Aktualności Rady Gminy

23.07.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 lipca 2021 roku o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław, c) uchylenia uchwały Nr XXV/250/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, d) wyrażenia opinii do listy...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.07.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.07.2021r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.07.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.07.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22.06.2021r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2020 rok Informuję, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, podczas XXVIII sesji Rady Gminy Bolesław, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2020 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie...czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E                    Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg...czytaj więcej

Zawiadomienie
10.06.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17.06.2021r.    o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

28 lipca Temperatura: 29°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: