Polski ŁAD

12.05.2022

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś

Dom bez formalności, czyli jaki? dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy:- jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący- dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje- dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany- dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy:- parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej- dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki Kto może skorzystać z programu? Każdy,...czytaj więcej

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś
28.10.2021

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – Gmina Bolesław ze wsparciem

W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 3 003 900,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podlipiu oraz Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków i przyznanie środków. Szczególne podziękowanie kieruję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa rady Ministrów, Pana Jacka Osucha Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego za zrozumienie ogromu...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu...
28.10.2021

Modernizacja energetyczna

Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” Planowana inwestycja dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Podlipiu i Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym. Zakłada się m.in.  także wymianę: kotłów, okien i drzwi, dachu oraz modernizację instalacji C.O. i C.W.U., montaż paneli fotowoltaicznych.  Realizacja zadania przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów utrzymania tych obiektów, wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław i wpisuje się w Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Więcej informacji - https://www.bgk.pl/polski-lad/czytaj więcej

Modernizacja energetyczna

Pogoda

25 maja Temperatura: 15°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: