Państwowy Fundusz Celowy

19.07.2023

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Bolesław otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja w wysokości 80.000 zł zostanie przeznaczona na prace remontowo - adaptacyjne oraz na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Podlipiu. Całkowity koszt zadania został oszacowany na kwotę 102.125,43 zł.czytaj więcej

Posiłek w szkole i...
14.06.2023

Dofinansowanie budowy domów kontenerowych

W dniu 23.05.2023r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa czterech domów kontenerowych, jednorodzinnych, wolnostojących, dwulokalowych wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej” finansowana z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.  Bezzwrotna dotacja w kwocie 1.737.241,23 zł oraz środki własne gminy zostaną przeznaczone na budowę czterech budynków – każdy składający się z dwóch lokali mieszkalnych, wykonanych w systemie prefabrykowanych kontenerów. Wykonane zostaną również instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz zagospodarowany teren wokół budynków.czytaj więcej

Dofinansowanie budowy domów kontenerowych
06.12.2021

Dofinansowanie mieszkań komunalnych

W dniu 06.12.2021 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na cele mieszkalne w Domu Wiejskim w Ujkowie Nowym - etap I”. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę nr 118/2021. Etap I obejmuje roboty budowlane w części mieszkalnej bez termomodernizacji budynku. Opis zadania: 1. Wykonanie robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe, b) dojście z kostki brukowej, c) roboty murarsko-tynkarskich (ściany działowe, tynki), d) posadzki z paneli podłogowych i płytek ceramicznych, e) sufit podwieszany z okładzin gipsowo-kartonowych, f) malowanie, g)...czytaj więcej

Dofinansowanie mieszkań komunalnych
17.11.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach W dniu 12.11.2021 r.Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 6 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w roku bieżącym przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecięcym "Leśna Kraina". Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu...czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
25.10.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach W dniu 20.10.2021 r.Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w roku bieżącym przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecięcym "Leśna Kraina". Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu...czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
24.05.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

W dniu 21.05.2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecięcym "Leśna Kraina". Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 23.040,00 zł.czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
23.03.2021

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na potrzeby Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

W dniu 19 marca 2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na potrzeby Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Głównym celem zadania jest utworzenie w 2021 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Efektem rzeczowym realizacji dofinansowanego zadania będzie utworzenie 6 miejsc opieki. Rozpoczęcie prac budowlanych...czytaj więcej

Przebudowa oraz zmiana sposobu...

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: