Aktualności Rady Gminy

22.09.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 września 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)      zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, b)  określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Bolesław oraz warunków, zasad i pobierania opłat za korzystanie z przystanków,  c)      określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Bolesław, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.09.2023

Informacja

22.09.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław. Komisja rozpoczyna posiedzenie w Oczyszczalni Ścieków w Laskach.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.09.2023

Informacja

25.09.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.09.2023

Informacja

19.09.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.09.2023

Informacja

18.09.2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.09.2023

Informacja

12.09.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
23.08.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,b)    uchylenia Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław,c)   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,d)    ustalenia zasad sprawienia pochówku oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.08.2023

Informacja

23.08.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.08.2023

Informacja

25.08.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.08.2023

Informacja

24.08.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

23 września Temperatura: 15°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: