Czystsze powietrze

05.02.2019

Wymień kocioł i nie płać mandatu!!!

Szanowni Państwo, W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html). Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały: ⏩ Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry....czytaj więcej

Wymień kocioł i nie...
25.01.2019

WZNOWIENIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/czytaj więcej

WZNOWIENIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
25.01.2019

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2018 poz. 2246), wprowadzająca ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych. Ulga pozwala odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Odliczyć można wydatki np. na okna, drzwi balkonowe, bramy garażowe, ocieplenie ścian czy zakup pieca. Pełny zakres wydatków podlegających odliczeniu określił Minister Inwestycji i Rozwoju w Rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych...czytaj więcej

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
12.12.2018

Informacja w sprawie spalania w piecach domowych odpadów drewnianych

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów apelujemy, aby nie palić odpadów w piecach domowych, m.in. drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane....czytaj więcej

Informacja w sprawie spalania...
25.09.2018

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE BOLESŁAW

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną, która prezentuje główne założeniami Programu. Ponadto informujemy, że w dniu 26.09.2018 r. o godzinie 18:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu. Omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które...czytaj więcej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE –...
20.03.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o zmianie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w dniu 20.03.2018r. wszedł w życie nowy „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.” Nowy formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl). Wnioski o udzielenie dotacji można składać cały rok, przy czym Wnioskodawca,...czytaj więcej

Ogłoszenie
18.10.2017

Konkurs plastyczny "Smog albo zdrowie"

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I–III Szkoły Podstawowejorazdzieci z przedszkolnych grup Starszakówdo udziału wKONKURSIE PLASTYCZNYM na PLAKAT"SMOG ALBO ZDROWIE" Format pracy: dowolny Technika: dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, forma przestrzenna, etc.). Tematyka pracy winna obejmować przyczyny występowania smogu, metody walki z tym negatywnym zjawiskiem oraz sposoby zapobiegania powstawaniu smogu. DOZWOLONA POMOC RODZICÓW PRZY TWORZENIU PRAC. Konkurs trwa: 18.10.2017r. – 09.11.2017r. Prace należy składać u koordynatora konkursu – Renata Grzebinoga, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie, 32-329 Bolesław, Krzykawa 54 lub w sekretariacie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie. Rozstrzygnięcie konkursu 14.11.2017r. w...czytaj więcej

Konkurs plastyczny "Smog albo...
04.07.2017

Weszła w życie uchwała antysmogowa

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od 1 lipca br. na terenie całego Województwa Małopolskiego zaczęła obowiązywać uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017r. powszechnie nazywana uchwałą antysmogową. Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje na terenie całego Województwa Małopolskiego. Ze szczegółowymi wymaganiami uchwały można się zapoznać na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ Obecnie jakość powietrza na naszym terenie jest zła. Z analizy dostępnych danych ze stacji monitorującej jakość powietrza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zlokalizowanej w Olkuszu wynika, że od...czytaj więcej

Weszła w życie uchwała...
27.04.2017

AUDYTORZY ROZPOCZYNAJĄ PRACE W GMINIE BOLESŁAW

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 04.05.2017r. na terenie Gminy Bolesław rozpoczną prace audytorzy przygotowujący oceny energetyczne budynków, których właściciele starają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy lub biomasę (RPO 4.4.2) oraz nowoczesne ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (RPO 4.4.3). Wykonawcą ocen energetycznych jest firma zatrudniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. NDE Sp. z o.o. Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo - Handlowe 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 Zachęcamy do zapoznania się z listą Audytorów, którzy w...czytaj więcej

AUDYTORZY ROZPOCZYNAJĄ PRACE W...
29.03.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dnia 29.03.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji

Pogoda

21 lutego Temperatura: 9°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: