Aktualności

2014-11-26

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Krakowie I sesji Rady Gminy Bolesław na kadencję 2014 - 2018 w dniu 28 listopada 2014 roku o godz. 1200 w Centrum Kultury w Bolesławiu


Porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych do Rady Gminy Bolesław.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolesław.
  6. Zakończenie obrad.


Wójt              
/-/ mgr Ryszard Januszek
 

więcej »

2014-11-26

XV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

XV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Tradycyjnie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu organizuje Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W tym roku przesłuchania konkursowe odbędą się 16 grudnia 2014r.
Celem konkursu jest promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, kultywowanie świątecznych tradycji i promowanie młodych talentów, a to wszystko w nastrojowej, dworskiej atmosferze. Już dzisiaj pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do bolesławskiego dworu na wspólne kolędowanie i prezentację swoich wokalnych umiejętności.

więcej »

2014-11-21

Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działając na zlecenie Beneficjentów projektu
pn. „Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo- Hutniczy Bolesław”

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław na otwarte konsultacje społeczne
projektu dokumentu

„Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni”, które odbędą się w dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Centrum Kultury (Dworek w Bolesławiu, ul. Główna 55) w godzinach od 10:00 do 12:00.


Z projektem dokumentu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław (pok. 7), a także za pomocą strony internetowej (http://www.gminaboleslaw.pl/), na której zamieszczono dokument w wersji elektronicznej.

Wszelkie uwagi do dokumentu można składać na miejscu w urzędzie.

Dokument w dniach od 21 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014r. można także konsultować drogą elektroniczną. W tym celu należy pobrać i wypełnić formularza uwag zamieszczony na stronie urzędu (http://www.gminaboleslaw.pl/), a następnie wypełniony formularz wysłać pod adres: azgorska@gig.eu lub pzawartka@gig.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 259 2702; +48 32 259 2246.
 

więcej »

2014-11-19

Pierwsze spotkanie Sztabu WOŚP w Bolesławiu

Pierwsze spotkanie Sztabu WOŚP w Bolesławiu

SIEMA! Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławiu zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w organizacji Sztabu dnia 4 grudnia (czwartek) 2014r. o godz. 17.00  do bolesławskiego dworu na spotkanie.

Osoby chętne do kwestowania proszone są o wypełnienie "Ankiety Wolontariusza" (do pobrania w załączniku) i dostarczenie do dnia pierwszego spotkania tj. 4.12.201r. godz. 17.00.

W przypadku większej ilości chętnych Wolontariuszy niż przyznana ilość puszek, zastrzegamy sobie prawo do losowanie osób kwestujących.

Szef Sztabu, Piotr Szlęzak

więcej »

2014-11-17

Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

więcej »

2014-10-28

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2014, Nr 1118 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Bolesław do konsultacji pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem konsultowanego aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław. Zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 14.11.2014r. o godz. 10:00 i 10:30 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46.

Projekty uchwał wraz z załącznikami zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Konsultacje będą trwały od 27 października 2014r. do 14 listopada 2014r. włącznie.Brak opinii po upływie terminu ich zgłaszania, określonym w zawiadomieniu o konsultacjach, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Zarządzenie

 

więcej »

2014-10-27

ZŁOTE GODY – 50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Bolesław

W dniach 24 i 25 października 2014 roku obchodziliśmy w naszej Gminie w pięknej jesiennej scenerii Bolesławskiego Dworu uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Kolejne rocznice ślubu przypominają o upływającym czasie, a jak twierdzi Marceli Proust „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”.

więcej »

2014-10-21

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gm. Bolesław, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania oraz aktualnym dowodem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

więcej »

2014-11-26

Konkurs z Sercem!

Konkurs z Sercem!

 

 

Zapraszamy do udziału!

Szczegóły na plakacie poniżej

więcej »

2014-11-24

Zaproszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza na wykład pt. „Trójkąt dramatyczny – prześladowca, ofiara, ratownik. Diagnozowanie” w dniu 01.12.2014 r. o godz. 11:00 (przewidywany czas wykładu ok. 1h) w siedzibie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu przy ul. Głównej 55.

Realizatorem autorskiego wykładu jest lek. med. psychoterapeuta Dagmara Kuczyńska-Ginko.

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.11.2014 r. pod nr telefonu (32) 62-00-126 w. 30 lub (32) 64-24-034.

więcej »

2014-11-19

Z wizytą w przedszkolu

Z wizytą w przedszkolu

Na zaproszenie Pani Anety De Gregorio bibliotekarki Aneta Furmańska i Renata Strojna gościły w Przedszkolu w Bolesławiu. Zapoznały one dzieci z III grupy z zasadami korzystania z biblioteki. Uroczyście założono Klub Motyli Książkowych w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Przedszkolakom wręczono symboliczne ordery, dyplomy oraz zapoznano z Regulaminem Klubu. Bibliotekarki przeczytały dzieciom opowiadania o Kamyczku i andrzejkowych wróżbach. Biblioteczka najmłodszych wzbogaciła się o nowe książki wypożyczone do czytania z biblioteki publicznej. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

  Zobacz galerię zdjęć ze spotkania

   

 

 

 

 

więcej »

2014-11-19

Wyniki przeprowadzonej konsultacji

w zakresie projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej »

2014-11-18

Wystawa malarstwa w Dworku w Krzykawce

Wystawa malarstwa w Dworku w Krzykawce

 

Zapraszamy do odwiedzania wystawy malarstwa Pana Tomasza Awdziejczyka.

Wystawa będzie dostępna w dniach 19 listopada do 19 grudnia 2014r. w godzinach otwarcia filii.

 

więcej »

2014-11-14

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu pełni dyżur w sobotę 15 listopada 2014 w godzinach 8.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58.

więcej »

2014-11-13

SIEMA! 3 Finał WOŚP w Bolesławiu coraz bliżej!

SIEMA! 3 Finał WOŚP w Bolesławiu coraz bliżej!

 

 

Jeśli masz pomysł lub chciałbyś pomóc w jego organizacji, zapraszamy do śledzenia informacji na FB oraz stronie www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl

 

   

więcej »

2014-11-10

Zajęcia rytmiki w Centrum Kultury w Bolesławiu

Zajęcia rytmiki w Centrum Kultury w Bolesławiu

 

Od 17 listopada 2014r. zajęcia rytmiki odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [67] [68] [69]   następna strona »