Aktualności

2015-03-26

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o zmianie godzin urzędowania:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o zmianie godzin urzędowania:

Od 01 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Olkuszu będzie czynny:

poniedziałek w godzinach od 7:15 do 18:00

wtorek - piątek w godzinach od 7:15 do 15:15

 

więcej »

2015-03-23

Kiermasz Wielkanocny w Dworku w Krzykawce

Kiermasz Wielkanocny w Dworku w Krzykawce

Tradycyjne pisanki, wyjątkowe ozdoby na świąteczny stół i prace lokalnych artystów - wszystko to czeka na Was w Staropolskim Dworku w Krzykawce. Kiermasz Wielkanocny już w piątek! Zapraszamy!

 

 

więcej »

2015-03-19

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs ogłoszony!

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do drugiej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,
Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,
Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,
Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

więcej »

2015-03-19

WYPALANIE TRAW ZABIJA!!! NIE ZABIJAJ !!!

WYPALANIE TRAW ZABIJA!!! NIE ZABIJAJ !!!

W związku z łagodną zimą i trwającym już okresem wiosennym oraz obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu apeluje o zaniechanie tego procederu.

Od początku 2015 r. do 12 marca br. strażacy na terenie całego kraju wyjeżdżali już do prawie 11 000 pożarów traw, łąk i nieużytków. W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do 52 354 takich pożarów. Na terenie Powiatu Olkuskiego w 2014 roku odnotowano 230 interwencji związanych z pożarami traw ( gm. Bolesław-48, Bukowno-20, Klucze-35, Olkusz-44, Trzyciąż-14 i Wolbrom -69 ), natomiast w 2015 roku odnotowano już 13 interwencji ( gm. Bolesław-2, Bukowno-0, Klucze-1, Olkusz-3, Trzyciąż-2 i Wolbrom -4 ).

więcej »

2015-03-16

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu olkuskiego

Mobilny Punkt Informacyjny - Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza mieszkańców powiatu olkuskiego na indywidualne konsultacje, dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym do osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych oraz wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek w ramach środków unijnych.

więcej »

2015-03-12

Dyktando Regionalne w bolesławskim dworze

Dyktando Regionalne w bolesławskim dworze

 

„Kochać Ojczyznę, to miłować język.
Miłować język, to nie kalać go błędami ”

 


W tym roku odbędzie się kolejna edycja DYKTANDA REGIONALNEGO
„O PIÓRO WÓJTA GMINY BOLESŁAW”
Zapraszamy do zmierzenia się na bolesławskiej ziemi z polską ortografią!

więcej »

2015-03-10

Konkurs Wielkanocny 2015

Konkurs Wielkanocny 2015

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

więcej »

2015-03-05

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

OGŁOSZENIE

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU
zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 13.06.2015r.

więcej »

2015-02-27

Zielony Orlik czeka

W związku z temperaturą powyżej 00C oraz zmniejszającą się ilością osób korzystających z Białego Orlika od dnia 1.03.2015r. lodowisko będzie nieczynne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do gier zespołowych na Zielony Orlik od 16.03.2015 r. w godzinach:

 • poniedziałek - piątek od 13.00 do 21.00,
 • sobota - niedziela od 10.00 do 21.00.

 

więcej »

2015-02-24

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADOMIENIE
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

ZAWIADOMIENIE

W związku z opracowywaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław przez Firmę IGO Sp. z o.o. z Krakowa, zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław, że w okresie: marzec 2015 r. – kwiecień 2015 r. będzie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie całej Gminy Bolesław.
Upoważnieni pracownicy w/w Firmy będą zbierać dane dotyczące źródeł ciepła np. rodzaj kotła, średniego zużycia energii, ocieplenia budynków itp. - celem wypełnienia stosownej Ankiety.

Ankiety będą dostępne:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gminaboleslaw.pl
 • w Urzędzie Gminy Bolesław, pok. nr 7
 • u Sołtysa, w każdej miejscowości Gminy Bolesław.

Wypełnione ankiety należy składać:

 • do Urzędu Gminy Bolesław osobiście lub za pośrednictwem Sołtysa,
 • e-mailem na adres: info@odpady.biz.pl
 • pocztą na adres: 32-329 Bolesław ul. Główna 58.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

 

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

Wniosek można składać do Urzędu Gminy Bolesław po otrzymaniu od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu pisemnej informacji o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia);
 2. umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);
 3. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku (pokój nr 6).

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
 2. Wniosek do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

 

więcej »

2015-01-13

Informacja dla Mieszkańców Gminy Bolesław o taryfach opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

I. Cennik wody i ścieków – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu
Dotyczy opłat za dostarczaną wodę dla mieszkańców całej Gminy Bolesław
oraz opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Podlipia, Międzygórza i Krążku
(obszar objęty „Aglomeracją Bukowno – Bolesław”).

CENNIK <<pobierz


II. Komunikat Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu
Dotyczy opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców obszaru Gminy Bolesław znajdującego się poza „Aglomeracją Bukowno – Bolesław” (w tym m.in. miejscowości: Bolesław, Laski, Kolonia, Ujków Nowy)
 

KOMUNIKAT <<pobierz

więcej »

2015-01-12

Gmina Bolesław przystępuje do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 23.12.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

 

więcej »

2015-01-12

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2015 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 12.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.10.2015 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

1 [2] [3] ... ... [73] [74] [75]   następna strona »