Aktualności Rady Gminy

20.11.2020

Informacja

26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

25 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

27 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
26.10.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,  że w dniu 29 października 2020 roku o godz. 10.00    w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.:Podjęcie uchwał w sprawie:a)    zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bukowno-Bolesław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Bukowno-Bolesław,b)    przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2021-2030,c)    wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Bolesław,d)    uchylenia Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bolesław z...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.10.2020

Informacja

Informacja o zmianie posiedzeń Komisji Rady Gminy Bolesław 22.10.2020 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenieKomisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rady Gminy Bolesław w Centrum Kultury w Bolesławiu. 23.10.2020 r. o godz. 11.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Centrum Kultury w Bolesławiu. 26.10.2020 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenieKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:32 64 24 501 wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.10.2020

Informacja

23.10.2020 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.10.2020

Informacja

22.10.2020 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.10.2020

Informacja

26.10.2020 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.09.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 17 września 2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie:a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Bolesław na 2020 rok,b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c)    Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolesław na lata 2020-2025,d)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław,e)    sprzedaży w drodze...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.09.2020

Informacja

16 września 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław – w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

24 listopada Temperatura: 7°C Wiatr: 26 km/h,

Kalendarz

imieniny: