Aktualności

14.12.2018

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 14.12.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
13.12.2018

Historia STARA 266

Historia STARA 266 rozpoczęła się dzięki zdjęciu samochodu stojącego w będącej w likwidacji KWK Krupiński w Suszcu, które zostało zamieszczone na portalu społecznościowym przez „Pracujące Klasyki”. Był to początek długiej drogi, która umożliwiła uratowanie samochodu od przekazania na zezłomowanie. W pozyskanie samochodu od początku zaangażował się cały Zarząd OSP Bolesław na czele z Prezesem Jarosławem Kubiczkiem, Z-cą Naczelnika Michałem Imielskim, druhem Markiem Imielskim oraz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Dzięki dużemu wkładowi pracy oraz czynionym staraniom w przeddzień obchodów 110-lecia istnienia jednostki w 2017r. pozyskany STAR dotarł do Bolesławia i...czytaj więcej

Historia STARA 266
13.12.2018

Zakłócenia w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Bolesław, ul. Wyzwolenia (część od ul. Laskowskiej do kanału wodnego) w dniu: 14.12.2018r. od godz. 7:30 do godz. 17:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
13.12.2018

Informacja

17.12.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 - pok. 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.12.2018

Informacja

18.12.2018r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 - pok. 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.12.2018

Informacja

18.12.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 - pok. 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.12.2018

Informacja

18.12.2018r. o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 - pok. 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.12.2018

"Biały Orlik" 2018/2019

Od dzisiaj tj. od 12 grudnia 2018 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska na kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu. Wstęp wolny. Wypożyczenie łyżew 4 zł za godzinę. Lodowisko będzie czynne: - w dni robocze w godz. 13.00 - 21.00, - sobota, niedziela w godz. 10.00 - 21.00 W dniach: - 24.12.2018 (wigilia) w godz. 10.00 - 15.00; - 25, 26.12.2018 r. w godz. 16.00 - 21.00; - 31.12.2018 r. w godz. od 10.00 - 16.00; - 01.01.2019 r. w godz. od 16.00 - 21.00. Życzymy...czytaj więcej

"Biały Orlik" 2018/2019
12.12.2018

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na...czytaj więcej

Komunikat do właścicieli i...
12.12.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 11 grudnia 2018r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiuczytaj więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w...
12.12.2018

Informacja w sprawie spalania w piecach domowych odpadów drewnianych

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów apelujemy, aby nie palić odpadów w piecach domowych, m.in. drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane....czytaj więcej

Informacja w sprawie spalania...
12.12.2018

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu Siedziba: Urząd Gminy Bolesław                      32-329 Bolesław, ul. Główna 58 Telefon: (32) 6424 501 wew. 123 Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w komisji 1. Elżbieta KUBAŃSKA Przewodniczący 2. Lucyna STYPA Zastępca Przewodniczącego 3. Ilona BANASIK Członek 4. Małgorzata CZUBAJEWSKA Członek 5. Krystyna HEJCZYK Członek 6. Grażyna KACZMARZYK Członek 7. Marzena KOPA-WOJNA Członek 8. Barbara LAMPART Członek 9. Barbara MODRECKA Członekczytaj więcej

Skład Gminnej Komisji Wyborczej...
12.12.2018

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu Siedziba: Urząd Gminy Bolesław                      32-329 Bolesław, ul. Główna 58 Telefon: (32) 6424 501 wew. 123 13.12.2018r. (czwartek) - godz. 14.00 - 15.00 14.12.2018r. (piątek) - godz. 14.00 - 15.00 17.12.2018r. (poniedziałek) - godz. 14.00 - 16.00 oraz 18.00 do 24.00czytaj więcej

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej...
11.12.2018

Opady marznące

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 22.00 dnia 11.12.br. do godz. 09.00 dnia 12.12.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Opady marznące
10.12.2018

Zgłoś zwierzęta przez internet!

W załączeniu ulotka informacyjna Portalu IRZ Plusczytaj więcej

Zgłoś zwierzęta przez internet!
10.12.2018

Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia. Trzy kroki do uzyskania wsparcia dla Koła: 1.    Zgłoś swoje koło w ARiMR poprzez złożenie listy wszystkich członków Koła wraz z wnioskiem o wpis do rejestru w biurze powiatowym.2.  ...czytaj więcej

Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich...
10.12.2018

DRUGA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

W niedzielę 2 grudnia 90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złożyło przysięgę w podkrakowskiej miejscowości Rząska. Lokalnego kolorytu dodały uroczystości: podhalańska gwara przedstawiciela Terytorialsów, rekonstruktorzy w mundurach Podhalańczyków AK oraz pokaz musztry paradnej nowosądeckiej klasy mundurowej. Dzisiok pedzielimy Rote Przysiyngi i już my som cynściom nasyk Sił Zbrojnyk – powiedział zwracając się do zgromadzonych na placu apelowym przedstawiciel Terytorialsów, szer. Mateusz Zych. - W wojskak Łobrony Terytorialnyj zołniyrski łobowionzek to tyż pilnować ślebody nasyj Małyj Łojcyzny, dbać i łopiekować siy ludziami, ftorzy z nami zyjom, bo...czytaj więcej

DRUGA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY...
10.12.2018

Dokumenty związane ze zgłaszaniem listy kandydatów

Dokumenty związane ze zgłaszaniem listy kandydatów - https://krakow.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/31853_dokumenty_zwiazane_ze_zglaszaniem_listy_kandydatowczytaj więcej

Dokumenty związane ze zgłaszaniem...
10.12.2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 grudnia 2018 roku

InformacjaKomisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 7 grudnia 2018 roku Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje: § 1 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Komisarza...czytaj więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w...
10.12.2018

Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych

Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych - https://krakow.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/31852_dokumenty_zwiazane_ze_zglaszaniem_kandydatow_do_komisji_wyborczychczytaj więcej

Dokumenty związane ze zgłaszaniem...
06.12.2018

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 06.12.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
06.12.2018

Opady marznące

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 06.12.br. do godz. 24:00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz deszczu powodującego gołoledź. Dyżurny PCZK w Olkuszuczytaj więcej

Opady marznące
04.12.2018

Szkolenia w zakresie rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Olkuszu zaprasza na szkolenia w zakresie rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: Dnia 03.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż o godz. 10:00 Dnia 03.12.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom o godz. 11:00 Dnia 03.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Klucze o godz. 11:00 Dnia 04.12.2018 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Olkuszu o godz. 10:00 Dnia 05.12.2018 r. w Centrum Kultury Bolesław o godz. 14:30czytaj więcej

Szkolenia w zakresie rejestracji...
03.12.2018

Informacja

07.12.2018r. godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 - pok. 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
02.12.2018

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 02.12.2018 od godz. 0 do 24

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...

Pogoda

16 grudnia Temperatura: -2°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: