Aktualności Rady Gminy

19.05.2017

Informacja

30.05.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Informacja

29.05.2017r. o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2017

Informacja

23.05.2017r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.05.2017

Informacja

16.05.2017r. o godz. 9.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.05.2017

Informacja

16.05.2017r. o godz. 9.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.05.2017

Informacja

16.05.2017r. o godz. 9.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.05.2017

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi: Podjęcie uchwał w sprawie: a) utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie,b) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Bolesław” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza...czytaj więcej

Zawiadomienie
20.04.2017

Informacja

25.04.2017r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.04.2017

Informacja

24.04.2017r. o godz. 11.30. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.04.2017

Informacja

26.04.2017 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22.   Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

27 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 9 km/h, NNW

Kalendarz

imieniny: