Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Strony Gminy BolesławUrząd Gminy Bolesław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminaboleslaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne

 • nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
 • część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Kalembka.
 • E-mail: tk@gminaboleslaw.pl
 • Telefon: 326424501


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Bolesław mieści się w budynku przy ul. Głównej 58, 32-329 Bolesław oraz spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą  z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 • Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Po lewej stronie przy wejściu głównym umieszczono dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający zawezwanie pracownika. Używając dzwonka, każda osoba niepełnosprawna może  zażądać obsługi na parterze budynku. 
 • W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.
 • Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze.

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: