Ochrona środowiska

17.05.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25 maja 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
15.05.2017

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!

Szanowni Państwo, Nie zaśmiecajmy naszej Gminy! Pamiętajmy, przyroda jest naszym wspólnym domem i dobrem. A wyrzucanie śmieci w lasach, łąkach i przy drogach to bezmyślność i działanie nie tylko na szkodę natury, ale i nas samych. Rozkładające się odpady są przecież zagrożeniem dla naszego zdrowia. Przy obecnych możliwościach nikomu nie powinno się opłacać nielegalne wyrzucanie odpadów i śmieci. Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast osoby, które zadeklarowały chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, są dodatkowo zaopatrywane w worki do selektywnej zbiórki odpadów...czytaj więcej

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!
24.04.2017

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017 Schronisko RAFIK - http://www.schroniskoboleslaw.pl/czytaj więcej

Programu opieki nad zwierzętami...
13.04.2017

Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław: - uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. 2) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. 3) Określenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty: - uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Bolesław z...czytaj więcej

Uchwały Rady Gminy Bolesław,...
12.04.2017

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
06.04.2017

Informacja

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje: §1.1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)...czytaj więcej

Informacja
29.03.2017

Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2017r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 9 Uchwały Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj. terminie wiosennym – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017r. przystąpić na swoim...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie obowiązku...
22.03.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 marca 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą Wojewódzkiego Funduszu.Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w każdych wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
13.03.2017

Informacja w sprawie pozbywania się odpadów komunalnych

Informujemy, że w ramach uiszczanej przez mieszkańców do Gminy Bolesław opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są z nieruchomości odpady komunalne zmieszane i segregowane oraz przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne segregowane, w każdej zebranej przez mieszkańców ilości, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu, pochodzących z drobnych remontów nieruchomości (limit: 1 tona odpadów/rok/budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny). Wysokość opłaty jest zależna od liczby osób mieszkających na nieruchomości, a nie ilości oddawanych odpadów komunalnych. Jednocześnie apelujemy, aby nie palić śmieci w piecach domowych....czytaj więcej

Informacja w sprawie pozbywania...
10.03.2017

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie może być przyznane również tym, którzy korzystają z „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć jednak wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro. Zachęcamy osoby, które mają pomysł...czytaj więcej

100 tys. zł na...

Pogoda

27 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 9 km/h, NNW

Kalendarz

imieniny: