Aktualności

2016-05-31

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Znak sprawy: IR 7011.6.2016

Bolesław, dnia 31.05.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu na działce 710/2.
 • Dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń ( zgłoszenie/decyzja pozwolenia na budowę)
 • Kompletna dokumentacja powinna zawierać:
  - projekt budowlano – wykonawczy z kompletem wymaganych uzgodnień
  niebędnych do uzyskania stosownego zezwolenia - 5 egz.
  - przedmiar i kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.
 • Zakres rzeczowy planowanego opracowania obejmuje Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, skoczni do skoku w dal wraz z dobraniem nawierzchni, zaprojektowaniem odwodnienia i wskazaniem koniecznych urządzeń sportowych.
 • Projektant dokona wizji w miejscu planowanych robót.
 • Projektant uzgodni z Zamawiającym i użytkownikiem przyjęte rozwiązania projektowe.
 1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na podane przez Wykonawcę konto, po zakończeniu realizacji całego przedmiotu zamówienia. Termin zapłaty: do 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku.
 2. Projektant udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty spisania z Wykonawcą robót budowlanych, protokołu końcowego odbioru robót , wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

więcej »

2016-05-31

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - burze z gradem

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12.00 dnia 31.05.br. do godz. 23.00 dnia 31.05.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15mm do 25mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Lokalnie grad.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-05-27

Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy gmin Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław

Nadszedł już czas, aby wspólnym artykułem przygotowanym przez trzy gminy odpowiedzieć na sponsorowane artykuły czwartej gminy i dać wreszcie kres wszelkim domysłom, niedomówieniom, nieprawdziwym informacjom etc.

więcej »

2016-05-25

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bolesław

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bolesław

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Bolesław zwołuje
ZEBRANIE WIEJSKIE
w dniu 31.05.2016r. o godz. 18.00
w Remizie OSP Bolesław

 


Proponowany porządek obrad:
• zbycie działki nr 845/1 o powierzchni 0,0122 ha
• zmiana przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.
• wolne wnioski

więcej »

2016-05-24

Zapraszamy na muzyczny kalejdoskop

Zapraszamy na muzyczny kalejdoskop

Zapraszamy na występ uczniów z klas fortepianu i rytmiki działających w bolesławskim dworze

więcej »

2016-05-24

POMOC ŻYWNOŚCIOWA MAJ 2016

Program FEAD

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2016 - Program FEAD

 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będą rozprowadzać paczki z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 • Każda paczka przysługuje jednej osobie - więc 5 osobowa rodzina dostanie 5 paczek.
 • Każda paczka waży ok. 8 kg.
 • Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, których dochody nie przekraczają:
  • 951 zł netto - osoby samotne,
  • 771 zł netto na osobę w rodzinie.
 • Aby otrzymać paczkę żywnościową trzeba uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu skierowanie.

więcej »

2016-05-20

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

więcej »

2016-05-10

Świętujemy 25 lat samorządności Gminy Bolesław!

Świętujemy 25 lat samorządności Gminy Bolesław!

Z okazji 25-lecia Samorządności Gminy Bolesław serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowanych na tę okoliczność konkursów: plastycznego, literackiego i muzycznego. Poniżej znajdą Państwo regulamin i kartę zgłoszenia.

 

więcej »

2016-05-05

POZYTYWNIE ODKRĘCENI!

POZYTYWNIE ODKRĘCENI!

 

Zapraszamy szkoła i przedszkola oraz osoby indywidualne

z terenu Gminy Bolesław na akcję

POZYTYWNIE ODKRĘCENI

 

 

więcej »

2016-05-02

Komunikator SISMS

Komunikator SISMS

Od 2015r. w Powiecie Olkuskim istnieje system, który pozwala na otrzymywanie szybkich bezpłatnych informacji, ostrzeżeń i alarmów dotyczących całego powiatu olkuskiego lub tylko poszczególnych gmin. Aplikacja nazywa się „Komunikator SISMS” i działa na telefonach z systemem Android oraz Ios. Bardzo łatwo się ją instaluje, rejestruje i użytkuje. Zajmuje niewiele miejsca w pamięci systemowej, a może bardzo pomóc mieszkańcom w sytuacji zagrożenia.

Administratorem systemu dla Powiatu Olkuskiego jest Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania proszę o kontakt pod nr tel.: (32) 647-65-50.

Więcej informacji o „Komunikatorze SISMS” znajdą Państwo na stronie:
www.sisms.pl

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-04-21

Ruszył konkurs Działaj Lokalnie IX 2016!

Ruszył konkurs Działaj Lokalnie IX 2016!

Złóż wniosek i zyskaj nawet do 6 tysięcy złotych!

Chcesz zmienić swoją małą ojczyznę na lepsze?
Masz pomysł na działania, a nie wiesz skąd pozyskać środki finansowe?
Czy może chcesz zorganizować coś atrakcyjnego dla swojej społeczności?

20 kwietnia 2016 roku ruszyła IX edycja Działaj Lokalnie w Ośrodku  Działaj Lokalnie w Kluczach, masz więc wyjątkową okazję do zrealizowania swojego pomysłu.
Nie czekaj! Sięgnij po grant i zrealizuj działania dla swojej społeczności!

więcej »

2016-05-31

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Bolesław 31.05.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Przedmiot zamówienia:

Prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

Szczegółowy zakres prac:

 1. Malowanie ścian:
  1. Zerwanie tynków – 103,5 m2
  2. Zerwanie płytek – 18 m2
  3. Wykonanie tynków – 103,5 m2
  4. Skrobanie ścian – 44 m2
  5. Szpachlowanie ścian po skrobaniu – 44 m2
  6. Gruntowanie ścian – 240 m2
  7. Malowanie ścian – 240 m2
  8. Mycie po robotach remontowych
  9. Wywiezienie gruzu
 2. Wymiana podłóg - ułożenie płytek – podłoga 18 m2
 3. Adaptacja toalet:
  1. Wymiana umywalki + terma
  2. Dostosowanie toalety do osób niepełnosprawnych
 4. Wymiana stolarki drzwi:
  1. Wymiana drzwi wewnętrznych (w tym koszt drzwi)
  2. Wymiana drzwi wejściowych, aluminiowych – pełnych (w tym koszt drzwi)
 5. Wymiana kratek wentylacyjnych (w tym koszt kratek)
 6. Wymiana instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania:
  1. Wymiana lamp i przeróbka instalacji (w tym koszt lamp)
  2. Wymiana grzejników (w tym koszt grzejników)

więcej »

2016-05-30

Ogłoszenie - informacja o wyniku przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż ruchomości ( samochodów ) przeprowadzonego w dniu 18 maja 2016 roku.


Przedmiotem przetargu ofertowego był:

Samochód – osobowy marki Opel Vectra B 1,6i wersja GL Plus o numerze rejestracyjnym KVZ 7376 rok produkcji 1999 stanowiącego własność Gminy Bolesław. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 1500,00 zł brutto.

Samochód – osobowy marki Ford FT 100 2.5 Diesel wersja EUROLINE o numerze rejestracyjnym KOL 41KJ rok produkcji 1996 stanowiącego własność Gminy Bolesław. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 1300,00 zł brutto.

Samochód – ciężarowy do 3,5 t marki Ford FT 100 2.0 o numerze rejestracyjnym KOL 12WY rok produkcji 1997 stanowiącego własność Gminy Bolesław. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 950,00 zł brutto.

więcej »

2016-05-30

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - burze z gradem

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12.00 dnia 30.05.br. do godz. 23.00 dnia 30.05.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15mm do 25mm oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie grad.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-05-27

INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z komunikatem otrzymanym od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informujemy o przerwie w dostawie wody dla miejscowości Hutki.

Pracownicy PWiK Sp. z o.o. pracują nad usunięciem awarii.

Przerwa w dostawie wody potrwa kilka godzin.

więcej »

2016-05-27

INFORMACJA

W dniu 27.05.2016r. tj. (piątek)

Urząd Gminy Bolesław będzie czynny

od godz. 7.00 do godz. 14.00,

natomiast kasa Urzędu Gminy Bolesław

będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 13.30.

 

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

więcej »

2016-05-25

Owinęliśmy sobie Folk wokół chust!

Owinęliśmy sobie Folk wokół chust!

Wszystko za sprawą konkursu plastycznego, jaki został zorganizowany przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu w ramach XXVI Powiatowego Festiwalu Kultury ' 2016.

więcej »

2016-05-24

Historie życiem pisane...

Historie życiem pisane...

Agnieszka Zawada zaprasza do bolesławskiego dworu

 

więcej »

2016-05-23

Wkradliśmy się do świata poetów!

Wkradliśmy się do świata poetów!

O tworzeniu świata za pomocą słów i kartki papieru, roli poety w dzisiejszych czasach i wrażliwości na słowa mówił Bogdan Dworak- juror tegorocznej edycji Turnieju Jednego Wiersza, zorganizowanego w ramach XXXVIII Wiosny Poetyckiej. Rozstrzygnięcie odbyło się w bolesławskim dworze i zgromadziło poetów, miłośników poezji i wszystkich wrażliwych na sztukę.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [97] [98] [99]   następna strona »