Aktualności Rady Gminy

22.06.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok oraz debata nad Raportem z udziałem radnych i mieszkańców Gminy Bolesław. 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesław wotum zaufania. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 4....czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2022

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55 podczas XXXIX sesji Rady Gminy Bolesław odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) w debacie nad raportem o...czytaj więcej

Informacja
21.06.2022

Informacja

27.06.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:32 64 24 501wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

14.06.2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław – w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.  Po przeprowadzeniu wizji w Centrum Kultury posiedzenie będzie kontynuowane w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58-p.nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

23.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 w Bolesławiu. Po przeprowadzeniu wizji w ZGK „Bolesław” posiedzenie będzie kontynuowane w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58-p.nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

15.06.2022 r. o godz. 11.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.06.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w dniu 10.06.2022 r. zostało odwołane. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.06.2022

Informacja

10.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.05.2022

Informacja

23.05.2022 r. o godz. 12.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.05.2022

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10. 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawie:a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,d)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz...czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

25 czerwca Temperatura: 29°C Wiatr: 14 km/h,

Kalendarz

imieniny: