Polski ŁAD

19.04.2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz

W dniu 14.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 – ETAP I” w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Bezzwrotna dotacja w kwocie 4.791.981,15 zł oraz środki własne gminy w wysokości 2.211.738,46 zł zostaną przeznaczone na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Laskach za pośrednictwem istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Bolesław.czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w...
24.01.2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie: w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowaniew ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- został przedłużony do 24.02.2023 r. termin składania kart projektów dlazabytków z terenu Gminy Bolesław Wójt Gminy Bolesławogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować...czytaj więcej

Ogłoszenie
17.01.2023

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów

Wójt Gminy Bolesławogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o...czytaj więcej

Wójt Gminy Bolesław ogłasza...
28.06.2022

Modernizacja energetyczna

W dniu 02.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Bezzwrotna dotacja w kwocie 3.003.900,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 2.301.356,60 zł zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Podlipiu i Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym. Inwestycja obejmuje wymianę: kotłów, okien i drzwi, dachu oraz modernizację instalacji C.O. i C.W.U., a także montaż paneli fotowoltaicznych. Realizacja zadania...czytaj więcej

Modernizacja energetyczna
02.06.2022

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem

W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma dofinansowanie na dwie ważne i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje: - budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz – zlewnia P5 - etap Iw kwocie 4 791 981,15 zł, - przebudowę ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ul. Chmielnej w miejscowości Bolesław w kwocie 4 655 000,00 zł. Na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej lub wodno-kanalizacyjnej można było otrzymać aż 95% dofinansowania i takie środki gmina otrzyma na wyżej wymienione zadania. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków i przyznanie środków,...czytaj więcej

Kolejne inwestycje gminne z...
12.05.2022

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś

Dom bez formalności, czyli jaki? dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy:- jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący- dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje- dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany- dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy:- parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej- dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki Kto może skorzystać z programu? Każdy,...czytaj więcej

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś
28.10.2021

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – Gmina Bolesław ze wsparciem

W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 3 003 900,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podlipiu oraz Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków i przyznanie środków. Szczególne podziękowanie kieruję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa rady Ministrów, Pana Jacka Osucha Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego za zrozumienie ogromu...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu...
28.10.2021

Modernizacja energetyczna

Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” Planowana inwestycja dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Podlipiu i Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym. Zakłada się m.in.  także wymianę: kotłów, okien i drzwi, dachu oraz modernizację instalacji C.O. i C.W.U., montaż paneli fotowoltaicznych.  Realizacja zadania przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów utrzymania tych obiektów, wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław i wpisuje się w Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Więcej informacji - https://www.bgk.pl/polski-lad/czytaj więcej

Modernizacja energetyczna

Pogoda

4 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: