Aktualności

14.08.2018

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 14.08.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30mm do 40mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy opad gradu. Dyżurny PCZK  w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
10.08.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Informacja
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,        32-329 Bolesław tel: (32) 6424501,    faks: (32) 6424801,    e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  budowa przy boisku sportowym w Laskach jednej trybuny trójrzędowej o wymiarach 19,0 m x 2.13m łącznie z utwardzeniem terenu .  Liczba  miejsc  siedzących na trybunie wynosi 102. ( w projekcie trybuna od strony zachodniej). Docelowo projekt obejmuje budowę dwóch trybun stałych z siedziskami...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
10.08.2018

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 do godz. 24:00 dnia 10.08.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwy opad gradu. Dyżurny PCZK  w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
07.08.2018

Upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 8.08.br. do godz. 20:00 dnia 10.08.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 st. C do 34 st. C, natomiast temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C. Dyżurny PCZK  w Olkuszuczytaj więcej

Upały
07.08.2018

Informacja

W dniach 08.08.2018r. do 10.08.2018r. (środa, czwartek, piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 14:00. Kasa Urzędu będzie czynna do godz. 13:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
06.08.2018

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC znany konkurs w nowej formule

Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się innowacyjny konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ! Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała konkursy na: - Projekty społeczne: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową, to zapraszamy do udziału w konkursie, w...czytaj więcej

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE -...
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu – boczna od ulicy Kluczewskiej –odcinek ok. 0,400 km _________________________________________________________________________________ I.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia:Zakres przedmiotowego zadania obejmuje: - budowę drogi przy lesie na odcinku o długości ok. 400m,- zabezpieczenie kolidujących...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 06.08.2018r. OŚ.6220.6.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 4 sierpnia 2017r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja piasków podsadzkowych ze złoża „Pustynia Błędowska-blok IV” (Pole „Pomorzany bis”, Pole „Bolesław”)”. Decyzja o środowiskowych...czytaj więcej

Obwieszczenie
06.08.2018

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018/2019

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2018/2019czytaj więcej

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018/2019
04.08.2018

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 04.08.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
03.08.2018

Projekty realizowane w Gminie Bolesław

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bolesław - Krzysztof Dudziński oraz Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu - Jarosław Kubiczek odebrali z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy umowę w ramach projektu "Małopolskie Remizy 2018". Otrzymana w ramach dotacji kwota 41 560,00 zł zostanie przeznaczona na „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku OSP Bolesław”. W ostatnim czasie został również rozstrzygnięty przetarg na karosację (wykonanie nowoczesnej zabudowy) samochodu pożarniczego STAR 266. Na wykonanie nowej zabudowy pożarniczej pozyskano środki zewnętrzne w ramach darowizn w wysokości 100 000,00 zł , a kwota całego zadania wynosi...czytaj więcej

Projekty realizowane w Gminie...
02.08.2018

Informacja

W dniach od 02.08.2018 r. do 03.08.2018 r. (czwartek, piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 14:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” _________________________________________________________________________________ I.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach . Projekt obejmuje budowę dwóch trybun stałych z siedziskami...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018

IV Zagłębiowski Festiwal Organowy

W imieniu Stowarzyszenia Artystów Spectrum oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy na koncert inauguracyjny IV Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego, który odbędzie się w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, ul. Kościelna 1, 5 sierpnia o godzinie 19:00, na którym wystąpią: Sylwester Targosz Szalonek – tenor, koncertujący po całej Europie, m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, a także pełniący funkcję Dyrektora Śląskiego Festiwalu Operetki oraz Daniel Strządała – organista, laureat wielu konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Organowego w Dudelange, Luksemburg 2017 oraz na wszystkie...czytaj więcej

IV Zagłębiowski Festiwal Organowy
01.08.2018

Informacja

W dniach 01.08.2018r. do 03.08.2018r. (środa, czwartek, piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 14:00. Kasa Urzędu będzie czynna do godz. 13:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.07.2018

Informacja

6 sierpnia 2018 roku o godz. 9:15  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy Bolesław: 1) Rewizyjnej, 2) Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 3) Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
31.07.2018

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) przystąpienia Gminy Bolesław – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,d) przyjęcia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolesław, poza Aglomeracją Bukowno-Bolesław,e)...czytaj więcej

Zawiadomienie
31.07.2018

Trening systemu alarmowania

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018r. odbędzie się trening systemu alarmowania, wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) INFORMUJĘ iż w ramach treningu o godz. 17.00 zostaną załączone syreny alarmowe generując przez okres 3 minut sygnał ciągły (sygnał oznacza odwołanie alarmu). Trening systemu alarmowania będzie jednocześnie momentem upamiętnienia 74...czytaj więcej

Trening systemu alarmowania
30.07.2018

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniu 30.07.2018r. w godz. od 11.30 do 19.30, przewiduje się wystąpienie burz. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 25 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Temp. od 28°C do 31°C. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
27.07.2018

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 do godz. 20:30 dnia 27.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy opad gradu. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
27.07.2018

Upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 27.07.br. do godz. 20:00 dnia 29.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie upałów. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 28°C do 31°C, natomiast temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Upały
26.07.2018

Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 do godz. 20:30 dnia 26.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy opad gradu. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Burze z gradem
24.07.2018

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 24.07.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...

Pogoda

15 sierpnia Temperatura: 20°C Wiatr: 6.8 km/h,

Kalendarz

imieniny: