Aktualności

2015-11-27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU – AUTOBUSU MARKI TOYOTA O NUMERZE REJESTRACYJNYM KOL 1F70

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu – autobusu marki Toyota Caetano Optimo III ETP 24A o numerze rejestracyjnym KOL 1F70.

1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław
NIP Gminy 6371997976
Telefon - 326424501
Fax – 326424801
e-mail boleslaw@gminaboleslaw.pl

2. Samochód można oglądać w siedzibie OSP w Laskach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – do dnia 11.12.2015 r. do godziny 14.00 .

3. Osobą w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji dotyczącej stanu technicznego jest Tomasz Kalembka tel. 326424501.

4. Przedmiot sprzedaży:
1) marka, typ pojazdu - Toyota Caetano Optimo III ETP 24A
2) numer rejestracyjny - KOL 1F70
3) właściciel pojazdu - Gmina Bolesław
4) rok produkcji - 1995
5) data ważności badania technicznego – 29.12.2015
6) odczytany stan licznika – 410006 km
7) pojemność silnika – 4164 ccm
8) data pierwszej rejestracji – 20 październik 1995 r.
9) kolor nadwozia: żółty.

 

więcej »

2015-11-27

"Jedzie, już jedzie do nas..." - Mikołaj z Centrum Kultury

"Jedzie, już jedzie do nas..." - Mikołaj z Centrum Kultury

Zapraszamy dzieci na spotkanie mikołajkowe do naszego Centrum Kultury i filii. W tym roku czeka na Was koncert piosenek zimowych i świątecznych. Będą też zabawy i konkursy dla dzieci. Zachęcamy do udziału w zabawie nie tylko w bolesławskim dworze, ale także we wszystkich naszych filiach (ze względu na remont w dworku w Krzykawce, gościmy w remizie OSP w Krzykawce).

Dwór w Bolesławiu - sobota, 5 grudnia, godz. 18

Dom Wiejski w Małobądzu - sobota, 5 grudnia, godz. 14

Dom Wiejski w Ujkowie Nowym - sobota, 5 grudnia, godz. 16

Remiza OSP w Krzykawie - niedziela 6 grudnia, godz. 15

Świetlica w Hutkach - niedziela, 6 grudnia, godz. 16.30

więcej »

2015-11-26

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
30 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi 

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 • opłaty targowej,
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ….
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2016,
 • przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na rok 2016,
 • ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem budynków i lokali użytkowych,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Dychtoń
 

więcej »

2015-11-25

Na karnawał w rytmach salsy i bachaty

Na karnawał w rytmach salsy i bachaty

Szukasz czegoś niebanalnego na karnawał? A może przetańczysz go w rytmach salsy i bachaty? Oto coś zarówno dla osób, które doskonale czują te klimaty, jak i tych, które dopiero chciałyby nauczyć się pierwszych kroków. Zapraszamy do Olkusza na imprezy taneczne z La Culturą i Mateuszem Wróblem, prowadzącym zajęcia taneczne w naszym Centrum Kultury. Szczegóły poniżej.

 

więcej »

2015-11-17

XVI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

XVI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Święta za pasem, zapraszamy do udziału w konkursie i wspólnego kolędowania! Czekamy na dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy z uczestników ma za zadanie przygotować jeden utwór. Może to być tradycyjna kolęda lub pastorałka - zarówno z tych najpopularniejszych, jak i zupełnie nieznanych. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 11 grudnia. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.

więcej »

2015-11-10

Konkurs na skarpetę świąteczną

Konkurs na skarpetę świąteczną

  Święta zbliżają się wielkimi krokami, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie!

więcej »

2015-11-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław:

 • dzierżawa - pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227,
 • najem - pok. nr 4 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 114.
   

więcej »

2015-11-02

Informacja dla Par obchodzących w 2016 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Informacja dla Par obchodzących w 2016 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław, którzy w 2016 r. obchodzić będą 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC /pokój nr 5/ do dnia 12 lutego 2016r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Elżbieta Kubańska

więcej »

2015-11-20

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesław.

Zgodnie z uchwałą nr XI/78/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesław informuje, że zebrania wiejskie odbędą się w następujących terminach.
Wzorcowy projekt statutu – do zapoznania się.
 

więcej »

2015-11-19

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - intensywne opady deszczu

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - intensywne opady deszczu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 17.00 dnia 19.11.br. do godz. 10.00 dnia 20.11.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25mm do 35mm. Najsilniejsze opady wystąpią w nocy.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-11-19

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - silny wiatr

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - silny wiatr

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8.00 dnia 19.11.br. do godz. 18.00 dnia 19.11.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 45km/h w porywach do 75km/h, z kierunków zachodnich.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-11-18

Z pamiętnika Marii... - wieczór wspomnień w Centrum Kultury

Z pamiętnika Marii... - wieczór wspomnień w Centrum Kultury

Zapraszamy na listopadowy wieczór wspomnień. We wtorek, 24 listopada o godz. 16.30 przywołamy w swej pamięci osoby, które zostawiły swój ślad na niwie kultury i sztuki Gminy Bolesław i poza jej granicami. 

więcej »

2015-11-18

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - silny wiatr

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - silny wiatr

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8.00 dnia 18.11.br. do godz. 19.00 dnia 18.11.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 35km/h w porywach do 80km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-11-13

Informacja

Informacja

Informujemy użytkowników, że w związku z pracami remontowymi w Staropolskim Dworku Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzykawce od 16 listopada do 15 grudnia 2015r. będzie nieczynna.  Zapraszamy do Biblioteki w Bolesławiu, Laskach, Podlipiu i Ujkowie Nowym.

więcej »

2015-11-09

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o., działając na podstawie Uchwały nr VIII/169/2015 z 27 października 2015 r.
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie naboru na stanowisko
Prezesa Zarządu spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o.
Adres: 32-32 Bolesław ul. Osadowa 1


I.

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania;
 2. świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych, administracji jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotach gospodarczych, oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o kierowaniu zespołem co najmniej 20 osobowym przez okres co najmniej 4 lat lub zarządzaniem budżetem co najmniej 15mln rocznie przez następujące po sobie 4 kolejne lata;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiadać pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o.
 6. niekaralność w tym za przestępstwo umyślne;

więcej »

2015-11-05

Zapraszamy wraz z pupilkami!

Zapraszamy wraz z pupilkami!

I mamy kolejną, wyjątkową propozycję z naszej Trasy Zdrowia PZU. Wszystkich miłośników długich spacerów, a zarazem właścicieli psów zapraszamy na sobotnie Marszobiegi z pupilem.  Szczegóły na plakacie.

 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [87] [88] [89]   następna strona »