Aktualności Rady Gminy

11.04.2018

Informacja

19.04.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.04.2018

Informacja

18.04.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
11.04.2018

Informacja

17.04.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.03.2018

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław. c) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2018 roku,d) przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław...czytaj więcej

Zawiadomienie
16.03.2018

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21.03.2018r. zostało odwołane. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław odbędzie się w dniu 22.03.2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 21. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.03.2018

Informacja

20.03.2018r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.03.2018

Informacja

23.03.2018r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.03.2018

Informacja

21.03.2018r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.02.2018

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 10.00w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie: a)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2018 rok,b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,d)    przekazania środków finansowych dla Policji,e)    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,f)    przystąpienia do sporządzenia zmiany...czytaj więcej

Zawiadomienie
13.02.2018

Informacja

20.02.2018r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

22 kwietnia Temperatura: 14°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: