Nieruchomości

16.04.2021

Informacja

Bolesław, dnia 16.04.2021r. G.6840.4.2020 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu w dniu 19.03.2021r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław, I.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu w dniu 19.03.2021r. II.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 1206/5 o pow. 0,2448 ha, położona w Laskach, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00061888/7. III.  ...czytaj więcej

Informacja
29.03.2021

Ogłoszenie

Informujemy, że Gmina Bolesław posiada do sprzedaży trzy działki inwestycyjne w miejscowości Bolesław (pow. olkuski), w których sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Działki mają zapewniony dojazd drogą asfaltową od strony ul. Długiej. Powierzchnia poszczególnych działek powstałych po podziale działki 338/8 wynosi: - 0,8260 ha - dla działki o nr ewidencyjnym 338/10, - 0,7390 ha - dla działki o nr ewidencyjnym 338/11, - 0,7326 ha - dla działki o nr ewidencyjnym 338/12. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/244/2016 z późn....czytaj więcej

Ogłoszenie
26.03.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
12.02.2021

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław - działka nr 1206/5 o pow. 0,2448 ha. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 227. Wójt mgr inż. Krzysztof Dudzińskiczytaj więcej

Informacja
05.02.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.01.2021

Informacja

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminyczytaj więcej

Informacja
08.01.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
20.11.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: - w drodze bezprzetargowej - działka nr 1206/6 o pow. 0,0062 ha, obręb Laski, - w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – działka nr 1206/5 o pow. 0,2448 ha, obręb Laski. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
20.11.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych (komórki lokatorskie) przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów i Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 205.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
07.09.2020

Informacja o wyniku przetargu

Bolesław, dnia 07.09.2020r. G.6840.1.2020 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 04.09.2020r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław, I.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 04.09.2020r. II.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 1500/2 o pow. 1,2404 ha położona w Bolesławiu, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00019340/5. III.    Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do...czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pogoda

22 września Temperatura: 11°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: