Aktualności

2014-11-21

Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działając na zlecenie Beneficjentów projektu
pn. „Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo- Hutniczy Bolesław”

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław na otwarte konsultacje społeczne
projektu dokumentu

„Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni”, które odbędą się w dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Centrum Kultury (Dworek w Bolesławiu, ul. Główna 55) w godzinach od 10:00 do 12:00.


Z projektem dokumentu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław (pok. 7), a także za pomocą strony internetowej (http://www.gminaboleslaw.pl/), na której zamieszczono dokument w wersji elektronicznej.

Wszelkie uwagi do dokumentu można składać na miejscu w urzędzie.

Dokument w dniach od 21 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014r. można także konsultować drogą elektroniczną. W tym celu należy pobrać i wypełnić formularza uwag zamieszczony na stronie urzędu (http://www.gminaboleslaw.pl/), a następnie wypełniony formularz wysłać pod adres: azgorska@gig.eu lub pzawartka@gig.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 259 2702; +48 32 259 2246.
 

więcej »

2014-11-19

Pierwsze spotkanie Sztabu WOŚP w Bolesławiu

Pierwsze spotkanie Sztabu WOŚP w Bolesławiu

SIEMA! Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławiu zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w organizacji Sztabu dnia 4 grudnia (czwartek) 2014r. o godz. 17.00  do bolesławskiego dworu na spotkanie.

Osoby chętne do kwestowania proszone są o wypełnienie "Ankiety Wolontariusza" (do pobrania w załączniku) i dostarczenie do dnia pierwszego spotkania tj. 4.12.201r. godz. 17.00.

W przypadku większej ilości chętnych Wolontariuszy niż przyznana ilość puszek, zastrzegamy sobie prawo do losowanie osób kwestujących.

Szef Sztabu, Piotr Szlęzak

więcej »

2014-11-17

Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

więcej »

2014-10-28

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2014, Nr 1118 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Bolesław do konsultacji pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem konsultowanego aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław. Zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 14.11.2014r. o godz. 10:00 i 10:30 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46.

Projekty uchwał wraz z załącznikami zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Konsultacje będą trwały od 27 października 2014r. do 14 listopada 2014r. włącznie.Brak opinii po upływie terminu ich zgłaszania, określonym w zawiadomieniu o konsultacjach, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Zarządzenie

 

więcej »

2014-10-27

ZŁOTE GODY – 50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Bolesław

W dniach 24 i 25 października 2014 roku obchodziliśmy w naszej Gminie w pięknej jesiennej scenerii Bolesławskiego Dworu uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Kolejne rocznice ślubu przypominają o upływającym czasie, a jak twierdzi Marceli Proust „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”.

więcej »

2014-10-21

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gm. Bolesław, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania oraz aktualnym dowodem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

więcej »

2014-11-24

Zaproszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza na wykład pt. „Trójkąt dramatyczny – prześladowca, ofiara, ratownik. Diagnozowanie” w dniu 01.12.2014 r. o godz. 11:00 (przewidywany czas wykładu ok. 1h) w siedzibie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu przy ul. Głównej 55.

Realizatorem autorskiego wykładu jest lek. med. psychoterapeuta Dagmara Kuczyńska-Ginko.

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.11.2014 r. pod nr telefonu (32) 62-00-126 w. 30 lub (32) 64-24-034.

więcej »

2014-11-19

Z wizytą w przedszkolu

Z wizytą w przedszkolu

Na zaproszenie Pani Anety De Gregorio bibliotekarki Aneta Furmańska i Renata Strojna gościły w Przedszkolu w Bolesławiu. Zapoznały one dzieci z III grupy z zasadami korzystania z biblioteki. Uroczyście założono Klub Motyli Książkowych w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Przedszkolakom wręczono symboliczne ordery, dyplomy oraz zapoznano z Regulaminem Klubu. Bibliotekarki przeczytały dzieciom opowiadania o Kamyczku i andrzejkowych wróżbach. Biblioteczka najmłodszych wzbogaciła się o nowe książki wypożyczone do czytania z biblioteki publicznej. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

  Zobacz galerię zdjęć ze spotkania

   

 

 

 

 

więcej »

2014-11-19

Wyniki przeprowadzonej konsultacji

w zakresie projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej »

2014-11-18

Wystawa malarstwa w Dworku w Krzykawce

Wystawa malarstwa w Dworku w Krzykawce

 

Zapraszamy do odwiedzania wystawy malarstwa Pana Tomasza Awdziejczyka.

Wystawa będzie dostępna w dniach 19 listopada do 19 grudnia 2014r. w godzinach otwarcia filii.

 

więcej »

2014-11-14

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu pełni dyżur w sobotę 15 listopada 2014 w godzinach 8.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58.

więcej »

2014-11-13

SIEMA! 3 Finał WOŚP w Bolesławiu coraz bliżej!

SIEMA! 3 Finał WOŚP w Bolesławiu coraz bliżej!

 

 

Jeśli masz pomysł lub chciałbyś pomóc w jego organizacji, zapraszamy do śledzenia informacji na FB oraz stronie www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl

 

   

więcej »

2014-11-10

Zajęcia rytmiki w Centrum Kultury w Bolesławiu

Zajęcia rytmiki w Centrum Kultury w Bolesławiu

 

Od 17 listopada 2014r. zajęcia rytmiki odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00.

więcej »

2014-11-04

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok


Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie do konsultacji ogłoszonych Zarządzeniem Nr 0050/98/2014 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30.09.2014r. w sprawie ogłoszenia konsultacji trwających od dnia 06.10.2014r. do dnia 28.10.2014r. w wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag i nie przekazały żadnych opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.

 


Wójt Gminy Bolesław
mgr Ryszard Januszek
 

więcej »

2014-11-03

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014, Nr 1118 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Bolesław do konsultacji pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem konsultowanego aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław. Zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 14.11.2014 r. o godz. 10:00 i 10:30 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46.

Projekty uchwał wraz z załącznikami zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Konsultacje będą trwały od 27 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. włącznie. Brak opinii po upływie terminu ich zgłaszania, określonym w zawiadomieniu o konsultacjach, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

więcej »

2014-10-31

INFORMACJA

W związku z wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesław – pokój nr 4 - w terminie od dnia 27.10.2014 roku do dnia 07.11.2014 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [67] [68] [69]   następna strona »