Aktualności

02.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023 OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022...czytaj więcej

Ogłoszenie
01.06.2023

Łap Skilla 2023

Od 01 czerwca 2023 o godz 10:00 startujemy z dodatkową rekrutacją w projekcie Łap Skilla  dla 200 osób, która potrwa do 30.06.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza wszystkich młodych pracujących Małopolan do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! - każdy, kto ma ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami a dotąd nie uczestniczył w tym projekcie - to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy. Zostając uczestnikiem projektu, można otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN ...czytaj więcej

Łap Skilla 2023
01.06.2023

Trwa rekrutacja do 11. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

#StartUP Małopolska to program szkoleniowo-mentorski dla firm MŚP z Małopolski zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 r. Jest on kierowany przede wszystkim do startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania . Program obejmuje m.in. indywidualne konsultacje z mentorami (aż 30 godzin dla każdej firmy), specjalistyczne warsztaty w obszarach kluczowych dla rozwoju firmy (takich jak m.in. marketing, sprzedaż, prezentacja oferty), udział firm w wydarzeniach branżowych i startupowych . Dodatkowo przez cały okres udziału w programie firmy objęte są opieką managera akceleracji , który określa indywidualne ścieżki akceleracji dla każdej firmy (w tym szczegółowy plan pracy...czytaj więcej

Trwa rekrutacja do 11....
31.05.2023

Olkuski szpital ma nową pracownię rezonansu magnetycznego

29 maja 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego, która powstała w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Rezonans magnetyczny to urządzenie służące do diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne badanie narządów wewnętrznych, tkanek oraz zmian w układzie mięśniowym i szkieletowym. Długo wyczekiwane urządzenie może wreszcie służyć pacjentom, którym z powodów medycznych należało wykonać badania RM, a wcześniej musieli być przewożeni w tym celu do innych placówek w okolicy. Powstanie pracowni z nowoczesnym wyposażeniem to zasługa wielu osób i efekt dobrej współpracy wszystkich, którzy działają w trosce o dobro pacjentów. Nie...czytaj więcej

Olkuski szpital ma nową...
30.05.2023

Dopłaty do zbóż

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach przekazuje ważne informacje dla rolników dotyczące dopłat do zbóż oraz rzepaku i rzepiku. ROLNIKU! Nowe stawki dopłatPrzygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj: •    dopłatę 3025 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,•    dopłatę, zróżnicowaną w zależności od regionu, także do:kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku, rzepiku. Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to:Sprzedaj swoje zboże w skupie lub u rolnika - hodowcy do 30 czerwca br.  Weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże. Złóż wniosek...czytaj więcej

Dopłaty do zbóż
30.05.2023

Zintegrowane statystyki gospodarstw rolnych

Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl Infolinia: 22 279 99 99czytaj więcej

Zintegrowane statystyki gospodarstw rolnych
30.05.2023

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminie Bolesław

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminie Bolesławczytaj więcej

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego...
26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadamia mieszkańców o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa,- karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich,- zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich,- wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w...czytaj więcej

Informacja
24.05.2023

Informacja

29.05.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.05.2023

Informacja

30.05.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
19.05.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu, Podlipie 153, 32-329 Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
18.05.2023

Informacja

23.05.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.05.2023

Informacja

25.05.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.05.2023

Ogłoszenia

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy.czytaj więcej

Ogłoszenia
18.05.2023

Informacja

23.05.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.05.2023

Kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że od miesiąca maja 2023 roku Urząd Gminy Bolesław rozpoczął cykl kontrolny dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Podczas kontroli sprawdzane będą: 1) umowy zawarte z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach...czytaj więcej

Kontrole w zakresie opróżniania...
15.05.2023

Zaproszenie na webinaria CEDUR dla seniorów - 18.05.2023 r. i 21.06.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:  - Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną zaplanowane na 18 maja br.  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18  Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami...czytaj więcej

Zaproszenie na webinaria CEDUR...
12.05.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1658 o pow. 0,1628 ha, obręb Kolonia. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
10.05.2023

Obchody 160. rocznicy bitwy pod Krzykawką i święta krakowskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. płk. Francesco Nullo

W strugach deszczu odbyła się oficjalna część obchodów 160. rocznicy bitwy pod Krzykawką i święta krakowskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. płk. Francesco Nullo. 6 maja 2023 roku o godzinie 14.00 na Polanie Nullo, pod pomnikiem poległych powstańców styczniowych w Krzykawce, rozpoczęła się uroczystość, którą patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość miała wojskowy charakter. Wzięli w niej udział żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. płk. F. Nullo w Krakowie, którzy w tym roku w Krzykawce obchodzili swoje święto i rocznicę nadania oddziałowi imienia płk. Francesco Nullo. Gospodarzami wydarzenia byli...czytaj więcej

Obchody 160. rocznicy bitwy...
10.05.2023

Rusza kolejna edycja Działaj Lokalnie

Rusza kolejna edycja Działaj Lokalnie - konkursu grantowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze na terenie gmin: Klucze, Bolesław, Wolbrom, Trzyciąż! Działaj Lokalnie to program, którego celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Do zdobycia 6 tysięcy złotych!Nabór projektów trwa do 4 czerwca br. poprzez generator www.generatorspoleczny.pl  Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.sfok.pl w zakładce "Działaj Lokalnie - aktualności" Kontakt z operatorem: tel. 733...czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Działaj...
10.05.2023

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 9 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy Bolesław swoje „Diamentowe Gody” świętowali Jubilaci, którzy 60 lat temu zawarli związek małżeński. Dokładnie wtedy nasi Jubilaci zdecydowali się wspólnie iść przez życie i razem dzielić wszelkie smutki i radości. Wiele jest recept na długie życie, ale na wspólne - jest tylko jedna – to miłość. Miłość to krótkie słowo,ale zawiera w sobie wszystko – oznacza bliskość, przywiązanie, pomoc, wzajemną troskę, zrozumienie i poświęcenie. W 2023 roku swój Jubileusz świętowali: Państwo Janina i Jan Czyżowie, zam. w Podlipiu, Państwo Wanda i...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
09.05.2023

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2023 roku. Schronisko RAFIK - http://www.schroniskoboleslaw.pl/czytaj więcej

Program opieki nad zwierzętami...
09.05.2023

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W Polsce świętujemy je uroczyście dokładnie między 1 maja, czyli Świętem Pracy, a 3 maja, czyli dniem upamiętniającymi uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Data ta nie jest jednak przypadkowa. W niegdysiejszych czasach to właśnie 2 maja obywatele mieli ponoć nakaz ściągania wywieszanych na Święto Pracy flag, aby nie został po nich ślad na Święcie Konstytucji. W  majowy  wtorek w uroczystościach  przy Pomniku Wolności  w bolesławskim parku wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, a także mieszkańcy i zaproszeni goście. Jak co roku uroczystość była okazją do przypomnienia historycznego pochodzenia barw narodowych  i podkreślenia...czytaj więcej

2 maja - Dzień...
08.05.2023

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

  W związku z wejściem w życie 3 maja 2023 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 838) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, informujemy, że zmianie uległ załącznik do wyżej wymienionego wniosku. Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy...czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o...
05.05.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 10 maja 2023 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bolesław oraz przeprowadzenia kontroli BIP. Przewodniczący Rady   /-/ mgr Ewa Dychtoń Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Przebywając na sali...czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

4 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: