INWESTYCJE W GMINIE

08.03.2024

Budynki gminne

Budynek urzędu gminy - wymiana drzwi i posadzki w wybranych pomieszczeniach, remont korytarzy i pomieszczeń na piętrze, montaż opraw oświetleniowych, wymiana bramy wjazdowej do garażu przy budynku urzędu gminy –...czytaj więcej

Budynki gminne
07.03.2024

Obiekty zabytkowe

Dworek i park dworski w Krzykawce - remont instalacji elektrycznej (2015r.)- wymiana gontów na dachu dworku (2016r.)- remont stolarki okiennej i drzwiowej (2016r.)- wymiana ogrodzenia parku (2016r.)- modernizacja i remont...czytaj więcej

Obiekty zabytkowe
06.03.2024

Placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa w Bolesławiu - remont generalny świetlicy szkolnej (2015r.)- remont dachu i części elewacji sali gimnastycznej przy SP (2015r.)- wykonanie nowego ogrodzenia i piłkochwytów przy boisku szkolnym – podczas...czytaj więcej

Placówki oświatowe
05.03.2024

Placówka wsparcia dziennego

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids w Bolesławiu - malowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej oraz pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu – współpraca z ZK w Trzebini (2015r.)- przebudowa pomieszczeń...czytaj więcej

Placówka wsparcia dziennego
04.03.2024

Remizy strażackie i ważniejsze wyposażenie bojowe

OSP w Bolesławiu - wymiana pokrycia dachowego remizy; modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania; modernizacja zaplecza kuchennego (2017r.) - termomodernizacja budynku (2017r.) - remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (2018r.) -...czytaj więcej

Remizy strażackie i ważniejsze...
01.03.2024

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Laskach, kolejne etapy kanalizacji gminy

Kolejne etapy kanalizacji gminy:- zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Małobądzu (ul.  Kmieca, Pniaki, ul. Leśna, ul. Laskowska) części Ujkowa Nowego i części Krzykawy (m.in. ul. Spacerowa) (2015r.)- odnowienie elewacji budynku...czytaj więcej

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w...
29.02.2024

Infrastruktura sportowa (bez placówek oświatowych)

- budowa trybun przy ORLIKU – etap II (2016r.) - budowa trybuny sportowej przy boisku sportowym w Laskach – etap I (2018r.) - monitoring wizyjny, montaż paneli ogrodzeniowych wokół boiska...czytaj więcej

Infrastruktura sportowa (bez placówek...
28.02.2024

Ogólnodostępne place rekreacyjne i place zabaw

- zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Cegielskiej w Kolonii (2015r.), budowa altany, montaż urządzeń zabawowych (2016r.), wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (2018r.), montaż urządzeń i elementów małej architektury, wymiana...czytaj więcej

Ogólnodostępne place rekreacyjne i...
27.02.2024

Ważniejsze inwestycje drogowe

Ważniejsze inwestycje drogowe:- przebudowa ul. Szkolnej w Bolesławiu – poszerzenie drogi, wykonanie chodnika, wykonanie nowego ogrodzenia i piłkochwytów przy boisku szkolnym (2015r.)- remont ul. Ponikowskiej, ul. Bolesławskiej (części powiatowej), ulic...czytaj więcej

Ważniejsze inwestycje drogowe
26.02.2024

Inne inwestycje

Inne inwestycje - gminny monitoring (2020-2021) - budowa domów kontenerowych przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu (2023-2024) - systematyczna wymiana sieci energetycznych, wymiana słupów, przebudowa transformatorów. - pierwszy etap prac zmierzających...czytaj więcej

Inne inwestycje
08.03.2024

Budynki gminne
Budynek urzędu gminy

- wymiana drzwi i posadzki w wybranych pomieszczeniach, remont korytarzy i pomieszczeń na piętrze, montaż opraw oświetleniowych, wymiana bramy wjazdowej do garażu przy budynku urzędu gminy – we współpracy z ZK w Trzebini (2015r.)

- termomodernizacja; wymiana kotła i instalacji c.o. (2016-2017)

- remont pomieszczeń: obsługi urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności (2019r.)

- remont biura podawczego oraz kierownika referatu inwestycji i remontów - współpraca z ZK w Trzebini (2019-2020)

- remont biura informacji niejawnych oraz referatu ochrona środowiska (2021r.)

- remont pomieszczeń referatu inwestycji i remontów (2022r.)


Biblioteka

- malowanie dachu, wymiana drzwi (2015r.)

- w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Trzebini: odnowienie pomieszczeń administracyjnych, remont holu, klatki schodowej, pomieszczenia wypożyczalni, wymiana drzwi (2016r.)

- remont zadaszenia oraz głównych schodów wejściowych; wymiana ogrodzenia przy placu zabaw przylegającym do biblioteki (2019r.)

- remont pomieszczeń biblioteki (filia w Krzykawce) – w związku z remontem dworku (2019r.)

- przebudowa kotłowni, instalacji grzewczej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (2020r.)

- remont sali głównej biblioteki: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana posadzki, malowanie (2020)

- termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przed biblioteką(2021r.)

- remont pomieszczeń biblioteki w filiach: w Ujkowie Nowym oraz Podlipiu (2022-2023)


Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- malowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej mającej siedzibę w budynku - współpraca z ZK w Trzebini(2015r.)

- remont pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym w przyziemiu budynku na potrzeby Klubu Integracji Społecznej (2016r.)

- remont pomieszczeń w przyziemiu (po byłym gabinecie weterynaryjnym) na potrzeby archiwum zakładowego - współpraca z ZK w Trzebini (2019r.)

- przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku w celu ich przystosowania do potrzeb Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci – projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą”; wymiana okien na parterze budynku; rozbiórka przylegającego do budynku GOPS-u garażu, zabezpieczenie fundamentów budynku (2019r.)

- termomodernizacja budynku oraz wymiana konstrukcji i poszycia dachu, wymiana rynien, przemurowanie kominów od poziomu stropów nad piętrem, wymiana okien i parapetów zewnętrznych na poziomie piwnic i piętra, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian strefy cokołowej i podpiwniczenia, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, strefy cokołowej oraz ścian fundamentowych, wykonanie tynków, instalacja odgromowa, opaska z kostki brukowej wokół budynku; przebudowa przyłączy energii elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, przebudowa schodów wejściowych od strony wschodniej, obłożenie schodów płytami granitowymi i założenie nowych barierek ze stali nierdzewnej wypełnionych hartowanym szkłem (2020r.)

- zagospodarowanie terenu przed budynkiem (2021r.)


Dom Wiejski w Ujkowie Nowym

- remont dachu i wymiana okna (2015r.)

- remont posadzki w sali głównej (2016r.)

- remont sanitariatów, klatki schodowej i holu (2018r.)

- remont schodów wejściowych do budynku (2019r.)

- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni budynku (2020r.)

- przebudowa na cele mieszkalne pomieszczeń usługowo-handlowych (2021-2022)

- wymiana pokrycia dachowego, montaż rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i izolacja fundamentów, ocieplenie elewacji budynku i poddasza, wykonanie tynków zewnętrznych, przebudowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odgromowej (2022-2023)

- malowanie ścian i sufitów w sali głównej, pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz klatki schodowej, uporządkowanie terenu przy budynku (2023r.)
Dom Wiejski w Małobądzu

- wymiana 4 szt. okien (2015r.)

- przebudowa instalacji gazowej i grzewczej (2016r.)

- remont sali głównej, kuchni, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń sanitarnych, klatki schodowej, stolarki drzwioweji posadzki w ramach współpracy z ZK w Trzebini (2017r.)

- remont pomieszczenia kuchennego oraz renowacja parkietu w głównej sali budynku (2020r.)

- wymiana żeliwnych grzejników na parterze budynku (2021r.)


Świetlica w Hutkach

- remont toalety (2020r.)

- nowa posadzka z płytek gresowych (2021r.)

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: