Aktualności

25.05.2017

Obchody Dnia Strażaka 2017 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

W dniu 24.05.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu odbyła się uroczystość obchodów Dnia Strażaka 2017 i 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach udział wzięli Pan nadbryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego, Pan Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze, Pan Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminyw Olkuszu, Pan Adam Zielnik - Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Pan Mirosław Gajdziszewski - Burmistrz Miasta Bukowno, Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław. Podczas uroczystości funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymali...czytaj więcej

Obchody Dnia Strażaka 2017...
25.05.2017

Życzenia z okazji Dnia Samorządu

Szanowni Państwo! Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom  serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Bolesław i naszego regionu. Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Dziękując za owocną współpracę życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia...
25.05.2017

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - warsztaty szkoleniowe

Trwa realizacja drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W Małopolsce odbędzie się 5 warsztatów edukacyjnych (Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ) dedykowanych dla wszystkich mieszkańców województwa, którzy ukończyli 16 rok życia. Warsztaty pomogą w zgłoszeniu swojego pomysłu. Zapraszamy na warsztaty przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (12) 61 60 531, (12) 61 60 904 lub mailowy: bo@umwm.pl.  Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.czytaj więcej

II edycja Budżetu Obywatelskiego...
25.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesław, dnia, 08.05.2017r. Nr sprawy: IR.271.6.2017 Nazwa zadania: Remont ul. Kopalnianej w Bolesławiu na długości 120 mb W dniu 24.04.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bolesław zaproszenie do złożenia oferty. W terminie składania ofert tj. do dnia 05.05.2017 r. złożono 1 ofertę: Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty- netto zł Cena oferty- brutto zł Uwagi 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Aleja 1000-lecia 3 56 354,90 zł 69 316,53 zł Wybór oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania rozeznania rynku za najkorzystniejszą została uznana oferta...czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...
24.05.2017

WÓJT GMINY BOLESŁAW OGŁASZA KONSULTACJE

Zgodnie z uchwałą nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.czytaj więcej

WÓJT GMINY BOLESŁAW OGŁASZA...
24.05.2017

Informacja o remoncie Remizy OSP w Bolesławiu

W dniu 17 maja 2017r. zostały ogłoszone przetargi związane z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: - wymianę bram garażowych, drzwi wejściowych, - wykonanie termomodernizacji fundamentów i ścian budynku, - wykonanie wymiany drewnianego wykusza od strony wschodniej, - ocieplenie stropu nad piętrem, - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, - wykonanie nowego pokrycia dachowego Szczegółowe informację dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: - Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja o remoncie Remizy...
24.05.2017

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

Obwieszczenieo wniesieniu odwołania od decyzji Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016r., poz.1721 ze zmianami; dalej zwanej Specustawą): WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017...czytaj więcej

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania...
24.05.2017

Szkolenia 01.06.2017 - 02.06.2017

SZKOLENIA US OLKUSZ ul. BUDOWLANYCH 2 01.06.2017r. - 02.06.2017r. LP TEMAT SZKOLENIA DATA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA 1 Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej - omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG 01.06.2017 godz. 9.00 Pokój 207 2 Warunki wymagane do zwrotu VAT na rachunek bankowy w terminie 25 dni. 01.06.2017 godz. 10.00 Pokój 105 3 Opodatkowanie dochodów z zagranicy 02.06.2017 godz. 10.00 Pokój 102czytaj więcej

Szkolenia 01.06.2017 - 02.06.2017
24.05.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 24.05.2017r. do godz. 17:00 dnia 24.05.2017r., na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm oraz porywami wiatru do 75km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
24.05.2017

Informacja

ZARZĄDZENIE Nr 0050/57/2017 Wójta Gminy Bolesław z dnia 24.05.2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/220/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rokczytaj więcej

Informacja
23.05.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2017r. do godz. 23:00 dnia 23.05.2017r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm, oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
19.05.2017

Informacja

30.05.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Informacja

29.05.2017r. o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Informacja

23.05.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 19.05.2017r. Nr sprawy: IR.271.13.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Remont nawierzchni ulicy przy blokach w Bolesławiu I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501 fax: 32 64 24 80 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II. Opis przedmiotu zamówienia: 1)    Roboty przygotowawcze: – frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – rozbiórka krawężników i obrzeżu wraz z ławą i oporem 2)    Chodniki i nawierzchnie z płyt ażurowych: – wykonanie koryta (gł. 22cm i 28cm)– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
18.05.2017

Szkolenia 29.05.2017 - 31.05.2017

SZKOLENIA US OLKUSZ ul. BUDOWLANYCH 2 29.05.2017r. - 31.05.2017 r. LP TEMAT SZKOLENIA DATA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA 1 Obowiązki płatnika w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej 29.05.2017 godz. 10.00 Pokój 406 2 Praktyczne wskazówki jak uzyskać zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej 30.05.2017 godz. 10.00 Pokój 212 3 Prawa i obowiązki podatnika w toku kontroli podatkowej 31.05.2017 godz. 11.00 Pokój 406czytaj więcej

Szkolenia 29.05.2017 - 31.05.2017
18.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 18.05.2017r. Nr sprawy: IR.271.12.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZADANIE I: Remont drogi dojazdowej do pól w Podlipiu – dł. 200 mb ZADANIE II: Remont drogi dojazdowej do pól w Krzykawce – dł. 200 mb _____________________________________________________________________________ I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501 fax: 32 64 24 80 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I: Remont drogi dojazdowej do pól w Podlipiu – dł. 200 mb Wytyczenie geodezyjne granic działki w ramach prowadzonej inwestycji. Roboty ziemne – wykonanie koryta z...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
17.05.2017

Budżet Obywatelski Małopolski - spotkania informacyjne

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie. Miejsce i termin spotkań dla powiatu olkuskiego: - 25 maja 2017 r. (czwartek), godzina 14.00, Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, - 25 maja 2017 r. (czwartek), godzina 17.00,...czytaj więcej

Budżet Obywatelski Małopolski -...
17.05.2017

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25 maja 2017r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach, zarówno  dotyczących pozyskania środków, jaki i rozliczenia dotacji, czy pożyczki. Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.czytaj więcej

Dzień Otwarty w Wojewódzkim...
16.05.2017

Trwa IV nabór dokumentów!

Do 2 czerwca 2017 r. trwa nabór na trwa IV nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłosi nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej). Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie? Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy - masz szansę na: - Dotację do...czytaj więcej

Trwa IV nabór dokumentów!
16.05.2017

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 16.05.2017r. do godz. 19:00 dnia 16.05.2017r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15mm do 25mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Lokalnie grad. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
15.05.2017

DIAMENTOWE GODY

W dniu 12 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Bolesławiu obchody „Diamentowych Godów” świętowali Państwo Janina i Jan Januszek zam. Krzykawka, Państwo Teresa i Ignacy Gawron zam. Laski, Państwo Janina i Roman Gołąb zam. Bolesław oraz Państwo Edyta i Jan Księżnik zam. Ujków Nowy. Dokładnie 60 lat temu nasi Jubilaci przyrzekli sobie nawzajem dozgonną miłość, wierność, przyjaźń. Zrealizowanie tej przysięgi nie było łatwe, niejednokrotnie wymagało wielu poświęceń, a także pójścia na pewne ustępstwa. Wiadomo jednak, że: „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy… Im więcej dajemy, tym więcej nam jej...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY
15.05.2017

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!

Szanowni Państwo, Nie zaśmiecajmy naszej Gminy! Pamiętajmy, przyroda jest naszym wspólnym domem i dobrem. A wyrzucanie śmieci w lasach, łąkach i przy drogach to bezmyślność i działanie nie tylko na szkodę natury, ale i nas samych. Rozkładające się odpady są przecież zagrożeniem dla naszego zdrowia. Przy obecnych możliwościach nikomu nie powinno się opłacać nielegalne wyrzucanie odpadów i śmieci. Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast osoby, które zadeklarowały chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, są dodatkowo zaopatrywane w worki do selektywnej zbiórki odpadów...czytaj więcej

Nie zaśmiecajmy naszej Gminy!
15.05.2017

Konkursy grantowe w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie gmin Klucze, Bolesław, Wolbrom i Trzyciąż mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów.Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych. W X edycji Programu Działaj Lokalnie 2017 roku wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach...czytaj więcej

Konkursy grantowe w Ośrodku...

Pogoda

27 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 9 km/h, NNW

Kalendarz

imieniny: