Aktualności - czystsze powietrze

27.01.2020

Informacja

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 NA SPOTKANIA INFORMACYJNE 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 – z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące: - programu „Mój Prąd” (dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych), - ulgi termomodernizacyjnej, - programu „Czyste Powietrze” (dofinansowanie m.in. do wymiany źródeł ciepła); 6 lutego 2020 r. o godz. 15.00 – z pracownikami Urzędu Skarbowego w Olkuszu dot. ulgi termomodernizacyjnej.czytaj więcej

Informacja
24.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 24.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 25.01.2020 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów. Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 24.01.2020 r. i na dzień 25.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
20.01.2020

WYMIEŃ PIEC!

W związku z występującymi na terenie Gminy Bolesław przekroczeniami szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych, powstałych w wyniku palenia w niskosprawnych kotłach tzw. ‘kopciuchach’, ponownie zachęcamy mieszkańców do wymiany starych kotłów na węgiel lub drewno, na bardziej ekologiczne źródła ciepła, takie jak np. gaz, biomasa, pompy ciepła czy też kotły z automatycznym podajnikiem na ekogroszek. Przypominamy, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski: - do końca 2022 r. konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, - do końca 2026 r. trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne,...czytaj więcej

WYMIEŃ PIEC!
17.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 242 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 128 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 119 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 141 µg/m3, Zabierzów ul. Wapienna – 106 µg/m3, Zakopane ul. Sienkiewicza – 119 µg/m3, Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat nowotarski Obszar przekroczeń...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
16.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 15.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 175 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Skawina os. Ogrody – 104 µg/m3; Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat nowotarski Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiaty: krakowski i suski. Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
15.01.2020

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla Małopolski zachodniej od godz. 0 do 24 w dniu 15.01.2020r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, • unikać wietrzenia pomieszczeń, • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza. Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły,...czytaj więcej

1 stopień zagrożenia dla...
13.01.2020

Spotkania konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza. W związku z tym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian. Spotkania konsultacyjne mają otwarty charakter, dlatego zachęcamy do rozpowszechnienia poniższych informacji o dacie, godzinie i miejscu spotkań. Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać do 24 stycznia br. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl. Harmonogram spotkań konsultacyjnych: 10 stycznia...czytaj więcej

Spotkania konsultacyjne w sprawie...
06.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m 3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 6.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 6.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 7.01.2020 r Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 6.01.2020 r. i na dzień 7.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
19.12.2019

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 17.12.2019 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 224 µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 176 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 132 µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka - 116 µg/m3, Kraków ul. Złoty Róg – 117 µg/m3, Kraków ul. Bulwarowa – 101 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 133 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
13.12.2019

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 13.12.2019r. od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności: • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,• unikać wietrzenia pomieszczeń,• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,•...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...

Pogoda

27 stycznia Temperatura: -1°C Wiatr: 31 km/h,

Kalendarz

imieniny: