Aktualności

2014-12-19

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2014r. (środa) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 12:00

więcej »

2014-12-17

Plenerowy Sylwester przy bolesławskim dworze

Plenerowy Sylwester przy bolesławskim dworze

 

 

 

DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA!

 

 

więcej »

2014-12-15

Zapraszam do rejestracji i korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław, dostępnego pod adresem https://eurzad.gminaboleslaw.pl/eurzad
e-Urząd to Urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można przez Internet uzyskać dostęp do informacji o swoich:

 • zobowiązaniach podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (składnikach podatku, ratach, zrealizowanych płatnościach itp.),
 • zobowiązaniach z tytułu umów dzierżawnych, wieczystego użytkowania, zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • innych sprawach załatwianych w urzędzie.

Aby uzyskać dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych i innych opłatach wystarczy wypełnić formularz Wniosek o konto na platformie eUrząd i złożyć go w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, nr tel. (32)6424501, (32)6424071 wew. 225. Następnie na podany przez Państwa we wniosku adres e-mail otrzymacie Login i Hasło, dzięki którym będziecie mogli korzystać z e-Urzędu.

Zapraszam do rejestracji i korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Krzysztof Dudziński
 

więcej »

2014-12-15

Informacja Wójta Gminy Bolesław dotycząca zmian w ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej podstawę wymiaru podatków lokalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że zarządzona przez Starostę Olkuskiego i przeprowadzona w 2012 roku na terenie Gminy Bolesław modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków polegająca na uzupełnieniu jej o dane ewidencyjne budynków i lokali oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie użytków gruntowych i granic zabudowanych działek, spowodowała w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia bez wezwania organu podatkowego odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmian.

więcej »

2014-12-12

Informacja dla Par obchodzących w 2015 roku Jubileusz 50 – lecia i  60 - lecia pożycia małżeńskiego

Informacja dla Par obchodzących w 2015 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców naszej Gminy, którzy w 2015 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC / pokój nr 5 / do dnia 13 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 


Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę
o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych wniosków o nadanie Medali. 

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Elżbieta Kubańska
 

więcej »

2014-11-21

Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działając na zlecenie Beneficjentów projektu
pn. „Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo- Hutniczy Bolesław”

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Bolesław na otwarte konsultacje społeczne
projektu dokumentu

„Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni”, które odbędą się w dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Centrum Kultury (Dworek w Bolesławiu, ul. Główna 55) w godzinach od 10:00 do 12:00.


Z projektem dokumentu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław (pok. 7), a także za pomocą strony internetowej (http://www.gminaboleslaw.pl/), na której zamieszczono dokument w wersji elektronicznej.

Wszelkie uwagi do dokumentu można składać na miejscu w urzędzie.

Dokument w dniach od 21 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014r. można także konsultować drogą elektroniczną. W tym celu należy pobrać i wypełnić formularza uwag zamieszczony na stronie urzędu (http://www.gminaboleslaw.pl/), a następnie wypełniony formularz wysłać pod adres: azgorska@gig.eu lub pzawartka@gig.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 259 2702; +48 32 259 2246.
 

więcej »

2014-12-17

Wernisaż wystawy malarstwa

Wernisaż wystawy malarstwa

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

więcej »

2014-12-17

Informacja

Informujemy czytelników, że w dniu 24.12.2014 roku w Wigilię Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu będzie czynna od godz. 7.30 do 12.00. Filie w Krzykawce, Laskach, Podlipiu i Ujkowie Nowym będą zamknięte z powodu urlopów wypoczynkowych. W dniu 27.12.2014 r. tj. sobota, Biblioteka w Bolesławiu będzie nieczynna.

więcej »

2014-12-08

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ BIBLIOTEKĘ

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ BIBLIOTEKĘ

Minął rok i znów Święty Mikołaj z mroźnej Laponii odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolesławiu. Ubrany w długi, czerwony płaszcz z błyszczącą laską zasiadł pod choinką w piątkowe popołudnie 5 grudnia 2014 r. Dzieci przez cały rok były grzeczne, dobrze się uczyły, czytały dużo książek, więc dla każdego z nich Mikołaj znalazł w worku wymarzony prezent oraz słodycze ufundowane przez Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego, Sołtysa Bolesławia Stefanię Pichlak oraz Katarzynę Skowrońską. Dziewczynki i chłopcy śpiewali piosenki, recytowali wierszyki i tańczyli. Były też wspólne pamiątkowe zdjęcia. Najmłodsi oraz towarzyszący im rodzice i dziadkowie mogli poczęstować się słodyczami i herbatą. Święty Mikołaj obiecał, że za rok znów odwiedzi Bibliotekę i spotka się z dziećmi.

  Zdjęcia ze spotkania z Mikołajem

więcej »

2014-12-04

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia o zwołaniu
przez Komisarza Wyborczego w Krakowie
II Sesji Rady Gminy Bolesław
w dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 14 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
 4. Rozszerzenie porządku obrad.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Bolesław

/-/ mgr Ewa Dychtoń
 

więcej »

2014-12-01

Z komputerem na Ty!

Z komputerem na Ty!

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

więcej »

2014-12-01

Dawnych Wspomnień Czar

Dawnych Wspomnień Czar

 

Dawnych Wspomnień Czar w bolesławskim dworze 7 grudnia 2014r. o godz. 16.30.
 

Zapraszamy do udziału!

więcej »

1 [2] [3] ... ... [68] [69] [70]   następna strona »