Aktualności Rady Gminy

23.02.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)     zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, b)     udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, c)    stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław, d)   uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy...czytaj więcej

Zawiadomienie
20.02.2024

Informacja

26.02.2024 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.02.2024

Informacja

26.02.2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.02.2024

Informacja

27.02.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.02.2024

Informacja

26.02.2024 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
26.01.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 31 stycznia 2024 roku o godz. 12.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.:Podjęcie uchwał w sprawie:a)    nadania tytułu ZASŁUŻONY DLA GMINY BOLESŁAW,b)    zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,c)    funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025,d)    dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 r.,e)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Bolesław na lata 2024-2028,f)    wyrażenia zgody...czytaj więcej

Zawiadomienie
24.01.2024

Informacja

31.01.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się wizja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.01.2024

Informacja

31.01.2024 roku o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.01.2024

Informacja

31.01.2024 roku o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
17.01.2024

Informacja

22.01.2024 roku o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: