Dofinansowanie na ochronę środowiska

18.11.2022

Małopolskie Remizy 2022

W dniu 28 października 2022 r. zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku remizy OSP w Krzykawie” w ramach Programu pn. „Małopolskie Remizy 2022” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Główny zakres prac obejmował montaż nowego kotła gazowego o mocy 90 kW wraz z przebudową instalacji gazowej, przewodu kominowego oraz inne roboty towarzyszące. Konieczna była również wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu kotłowni na przeciwpożarowe. Gmina Bolesław w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 41 500 zł. Koszt kwalifikowany zadania...czytaj więcej

Małopolskie Remizy 2022
28.06.2022

Małopolskie Remizy 2022

W dniu 15.06.2022 r. został rozstrzygnięty nabór wniosków w ramach Programu pn. „Małopolskie Remizy 2022” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w którym Gminie Bolesław została przyznana dotacja w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku remizy OSP w Krzykawie”. Planowana jest wymiana starych kotłów oraz części stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania przyczyni się do znacznego zmniejszenia zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzania budynku OSP. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Zaplanowane prace powinny zostać zakończone i rozliczone...czytaj więcej

Małopolskie Remizy 2022
04.03.2022

Dzień otwarty na Oczyszczalni Ścieków  

W związku z zakończeniem realizacji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Laskach zapraszamy mieszkańców Gminy Bolesław do oglądania obiektu w dniu 11  marca  2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00.czytaj więcej

Dzień otwarty na Oczyszczalni...
30.11.2021

Zakończenie rozbudowy oczyszczalni

W listopadzie 2021 roku zakończyła się (rozpoczęta w lipcu roku 2020) inwestycja polegająca na rozbudowie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Laskach. Zakres robót obejmował w szczególności budowę trzeciego reaktora biologicznego, składającego się z komory osadu czynnego i osadnika wtórnego, budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, komory rozdziału, komory zasuw, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, komory kraty wstępnej do oddzielenia frakcji grubej oraz zbiornika na  wapno palone. Dodatkowo istniejące obiekty (zbiornik osadu nadmiernego, pompownia główna ścieków surowych, dwa budynki technologiczne i dwa reaktory biologiczne) zostały wyremontowane, przebudowane oraz zaadaptowane do pracy w nowych...czytaj więcej

Zakończenie rozbudowy oczyszczalni
23.11.2020

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w LASKACH

W dniu 18 listopada 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Bolesław na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski, Gmina Bolesław”.W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt - Krzysztof Dudziński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Chruściel. Koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia: 7.354.541 zł Kwota pożyczki: 5.608.685 zł Zgodnie z założeniami „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”- pożyczka może być umorzona w 30 %. Udzielone wsparcie przeznaczone jest modernizację i rozbudowę oczyszczalni...czytaj więcej

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w...

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: