Aktualności

2015-04-17

INFORMACJA

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku uprzejmie informuję, że spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław – pokój nr 4 – w terminie od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Bolesław

/-/ Krzysztof Dudziński

 

więcej »

2015-04-17

Obchody Święta Flagi Państwowej

Obchody Święta Flagi Państwowej

Zapraszamy do udziału w uroczystości przy bolesławskim Dworze.

 

 

 

więcej »

2015-04-16

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zaprasza na spotkanie informacyjne z mieszkańcami Podlipia od numeru 50 do numeru 100, które odbędzie się w dniu 20.04.2015r. o godzinie 16.00 w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Podlipiu.

Spotkanie dotyczyć będzie podłączeń nieruchomości do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Pracownicy Przedsiębiorstwa przedstawią mieszkańcom m. in. warunki przyłączeń oraz służyć będą pomocą w załatwieniu wszelkich formalności dot. podłączenia.

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Alfred Szylko

więcej »

2015-04-14

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, iż w okresie od dnia 13.04.2015r. do dnia 26.04.2015r. prowadzona będzie na stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu w celach profilaktycznych dezynfekcja wody pitnej przy użyciu chloru gazowego.

W tym czasie wystąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
inż. Marek Kajda

więcej »

2015-04-14

INFORMACJA - ostrzeżenie dla podróżujących

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/tunezja___ostrzezenie_dla_podrozujacych

 

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM|
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W OLKUSZU

więcej »

2015-04-07

Zapraszamy na spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z realizacją przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie projektu „MAŁOPOLSKA SIEĆ DIALOGU OBYWATELSKIEGO”, zakładającego utworzenie sieci małopolskich organizacji pozarządowych, służącej zwiększeniu współpracy i integracji wewnątrz sektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu Małopolski oraz wzmocnieniu roli tych organizacji w kształtowaniu dialogu obywatelskiego zapraszamy Państwa na spotkanie animacyjne, które będzie miało na celu prezentację organizacjom pozarządowym korzyści i warunków przystąpienia do sieci utworzonej w ramach w/w projektu.

Termin spotkania: 16 kwietnia 2015 r., godzina 15.00

Miejsce spotkania: ul. Mickiewicza 2, Olkusz (pokój nr 70)

Więcej informacji w Ulotce

 

więcej »

2015-03-19

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs ogłoszony!

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do drugiej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

więcej »

2015-02-24

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADOMIENIE
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

ZAWIADOMIENIE

W związku z opracowywaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław przez Firmę IGO Sp. z o.o. z Krakowa, zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław, że w okresie: marzec 2015 r. – kwiecień 2015 r. będzie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie całej Gminy Bolesław.
Upoważnieni pracownicy w/w Firmy będą zbierać dane dotyczące źródeł ciepła np. rodzaj kotła, średniego zużycia energii, ocieplenia budynków itp. - celem wypełnienia stosownej Ankiety.

więcej »

2015-01-21

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015 r.

 

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

więcej »

2015-01-13

Informacja dla Mieszkańców Gminy Bolesław o taryfach opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

I. Cennik wody i ścieków – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu
Dotyczy opłat za dostarczaną wodę dla mieszkańców całej Gminy Bolesław
oraz opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Podlipia, Międzygórza i Krążku
(obszar objęty „Aglomeracją Bukowno – Bolesław”).

więcej »

1 [2] [3] ... ... [75] [76] [77]   następna strona »