Aktualności Gminnej Biblioteki

21.11.2023

Spotkanie CKK

Zapraszamy na kolejne spotkanie Czytelniczego Klubu Książki.czytaj więcej

Spotkanie CKK
20.11.2023

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu, ul. Główna 180b, 32-329 Bolesław, ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu wraz z filiami. Wymiar...czytaj więcej

Nabór na stanowisko bibliotekarza
06.11.2023

Podziękowanie

Podziękowanie.czytaj więcej

Podziękowanie
03.11.2023

Spotkanie z podróżnikiem

Zapraszamy serdecznie na popołudniowe spotkanie z podróżnikiem i fotografem.czytaj więcej

Spotkanie z podróżnikiem
18.09.2023

Czytelniczy Klub Książki

Zapraszamy na spotkanie Czytelniczego Klubu Książki!czytaj więcej

Czytelniczy Klub Książki
01.09.2023

Narodowe Czytanie 2023

Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu.czytaj więcej

Narodowe Czytanie 2023
07.08.2023

Program

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych.czytaj więcej

Program
26.06.2023

Zajęcia wakacyjne!

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia do bibliotek. Szczegóły na plakatach.czytaj więcej

Zajęcia wakacyjne!
27.04.2023

Przypominamy!

Przypominamy, jesteśmy do Waszej dyspozycji ‼ Dostarczamy książki do domu osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym! Zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły 32 6424142.czytaj więcej

Przypominamy!
20.11.2023

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu, ul. Główna 180b, 32-329 Bolesław, ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu wraz z filiami.


Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu - aktualizacja 20.11.2023 r.


Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


I. Wymagania:

1. niezbędne:

a)obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych,

c) niekaralność,

d) wykształcenie minimum średnie,

e) dobra znajomość obsługi komputera.

2. dodatkowe:

a) wykształcenie kierunkowe lub/i doświadczenie w pracy bibliotekarza,

b) ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,

c) znajomość rynku wydawniczego,

d) sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

e) dbałość o powierzone mienie,

f) umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń, obsługa czytelników, wypożyczanie książek, sporządzanie dziennej statystyki wypożyczeń oraz wymaganych sprawozdań.

2. Udzielanie porad czytelniczych, informacji opierając się na zbiorach zgromadzonych w placówce oraz wyszukanych w Internecie.

3. Przeprowadzanie selekcji księgozbioru bibliotecznego.

4. Prace techniczne związane z przysposobieniem książek do wypożyczeń.

5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

6. Postępowanie o zwrot książek i czasopism od czytelników.

7. Aktywne zaangażowanie w organizację imprez kulturalno-oświatowych inicjowanych na terenie gminy.

8. Prowadzenie systematycznych zajęć z zakresu edukacji czytelniczej oraz imprez bibliotecznych.

9. Przygotowywanie imprez związanych z promocją czytelnictwa.

10. Praca z czytelnikiem przy stanowiskach komputerowych.

III. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (życiorys),

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu, ul. Główna 180b, 32-329 Bolesław z dopiskiem - nabór na stanowisko bibliotekarza, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023r. do godz. 14:00.

IV. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

V. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VII. Inne informacje:

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: