Czystsze powietrze

12.12.2018

Informacja w sprawie spalania w piecach domowych odpadów drewnianych

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów apelujemy, aby nie palić odpadów w piecach domowych, m.in. drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane....czytaj więcej

Informacja w sprawie spalania...
25.09.2018

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE BOLESŁAW

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną, która prezentuje główne założeniami Programu. Ponadto informujemy, że w dniu 26.09.2018 r. o godzinie 18:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu. Omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które...czytaj więcej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE –...
20.03.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 20.03.2018r. wszedł w życie nowy „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.” Nowy formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl). Wnioski o udzielenie dotacji można składać cały rok, przy czym Wnioskodawca,...czytaj więcej

Ogłoszenie
18.10.2017

Konkurs plastyczny "Smog albo zdrowie"

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I–III Szkoły Podstawowejorazdzieci z przedszkolnych grup Starszakówdo udziału wKONKURSIE PLASTYCZNYM na PLAKAT"SMOG ALBO ZDROWIE" Format pracy: dowolny Technika: dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, forma przestrzenna, etc.). Tematyka pracy winna obejmować przyczyny występowania smogu, metody walki z tym negatywnym zjawiskiem oraz sposoby zapobiegania powstawaniu smogu. DOZWOLONA POMOC RODZICÓW PRZY TWORZENIU PRAC. Konkurs trwa: 18.10.2017r. – 09.11.2017r. Prace należy składać u koordynatora konkursu – Renata Grzebinoga, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie, 32-329 Bolesław, Krzykawa 54 lub w sekretariacie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie. Rozstrzygnięcie konkursu 14.11.2017r. w...czytaj więcej

Konkurs plastyczny "Smog albo...
04.07.2017

Weszła w życie uchwała antysmogowa

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od 1 lipca br. na terenie całego Województwa Małopolskiego zaczęła obowiązywać uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017r. powszechnie nazywana uchwałą antysmogową. Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje na terenie całego Województwa Małopolskiego. Ze szczegółowymi wymaganiami uchwały można się zapoznać na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ Obecnie jakość powietrza na naszym terenie jest zła. Z analizy dostępnych danych ze stacji monitorującej jakość powietrza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zlokalizowanej w Olkuszu wynika, że od...czytaj więcej

Weszła w życie uchwała...
27.04.2017

AUDYTORZY ROZPOCZYNAJĄ PRACE W GMINIE BOLESŁAW

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 04.05.2017r. na terenie Gminy Bolesław rozpoczną prace audytorzy przygotowujący oceny energetyczne budynków, których właściciele starają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy lub biomasę (RPO 4.4.2) oraz nowoczesne ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (RPO 4.4.3). Wykonawcą ocen energetycznych jest firma zatrudniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. NDE Sp. z o.o. Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo - Handlowe 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 Zachęcamy do zapoznania się z listą Audytorów, którzy w...czytaj więcej

AUDYTORZY ROZPOCZYNAJĄ PRACE W...
29.03.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dnia 29.03.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
02.03.2017

Uchwała antysmogowa Województwa Małopolskiego – Antysmogowe ABC

23 stycznia 2017 Sejmik Małopolski jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017. Co w praktyce oznaczają nowe przepisy? Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Artykuł w przystępnej formule pytanie – odpowiedź przybliża nowe regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza. https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc Dodatkowe pytania dotyczące problemów ochrony powietrza można kierować do Ekodoradcy Gminy Bolesław. Jakub Kilian – Ekodoradca Gminy Bolesław, w poniedziałki  od 12:00 do 16:00 oraz w środy i czwartki od godz. 7:00 do 15:00 Tel.  (32) 6424-501 wew. 208 E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl  Urząd Gminy Bolesław,...czytaj więcej

Uchwała antysmogowa Województwa Małopolskiego...
05.12.2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy informuje, że Gmina Bolesław we współpracy z Gminą Klucze i Miastem Bukowno rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dotacje do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła (kotłów) do składania w Urzędzie Gminy Bolesław, w terminie do 15.12.2016 r. ANKIET, które dostępne są poniżej, w pok. nr 7 Urzędu Gminy oraz u Sołtysów. Złożenie wypełnionych Ankiet jest niezbędne do rozpoczęcia przez gminę starań o uzyskanie dotacji...czytaj więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
24.11.2016

Dotacje na wymianę pieców. Krok po kroku jak to zrobić

Pobierz bezpłatną broszurę i dowiedz się jak otrzymać nawet 8 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania oraz do 6 tys. na wymianę instalacji. O dotację z RPO WM na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem - http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-krok-po-kroku-jak-to-zrobic Chętnych do skorzystania z dofinansowania zapraszany do wypełnienia Ankiety i dostarczenia do Urzędu Gminy Bolesław do 30.11.2016r. BROSZURA...czytaj więcej

Dotacje na wymianę pieców....

Pogoda

16 grudnia Temperatura: -1°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: