Polski ŁAD

02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”. Zamawiający:Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP i Św. Michała Archanioła w Bolesławiu ul. Główna 66; 32-329 Bolesław Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stroniehttps://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/polski-la...w dniu 15.01.2024 r. i zmienione w dniu 09.02.2024 r. Termin otwarcia ofert: 12.03.2024 r. godz. 15.00 Wykaz ofert złożonych w postępowaniu:1. Orgelbau Kaczmarczyk. Katarzyna Kaczmarczyk ul. Kopalniana 7a, 41-807 Zabrze Cena całkowita netto: 811.660,00 złPodatek VAT: 186.681,80 złCena...czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
19.02.2024

Rozświetlamy Polskę

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 1.147.600,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących wyeksploatowanych  i nieefektywnych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED.czytaj więcej

Rozświetlamy Polskę
19.02.2024

Dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dwa zadania: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krzykawka, Krze i Małobądz oraz instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Laskach" – w kwocie 6.123.449,98zł, - "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław" – w kwocie 2.000.000,00 zł. W ramach pierwszego zadania zostanie wykonany kolejny etap kanalizacji oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni, co pokryje znaczącą część zapotrzebowania na energię tego obiektu. Druga...czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach VIII...
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ/2022/4035/PolskiLad Gmina Bolesław zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”. Planowana do realizacji inwestycja dotyczy organów znajdujących się w Kościele, będącym własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Bolesławski Kościół...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ/2022/4035/PolskiLad Gmina Bolesław zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”. Planowana do realizacji inwestycja dotyczy organów znajdujących się w Kościele, będącym własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Bolesławski Kościół...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
27.09.2023

Kolejne zabytki w gminie Bolesław zostaną odrestaurowane

Znamy wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymają dwa złożone przez Gminę Bolesław zadania: 1. Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce - 116 424,00 zł 2. Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie, uzupełnienie i utrwalenie zabytkowych elementów i okładzin 842 381,74 zł. Dzięki środkom rządowym, stanowiącym do 98% wartości całego zadania, będziemy mogli przywrócić dawny blask zabytkom wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru zabytków (staropolski dworek w Krzykawce) i do Gminnej Ewidencji Zabytków (liczący 85 lat budynek...czytaj więcej

Kolejne zabytki w gminie...
31.07.2023

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.                   Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania  1)        Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.    2)        Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji , o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23...czytaj więcej

Wójt Gminy Bolesław ogłasza...
28.07.2023

Zabytkowe organy w bolesławskim kościele zostaną wyremontowane

Zadanie p.n. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” znalazło się na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszonego jesienią 2022 roku. Ogłoszenie wyników naboru miało miejsce 14 lipca 2023 roku, zaś wstępna promesa dofinansowania inwestycji została przekazana Gminie Bolesław w dniu 27 lipca 2023 roku. Dofinansowanie w kwocie 974 893,71 zł stanowi 98% wartości całego zadania. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Program Odbudowy Zabytków zakładał finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy...czytaj więcej

Zabytkowe organy w bolesławskim...
19.04.2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz

W dniu 14.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 – ETAP I” w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Bezzwrotna dotacja w kwocie 4.791.981,15 zł oraz środki własne gminy w wysokości 2.211.738,46 zł zostaną przeznaczone na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Laskach za pośrednictwem istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Bolesław.czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w...
24.01.2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie: w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowaniew ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- został przedłużony do 24.02.2023 r. termin składania kart projektów dlazabytków z terenu Gminy Bolesław Wójt Gminy Bolesławogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować...czytaj więcej

Ogłoszenie

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: