Aktualności

13.12.2017

Informacja

19.12.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy - Bolesław ul. Główna 58 - p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.12.2017

Informacja

20.12.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy - Bolesław ul. Główna 58 - p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.12.2017

Uhonorowanie medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju"

Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca się z prośbą o zgłaszanie rodziców, których troje i więcej dzieci pełniło czynną i zawodową służbę wojskową.  Informacje te przyczynią się do uhonorowania rodziców medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju". Proszę o kontakt w tej sprawie: wkukrakow@ron.mil.pl tel. 261 137 919 tel. 261 134 343czytaj więcej

Uhonorowanie medalem "Za Zasługi...
12.12.2017

Informacja dla Par obchodzących w 2018 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław, którzy w 2018r. obchodzić będą 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC (pokój nr 5) do dnia 16 lutego 2018r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego /-/ Elżbieta Kubańskaczytaj więcej

Informacja dla Par obchodzących...
11.12.2017

Informacja

13.12.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.12.2017

"Biały Orlik" 2017/2018

Od 10 grudnia 2017 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska "Biały Orlik" na kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu. Wstęp wolny, wypożyczenie łyżew - 4zł/godzinę. Lodowisko będzie czynne w dni robocze od godz. 13.00 do 21.00 , w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 21.00 z wyjątkiem: - 24.12.2017 r. (wigilia) od godz. 10.00 - 15.00; - 25.12.2017 r. - nieczynne, - 26.12.2017 r. od godz. 15.00 do 21.00, - 31.12.2017 r. od godz. 10.00 do 20.00, - 01.01.2018 r. - nieczynne. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania...czytaj więcej

"Biały Orlik" 2017/2018
08.12.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
05.12.2017

Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z województwa małopolskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów. Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi....czytaj więcej

Fundusz sołecki - najlepsza...
05.12.2017

Informacja

8.12.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
03.12.2017

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 03.12.2017 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
02.12.2017

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 02.12.2017 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
01.12.2017

Szkolenia 01.12.2017 - 19.12.2017

SZKOLENIA US OLKUSZ ul. BUDOWLANYCH 2 01.12.2017r. - 19.12.2017r. LP TEMAT SZKOLENIA DATA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA 1 Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony e-PUAP. 04.12.2017 godz. 12.00 Pokój 207 2 Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy- obowiązki podatnika. 05.12.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parter 3 Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy- obowiązki podatnika. 12.12.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parter 4 Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje. 12.12.2017 godz. 10.00 Sala obsługi, parter 5 Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy- obowiązki podatnika. 19.12.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parterczytaj więcej

Szkolenia 01.12.2017 - 19.12.2017
01.12.2017

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.czytaj więcej

Obwieszczenie
01.12.2017

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zadba o serca mieszkańców Bolesławia

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zadba o serca mieszkańców Bolesławia - kolejna edycja badań kardiologicznych! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła serię bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych diagnozie chorób serca. To już trzeci raz, gdy kardiobus wyjedzie na ulice 100 miejscowości w całym kraju, docierając także do Bolesławia, gdzie pojawi się 15 grudnia. Jak wynika z raportu GUS pt. „Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski”, choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci. Dlatego też oprócz prowadzenia zdrowego trybu życia, niezwykle ważne jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Choroby układu...czytaj więcej

Fundacja NEUCA dla Zdrowia...
30.11.2017

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 30.11.2017 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
30.11.2017

Remont dróg na terenie Gminy Bolesław

Dojdzie do skutku porozumienie Starosty Olkuskiego z Wójtem Gminy Bolesław podpisane w 2015r. dotyczące remontu dróg na terenie Gminy Bolesław. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przyjętym Uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017r. Wojewoda Małopolski ogłasza Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, która została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.  Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie – edycja 2017/2018czytaj więcej

Remont dróg na terenie...
28.11.2017

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 28.11.2017 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
28.11.2017

Ogłoszenie

Dostawa i wdrożenie technologii TIK oraz dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych Gminie Bolesław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoczytaj więcej

Ogłoszenie
28.11.2017

Marznące opady

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega,  że od godz. 00:00 dnia 29.11.2017r. do godz. 10:00 dnia 29.11.2017r., prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Marznące opady
27.11.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dn. 24.11.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniach...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
24.11.2017

ZAPROSZENIE

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu serdecznie zapraszają wszystkich rolników i mieszkańców na szkolenie-pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.czytaj więcej

ZAPROSZENIE
24.11.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 24.11.2017r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...czytaj więcej

Ogłoszenie
23.11.2017

Komunikat

W związku ze zbliżającym si ę okresem zimowym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przypomina swoim Odbiorcom o zachowaniu szczególnej dbałości w kwestii zabezpieczania instalacji wodociągowej oraz wodomierzy przed działaniem mrozu . W budynkach w skazane jest ogrzewanie lub dogrzewanie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierz i urządzenia wodociągowe, a posiadaczy studni wodomierzowych prosimy o należyte ich ocieplenie. Jednocześnie nadmieniamy, że podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem. Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co pozwoli...czytaj więcej

Komunikat
22.11.2017

Informacja

29.11.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław, ul. Główna 58 – p. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.11.2017

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2017 rok,b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) zmiany uchwały Nr XXXIV/326/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 12 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,d) obniżenia ceny skupu żyta do celów...czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

14 grudnia Temperatura: 4°C Wiatr: 42.8 km/h,

Kalendarz

imieniny: