Aktualności

2015-02-27

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu pełni dyżur w sobotę 28 lutego w godzinach 8.00 – 20.00 pod nr telefonu 602 182 163.
 

więcej »

2015-02-27

Zielony Orlik czeka

W związku z temperaturą powyżej 00C oraz zmniejszającą się ilością osób korzystających z Białego Orlika od dnia 1.03.2015r. lodowisko będzie nieczynne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do gier zespołowych na Zielony Orlik od 16.03.2015 r. w godzinach:

 • poniedziałek - piątek od 13.00 do 21.00,
 • sobota - niedziela od 10.00 do 21.00.

 

więcej »

2015-02-24

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADOMIENIE
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

ZAWIADOMIENIE

W związku z opracowywaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław przez Firmę IGO Sp. z o.o. z Krakowa, zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław, że w okresie: marzec 2015 r. – kwiecień 2015 r. będzie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie całej Gminy Bolesław.
Upoważnieni pracownicy w/w Firmy będą zbierać dane dotyczące źródeł ciepła np. rodzaj kotła, średniego zużycia energii, ocieplenia budynków itp. - celem wypełnienia stosownej Ankiety.

Ankiety będą dostępne:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gminaboleslaw.pl
 • w Urzędzie Gminy Bolesław, pok. nr 7
 • u Sołtysa, w każdej miejscowości Gminy Bolesław.

Wypełnione ankiety należy składać:

 • do Urzędu Gminy Bolesław osobiście lub za pośrednictwem Sołtysa,
 • e-mailem na adres: info@odpady.biz.pl
 • pocztą na adres: 32-329 Bolesław ul. Główna 58.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

 

więcej »

2015-02-23

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

OGŁOSZENIE

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU
zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 13.06.2015r.

więcej »

2015-02-17

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZLECENIA WYKONANIA ROBÓT KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLKUSZU

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZLECENIA WYKONANIA ROBÓT KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLKUSZU

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu może zaoferować mieszkańcom Podlipia, Krążka i Międzygórza wykonawstwo przyłączy kanalizacyjnych.

Osoby, które będą zainteresowane zleceniem w/w Przedsiębiorstwu wykonanie przyłącza muszą podpisać umowę o wykonaniu robót budowlanych w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4. W umowie będą określone warunki płatności za realizowaną robotę budowlaną.

więcej »

2015-02-14

Informacja o podjętych pracach na składowisku odpadów komunalnych w Ujkowie Starym

W dniu 06.02.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. poinformował tut. Urząd, że celem poprawy skuteczności funkcjonowania istniejącej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, od dnia 09.02.2015r. rozpoczęte zostaną prace sprawdzające drożność przewodów oraz wydajność części studni odgazowujących. Przewidywany termin zakończenia w/w prac określono do dnia 27.02.2015 r.

więcej »

2015-02-11

Bezpłatne przejazdy autobusami ZKG "KM" dla uczniów

Bezpłatne przejazdy autobusami ZKG "KM" dla uczniów

Informacja: Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

W okresie ferii zimowych tj. 16.02-01.03.2015 r. zostaną wprowadzone darmowe przejazdy autobusami ZKG „KM” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin należących do ZKG „KM”, czyli Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz.
Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów jest ważna legitymacja szkolna.
 

więcej »

2015-02-09

FERIE W BIBLIOTECE

 

 

Harmonogram zajęć w filiach bibliotecznych

 

więcej »

2015-02-09

Wielkanoc jest w Małopolsce - KONKURS

Wielkanoc jest w Małopolsce - KONKURS

REGULAMIN KONKURSU
pt. „Wielkanoc jest w Małopolsce” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany w okresie od 4 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie.
3. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki wielkanocnej z Małopolski inspirowanej kulturą ludową, służącej promocji regionu w okresie Wielkanocy. Celem konkursu jest również promocja bogactwa i zasobów kultury ludowej, jako źródła inspiracji oraz pozyskanie nowych, ciekawych i oryginalnych pomysłów, wzorów pamiątki promującej region.

więcej »

2015-02-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2015-02-04

Język angielski dla dzieci i dorosłych

Język angielski dla dzieci i dorosłych

 

 

Zapraszamy do udziału!

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

Wniosek można składać do Urzędu Gminy Bolesław po otrzymaniu od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu pisemnej informacji o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia);
 2. umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);
 3. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku (pokój nr 6).

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
 2. Wniosek do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [72] [73] [74]   następna strona »