Aktualności Rady Gminy

17.01.2022

Informacja

21 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
14.01.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19.01.2022r. o godz. 9.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
14.01.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
14.01.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
23.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 29.12.2021 r. o godz. 10.30  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
23.12.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2022, b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław, c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na 2022 rok, d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2022...czytaj więcej

Zawiadomienie
22.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 27.12.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.12.2021r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 20.12.2021 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 10.12.2021r. o godz. 10.30  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -1°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: