Aktualności

19.09.2017

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20.09.2017r. zostało odwołane. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.09.2017

Informacja - dyżur pracownika ZUS

W dniu 27 września 2017r. w Centrum Kultury w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu, ul. Główna 55), w godz. od 8.00 do 11.00 będzie pełnił dyżur pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udzieli informacji w związku z wejściem w życie od 1 października 2017r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedstawiciel ZUS: wyjaśni zasady przyznawania emerytury, przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę, wyjaśni jakie dokumenty należy...czytaj więcej

Informacja - dyżur pracownika...
18.09.2017

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 września 2017r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
15.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
15.09.2017

„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Bolesław”

Gmina Bolesław realizuje projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Bolesław”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław. Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 301 uczniów szkół Gminy Bolesław oraz wzrost kompetencji 31 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu. Zakres projektu obejmuje: Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające)...czytaj więcej

„Rozwój kompetencji kluczowych w...
14.09.2017

Informacja

20.09.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.09.2017

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 8 września 2017 roku obchody „Diamentowych Godów” świętowali Państwo Helena i Wincenty Kadłuczka zam. Krzykawka, Państwo Helena i Lucjan Kluczewscy zam. Kolonia, Państwo Zdzisława i Stanisław Mucha zam. Laski oraz Państwo Danuta i Beniamin Wójcik zam. Hutki. „Diamentowe Gody” - to 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego w miłości i wierności małżeńskiej. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek, bowiem „szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka”. Gratulując tak pięknego...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
12.09.2017

„ZMIANA NA PLUS” ZMIANA DLA CIEBIE

"ZMIANA NA PLUS" ZMIANA DLA CIEBIE - uzupełnij kwalifikacje - załóż własną firmę - naucz się czegoś nowego ZAINWESTUJ W SIEBIE Projekt adresowany do osób z jednej z grup: - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia, - osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, - osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, - osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Masz do wyboru: - kusy, szkolenia, - staże i praktyki zawodowe, - dodatek relokacyjny, - miejsca pracy...czytaj więcej

„ZMIANA NA PLUS” ZMIANA...
12.09.2017

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 18 września 2017 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2017 rok,b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków...czytaj więcej

Zawiadomienie
12.09.2017

Intensywne opady deszczu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 7:30 dnia 12.09.br. do godz. 21:00 dnia 12.09.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15mm do 20mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25mm do 40mm. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Intensywne opady deszczu
11.09.2017

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców Gminy Bolesław!

Zapraszamy na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Bolesław, dotyczące warunków, sposobów realizacji oraz rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w czwartek 14 września 2017 roku do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej na godzinę 15.00. LGD "Nad Białą Przemszą" ul. Skalska 20   32-340 Wolbrom Tel. (32) 724-25-23czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie dla...
11.09.2017

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW: ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAW Odpady wielkogabarytowe (odbiór sprzed posesji) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odbiór sprzed posesji) Zużyte opony (odbiór z wyznaczonych miejsc) 28.09.2017r. 28.09.2017r. 05.10.2017r. 06.10.2017r. Odbiór zużytych opon (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych) odbędzie się z następujących miejsc: 1. Bolesław – parking przy ul. Głównej w rejonie stacji benzynowej „BLISKA” 2. Podlipie – teren OSP 3. Laski – teren OSP (obok masztu) 4. Małobądz – parking przy Parafii Polskokatolickiej św. Barbary OPONY NALEŻY...czytaj więcej

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego...
11.09.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejny Dzień Otwarty, który wyjątkowo odbędzie się w niedzielę, 17 września 2017r. w godzinach 10.00-18.00, na pl. św. Marii Magdaleny (tuż obok siedziby Funduszu), w ramach Święta ulicy Kanoniczej, którego organizatorem jest  Rada i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto.  Więcej informacji o imprezie Zapraszamy rodzinnie. Będzie dużo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy będą mogli uzyskać informację nt. oferty Wojewódzkiego Funduszu, a także poradzić się w kwestiach wątpliwych dotyczących rozliczenia pożyczki, czy dotacji....czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
08.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
08.09.2017

Informacja

14.09.2017r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.09.2017

Informacja

15.09.2017r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
06.09.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 06.09.2017r. Nr sprawy: IR.271.23.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zadanie I: Remont drogi dojazdowej do pól w Bolesławiu (dz. 581/1, 354/2, 354/1) – dł. 210 mbZadanie II: Remont drogi dojazdowej do pól w Krzykawce (dz. 893) – dł. 70 mb I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławtel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801     e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl  II.    Opis przedmiotu zamówienia:Zadanie I: Wytyczenie geodezyjne granic działki w ramach prowadzonej inwestycji.Roboty ziemne – wykonanie koryta z wywozem urobku i kosztami utylizacji wraz z wyprofilowaniem i...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
05.09.2017

Nieodpłatna pomoc prawna - informacja

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że na terenie Gminy Bolesław oraz w czterech innych lokalizacjach na terenie Powiatu Olkuskiego osoby potrzebujące porady prawnej mogą skorzystać z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego (spadkowego oraz rzeczowego), rodzinnego, administracyjnego i karnego. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w pięciu lokalizacjach na terenie Powiatu Olkuskiego i działają według poniżej wskazanego harmonogramu: Punkt Nieodpłatnej...czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna -...
04.09.2017

Intensywne opady deszczu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8:45 dnia 04.09.br. do godz. 8:00 dnia 06.09.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 04.09.br. do godz. 8:00 dnia 05.09.br. wyniesie od 20mm do 30mm. Prognozuje się, że popołudniu 04.09.br. i w nocy 4/5.09.br. wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma odpadów od godz. 8:00 dnia 05.09.br. do godz. 8:00 dnia 06.09.br. wyniesie od 35mm...czytaj więcej

Intensywne opady deszczu
01.09.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 1.09.2017 do godz. 05:00 dnia 2.09.2017 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
01.09.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
31.08.2017

Światowy Dzień Turystyki

W związku z obchodami Światowego Dnia Turystyki w 2017 roku, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i Urzędem Miejskim w Cieszynie konferencję „Marka turystyczna - podstawą efektywnej promocji regionu, kraju". W trakcie tego spotkania zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia związane z marką turystyczną oraz sposoby tworzenia i promocji produktów turystycznych, zarówno tych działających w Polsce jak i za granicą. Jednocześnie informujemy, że wydarzenie to będzie miało też charakter otwartej dyskusji. W konferencji wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z turystyką...czytaj więcej

Światowy Dzień Turystyki
31.08.2017

Tydzień Przedsiębiorcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych inspektorat w Olkuszu zaprasza na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Od 11 do 15 września  2017r.  przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ciekawych, bezpłatnych szkoleń oraz porad zaproszonych Ekspertów. Zagadnienia, które chcemy przybliżyć to: § Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej); § e-Składka – nowy wymiar rozliczeń oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie; § Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne; § Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego. Ponadto przy stoiskach na Salach Obsługi Klientów zapraszamy do założenia profili na Platformie Usług...czytaj więcej

Tydzień Przedsiębiorcy
29.08.2017

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Pozostały już niecałe dwa tygodnie na zgłoszenie do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, a także spółek kapitałowych, które przeznaczają zysk na cele społeczne. Jeśli reprezentują Państwo jedną z form prawnych wskazanych powyżej oraz prowadzą działalność przynajmniej 24 miesiące – zachęcamy do złożenia swojej kandydatury! Na zwycięzców czeka pula nagród o łącznej wartości 15.000 zł! Wzór aplikacji konkursowej i regulamin konkursu dostępne pod linkiem: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rozpoczynamy-nabor-apli/ Oprócz kategorii głównej, przewidzieliśmy wyróżnienie dla jednostek samorządu terytorialnego i biznesu, które...czytaj więcej

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej...
29.08.2017

Utrudnienia w ruchu kołowym w czasie trwania Dożynek Gminnych 2017

Szanowni Państwo. W związku z organizacją Dożynek Gminnych 2017, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, INFORMUJĘ iż w dniu 03.09.2017r. od godziny 10.00 nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym w pobliżu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu oraz ulic przyległych. W związku z powyższym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeździe na teren imprezy oraz stosowanie się do zaleceń służby porządkowej, która będzie zabezpieczać całość imprezy. Z-ca Wójta Gminy Bolesław Krystyna Kowalewskaczytaj więcej

Utrudnienia w ruchu kołowym...

Pogoda

20 września Temperatura: 11°C Wiatr: 11.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: