Aktualności

24.07.2017

Prośba o pomoc

W dniu 20.07.2017  w Krakowie  zaginął pies Bruno. Został on dwa tygodnie temu adoptowany i jest psem po ogromnych przejściach, nieufnym do ludzi. Niestety, na terenie Krakowa nie udało się go złapać, pies przemieszcza się poza terenem  miasta. Ostatni raz był widziany w Woli Zachariaszowskiej na wysokości domu o numerze 263. Te wiadomości pochodzą od osoby tam zamieszkałej, która wdziała go w nocy z 21 na 22 lipca. Ponieważ nie wiemy w jakim kierunku może się przemieszczać Bruo, bardzo prosimy o pomoc i  wyłapanie psa. Pies nie podchodzi do ludzi,...czytaj więcej

Prośba o pomoc
21.07.2017

Burze

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 21.07.2017r. w godz. 11.00 do godz. 18.00 przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40mm oraz porywami wiatru do 80km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze
19.07.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

27 lipca 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
19.07.2017

Upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.07.br. do godz. 20.00 dnia 22.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C . Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Upały
18.07.2017

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 18.07.2017r. OŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2016r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o zakończeniu...czytaj więcej

Zawiadomienie
14.07.2017

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Dotacja może być przeznaczone m.in. na: 1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych...czytaj więcej

Dotacje na inwestycje w...
12.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza do składania pisemnych ofert na najem pomieszczenia - lokalu o pow. 25,00 m2 usytuowanego na parterze budynku GOPS w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 posiadającego odrębne wejście do lokalu, na cele nieuciążliwej działalności usługowej.Preferowana działalność bankowa, pośrednictwo i doradztwo finansowe.Okres najmu: od 1.08.2017 r. do 31.07.2019 r. I. Forma złożenia oferty: Oferty w formie pisemnej (formularz oferty dostępny w załączniku) należy składać do dnia 24.07.2017 r. godz. 15.00 wg wyboru przez Oferenta w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy...czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert...
11.07.2017

Informacja

27.07.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.07.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 11.07.br. do godz. 18:00 dnia 11.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20mm do 30mm, lokalnie do 35mm oraz porywami wiatru do 80km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
11.07.2017

Nabór do służby przygotowawczej

S k o r z y s t a j z o k a z j i !!! NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej). Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: - niekarana za przestępstwo umyślne, - posiadająca obywatelstwo polskie, - odpowiednią zdolność fizyczną i...czytaj więcej

Nabór do służby przygotowawczej
11.07.2017

Informacja

26.07.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 22 Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.07.2017

Informacja

31.07.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław – pok. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.07.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 10.07.br. do godz. 01:00 dnia 11.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30mm do 45mm oraz porywami wiatru do 90km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
07.07.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 07.07.br. do godz. 02:00 dnia 08.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30mm oraz porywami wiatru do 90km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
05.07.2017

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

OFERTA PRACYOgłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEzatrudniANKIETERKĘ/A Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności okolice miasta Olkusza. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w zadaniowym czasie pracy. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych, - analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania, - komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: niezbędne: - wykształcenie co najmniej średnie, - 2...czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku...
04.07.2017

Informacja

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że: - afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;- afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność. Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.czytaj więcej

Informacja
04.07.2017

Weszła w życie uchwała antysmogowa

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od 1 lipca br. na terenie całego Województwa Małopolskiego zaczęła obowiązywać uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017r. powszechnie nazywana uchwałą antysmogową. Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje na terenie całego Województwa Małopolskiego. Ze szczegółowymi wymaganiami uchwały można się zapoznać na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ Obecnie jakość powietrza na naszym terenie jest zła. Z analizy dostępnych danych ze stacji monitorującej jakość powietrza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zlokalizowanej w Olkuszu wynika, że od...czytaj więcej

Weszła w życie uchwała...
30.06.2017

Portal MYZBIERAMY.PL

Małopolska Izba Rolnicza informuje o uruchomieniu portalu MYZBIERAMY.PL, łączącego rolników, sadowników z osobami, które chcą pozbierać na użytek własny owoce i warzywa w wybranym przez siebie gospodarstwie na terenie danego powiatu czy województwa. Zasada działania portalu jest bardzo prosta. Rolnicy, którzy chcą zaprosić do siebie na zbiór rejestrują darmowe konto na MyZbieramy.pl Następnie mogą wystawić bezpłatne ogłoszenie. W informacjach podają m.in. daty zbioru, zdjęcia oraz cenę, za którą osoby mogą zebrać dla siebie owoce, warzywa. Ogłoszenie widoczne jest przez 40 dni, w każdym momencie rolnik może samodzielnie dokonać w nim...czytaj więcej

Portal MYZBIERAMY.PL
30.06.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Min. wysokość opłat z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy 1 Działka nr 1618/95 KR1O/00044091/8 17 Działka położona w Bolesławiu przy ul. Głównej MW1 Działalność gospodarcza 0,30 zł/m2 miesięcznie + obowiązujący podatekVAT Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 31...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
30.06.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Lp.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Działka nr 643/2 KW Nr KR1O/00052886/7 2857...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.06.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 29.06.br. do godz. 19.00 dnia 29.06.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30mm oraz porywami wiatru do 90km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
28.06.2017

Upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 28.06.br. do godz. 18.00 dnia 29.06.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 20°C do 22°C . Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Upały
27.06.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2014.1501 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu 29 maja 2017 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.89.2017.AS), na wniosek (uzupełniony 19 czerwca 2017 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów...czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
26.06.2017

Przez wakacje za 1 zł!!!

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku promocyjną cenę biletu jednorazowego za przejazd na danej linii komunikacyjnej w wysokości 1 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą do skorzystania ze zniżki jest ważna legitymacja szkolna. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych wakacji i zachęcamy do wspólnych podróży z ZKG „KM”.czytaj więcej

Przez wakacje za 1...

Pogoda

24 lipca Temperatura: 27°C Wiatr: 15.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: