Aktualności

2014-08-27

Zajęcia w bolesławskim dworze

Zajęcia w bolesławskim dworze

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach!

 

 

więcej »

2014-08-25

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2014 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2014 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 25.08.2014 roku i nie później niż do dnia 31.10.2014 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-08-25

Konkurs "Sposób na Sukces"

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

więcej »

2014-07-16

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Małopolska Mieszkańcy Gminy Bolesław! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Rodzina wielodzietna 4+

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji.

więcej »

2014-08-29

Zajęcia taneczne w bolesławskim dworze

Zajęcia taneczne w bolesławskim dworze

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

więcej »

2014-08-28

Ostrzcie ołówki!

Ostrzcie ołówki!

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

więcej »

2014-08-26

Narodowe czytanie

Narodowe czytanie

Przesłanie Prezydenta RP

Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy piękno, ale też ciętość Fredrowskiego języka, mądrość i aktualność jego diagnoz.

 

W tym roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. „Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw...  

Wszystkich Państwa zachęcam do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu.

 

 

 

więcej »

2014-08-26

Już za chwilę pierwszy dzwonek

Już za chwilę pierwszy dzwonek

Wakacje dobiegają końca; dla dzieci które pozostawały w czasie lata w domu pracownicy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu oraz  Filii przygotowali zajęcia. W lipcu i sierpniu w czytelniach bibliotek panowała   ożywiona atmosfera, słychać było wesoły gwar. W Bibliotece w Bolesławiu na dzieci i młodzież czekała czytelnia komputerowa, mnóstwo nowych kolorowych książek oraz czasopism; można było poukładać puzzle oraz wspólnie się pobawić. Najmłodsze dzieci rozwijały swoje zdolności artystyczne uczestnicząc w tematycznych zajęciach plastycznych, min. „Bajki w obrazkach”, „Moje marzenia”, „Wesołe wakacje”, „Czytać każdy może”. Dzieci fantazjowały malując obrazki farbami i kredkami, wyklejając z papieru kolorowe mozaiki. Wszystkie prace trafiły na powakacyjną wystawkę. Cykl wakacyjnych zajęć miał min. na celu promocję czytelnictwa i książek. Pod koniec sierpnia w bibliotece w Bolesławiu gościły dzieci ze Świetlicy - Placówki Wsparcia Dziennego, które zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki, regulaminem czytelnika, nowościami wydawniczymi dla najmłodszych oraz korzyściami wynikającymi z czytania książek. Bawiły się, malowały, układały puzzle.

    W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom wiele radości, sukcesów w nauce, satysfakcji z czytania i zapraszamy do   korzystania z   naszych   bibliotek.

  Zdjęcia z wakacyjnych zajęć

więcej »

2014-08-26

Sąsiedzkie Święto

Sąsiedzkie Święto

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

więcej »

2014-08-26

"Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II

"Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II

 

 

Zapraszamy na wystawę prac do Dworku w Krzykawce.

 

 

więcej »

2014-08-22

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Zabudowa generatora o mocy do 400 kW służącego do spalania gazu wysypiskowego w celu wytworzenia energii elektrycznej, na terenie składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, na działce o nr ew. gr. 1618/76”.


Decyzja wydana została dla inwestora:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

 

 

 

Bolesław dnia 22.08.2014r.
 

więcej »

2014-08-22

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu

27 sierpnia 2014 roku o godz. 10 00

w Centrum Kultury w Bolesławiu

odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2014 – 2020,
  • nabycia na rzecz Gminy Bolesław nieruchomości położonej w Krzykawie,
  • nabycia na rzecz Gminy Bolesław nieruchomości położonej w Bolesławiu,
  • zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych,
  • powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw

 

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2014-08-14

Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą - konkurs kulinarny

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą” ogłasza konkurs kulinarny na największą babkę piaskową.

Finał konkursu nastąpi podczas imprezy „Czar Pustyni”, która odbędzie się 23-go sierpnia br. na Wzgórzu Czubatka w Kluczach. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Regulamin znajduje się w załączeniu - REGULAMIN

Stowarzyszenie „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą”

e-mail: produktlokalny@vp.pl
tel. 604-601-271
 

więcej »

2014-08-11

Konsultacje społeczne - Analiza społecznych skutków restrukturyzacji ZGH

Firma EU-Consult Sp. z o.o. działająca na zlecenie Beneficjentów projektu pn. „Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo- Hutniczy Bolesław”

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz, Klucze, Bolesław i miasta Bukowno na otwarte konsultacje społeczne projektu dokumentu „Analiza społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. wraz z określeniem katalogu środków zaradczych”,

które odbędą się w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, o godz. 10:30

Projekt dokumentu do pobrania: Analiza społecznych skutków restrukturyzacji ZGH


Dokument w dniach 14.08.2014 r. – 25.08.2014 r. można także konsultować drogą elektroniczną. W tym celu uprzejmie prosimy o wysyłanie uwag na adres e-mail: j.czerepko@eu-consult.pl
 

więcej »

2014-08-11

FIO-Małopolska Lokalnie - ostatni tydzień naboru wniosków

Jeszcze tylko przez tydzień można aplikować do konkursu grantowego FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE!

• Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
• Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
• Chcesz zrobić cos dla swojej społeczności?
• Chcesz wzmocnić swoją organizację?

Przystąp do projektu FIO MALOPOLSKA LOKALNIE
i skorzystaj z możliwości pozyskania mikrodotacji do 5000 zł!
Nabór wniosków rozpoczął się 18 lipca i potrwa do 18 sierpnia. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać 5.000 złotych na realizację projektów na rzecz społeczności w których funkcjonują, lub w przypadku organizacji - na rozwój własnej organizacji.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [64] [65] [66]   następna strona »