Ochrona środowiska

19.07.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

27 lipca 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
04.07.2017

Informacja

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że: - afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;- afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność. Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.czytaj więcej

Informacja
21.06.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

29 czerwca 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
17.05.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25 maja 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
15.05.2017

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!

Szanowni Państwo, Nie zaśmiecajmy naszej Gminy! Pamiętajmy, przyroda jest naszym wspólnym domem i dobrem. A wyrzucanie śmieci w lasach, łąkach i przy drogach to bezmyślność i działanie nie tylko na szkodę natury, ale i nas samych. Rozkładające się odpady są przecież zagrożeniem dla naszego zdrowia. Przy obecnych możliwościach nikomu nie powinno się opłacać nielegalne wyrzucanie odpadów i śmieci. Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast osoby, które zadeklarowały chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, są dodatkowo zaopatrywane w worki do selektywnej zbiórki odpadów...czytaj więcej

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!
24.04.2017

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2017 Schronisko RAFIK - http://www.schroniskoboleslaw.pl/czytaj więcej

Programu opieki nad zwierzętami...
13.04.2017

Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław: - uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. 2) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. 3) Określenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty: - uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Bolesław z...czytaj więcej

Uchwały Rady Gminy Bolesław,...
12.04.2017

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
06.04.2017

Informacja

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje: §1.1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)...czytaj więcej

Informacja
29.03.2017

Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2017r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 9 Uchwały Nr XXV/217/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj. terminie wiosennym – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017r. przystąpić na swoim...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie obowiązku...

Pogoda

24 lipca Temperatura: 27°C Wiatr: 15.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: