•    Na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/ zamieszczono formularz umożliwiający mieszkańcom zgłaszanie interwencji w zakresie ochrony środowiska (system monitorowania obejmuje przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości). Za pomocą strony można zgłosić naruszenie przepisów. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane mailowo do właściwego organu kontroli. 

Autor:

autor

Pogoda

8 grudnia Temperatura: 6°C Wiatr: 20 km/h,

Kalendarz

imieniny: