Aktualności

06.12.2021

Gminny Mikołaj z wizytą u najmłodszych

6 grudnia 2021r. Mikołaj odwiedził dzieci w Przedszkolach: w Bolesławiu, Krzykawie, Podlipiu, Laskach oraz w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina”. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński wraz z sołtys Bolesławia Stefanią Pichlak oraz Przewodniczącą Rady Sołeckiej Małgorzatą Czubajewską - przedstawicielkami sołectwa Bolesław, które było współorganizatorem wydarzenia, wręczyli dzieciom prezenty ufundowane przez sponsorów: PZU oraz Fundację ZGH „Bolesław”. Mikołaja i jego pomocników przywitały nie tylko uśmiechnięte dzieci, ubrane stosownie do okoliczności, ale też piękne dekoracje wykonane przez pracowników i wystawki poświęcone górnikom obchodzącym dwa dni temu swoje święto. Wszystkie obdarowane dzieci, które zgodnie...czytaj więcej

Gminny Mikołaj z wizytą...
03.12.2021

Informacja dla par obchodzących w 2022 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,którzy w 2022 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC/ pokój nr 5 / do dnia 11 lutego 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów. Elżbieta Kubańska Kierownik USCczytaj więcej

Informacja dla par obchodzących...
03.12.2021

Orkiestra ZGH „Bolesław”

Orkiestra ZGH „Bolesław” zawitała przed urząd Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie – jak co roku zawitała przed Urząd Gminy Bolesław, by w przeddzień górniczego święta uczcić pamięć wszystkich górników związanych z tą ziemią. W sposób szczególny zostały wyróżnione Barbary obchodzące 4 grudnia swe imieniny. Zabrzmiało zatem tradycyjne „Sto lat” i wiązanka piosenek górniczych. Wójt Gminy Bolesław, w imieniu wszystkich pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy, podziękował za występ oraz złożył na ręce Prezesa Orkiestry tradycyjne życzenia górnicze, żywiąc nadzieję, że zamknięcie kopalni na naszym terenie nie będzie się wiązało...czytaj więcej

Orkiestra ZGH „Bolesław”
03.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
02.12.2021

Droga serwisowa na ostatniej prostej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy prace na drodze serwisowej wzdłuż DK 94, biegnącej od ul. Osadowej w Bolesławiu do ul. Wspólnej w Olkuszu. Dotychczasowa droga, jeszcze niedawno zaniedbana i ze względu na stan techniczny nieużywana, po remoncie warstw konstrukcyjnych i wyasfaltowaniu, stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny, przedłużający ścieżkę rowerową z Bolesławia do Olkusza. Przypomnijmy, że w sierpniu otwarty został wyjazd z Bolesławia (przy ul. Osadowej) bezpośrednio na krajową trasę. Na DK 94 powstał dodatkowy pas, dzięki czemu kierowcy mogą bezpiecznie włączać się do ruchu bez konieczności czekania na zmianę...czytaj więcej

Droga serwisowa na ostatniej...
01.12.2021

Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności

PRZEDSIĘBIORCO! Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą” działające na terenie gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom informuje iż w pierwszym kwartale 2022 r odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem...czytaj więcej

Skorzystaj z dotacji na...
01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław przy ul. Wyzwolenia na działkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4”, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.czytaj więcej

Obwieszczenie
24.11.2021

Zawiadomienie 24-11-2021

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2021 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, d) uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku zatwierdzonego...czytaj więcej

Zawiadomienie 24-11-2021
23.11.2021

Podsumowanie

Podsumowanie pracy Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie 15 października 2021 r. na wawelskim wzgórzu prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczył sztandar dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano prace Komitetu. Wojewoda Łukasz Kmita podziękował wszystkim za działania, których finałem było przekazanie...czytaj więcej

Podsumowanie
18.11.2021

Co powinieneś wiedzieć o podleganiu ubezpieczeniom społecznym gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą

Co powinieneś wiedzieć o podleganiu ubezpieczeniom społecznym gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą – warunki, uprawnienia, ulgi, skutki”. Szkolenie poprowadzimy za pomocą platformy Webex. Termin: wtorek, 23 listopada w godz. 9:00 - 11:00 Podczas szkolenia specjalista ZUS opowie m.in.: - jak zarejestrować własną firmę, - czy trzeba się zgłaszać do ubezpieczeń, - o rozliczaniu i opłacaniu składek, - z jakich ulg można skorzystać (ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus). Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy, aby do 19 listopada br. przesłać zgłoszenie na adres e-mail szkolenia_chrzanow@zus.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: - imię...czytaj więcej

Co powinieneś wiedzieć o...
18.11.2021

Informacja

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu.  Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, - karmienie oraz pojeniedrobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich, - zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, - wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym, -...czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Zimą wypoczywaj w Małopolsce!

Jeżeli już dziś planujesz zimowy wypoczynek, to zapraszamy do Małopolski. Nowoczesna infrastruktura, różnorodność oferowanych form relaksu oraz pogoda ducha (jedyna pogoda, jaka tu panuje) sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i zwiedzaniu. „Fundusze Europejskie. Zimą wypoczywaj w Małopolsce” to hasło listopadowej kampanii billboardowej, która prezentuje inwestycje unijne dedykowane zimowemu wypoczynkowi w regionie. Zwiedzaj! Odpoczywaj! Odkrywaj!  W regionie nie brakuje ośrodków rekreacji i sportów zimowych, a także instytucji, które oferują urozmaicone formy zimowego wypoczynku. Ponad 60 ośrodków narciarskich, co najmniej 300 wyciągów oraz setki kilometrów tras zjazdowych i biegowych czeka na turystów, którzy zawitają...czytaj więcej

Zimą wypoczywaj w Małopolsce!
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 25.11.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

Po raz kolejny w dniu 16 listopada 2021r. świętowaliśmy w naszej Gminie Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dbając o zdrowie naszych Jubilatów, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przekazaliśmy im życzenia i gratulacje.  Jubilaci obchodzący „Złote Gody”, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zostali uhonorowani „Medalami Róży”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia dokonał Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof Dudziński.  „Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy we wzajemnej miłości i...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 22.11.2021 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22.11.2021r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
17.11.2021

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach W dniu 12.11.2021 r.Gmina Bolesław podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 6 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w roku bieżącym przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecięcym "Leśna Kraina". Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu...czytaj więcej

Dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego...
16.11.2021

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2021r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości przy Pomniku Wolności w bolesławskim parku odbyła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918r. W tym szczególnym i ważnym dla każdego Polaka dniu oddaliśmy szacunek wszystkim, którzy nie zawahali się oddać życia dla odzyskania wolności Ojczyzny.  O godzinie dwunastej wspólnie z Orkiestrą ZGH „Bolesław” w Bukownie odśpiewaliśmy hymn narodowy.  Następnie zabrał głos Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław, który zwrócił uwagę, że odzyskanie niepodległości w 1918r. to dla Polaków powód do dumy, ale też zobowiązanie, by o tym...czytaj więcej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
16.11.2021

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy 11MBOT i Uniwersytetu Pedagogicznego W dniu 15 listopada br. Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” ppłk Marcin SIUDZIŃSKI i Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr BOREK podpisali notatkę o współpracy. Współpraca obejmować ma m.in. budowanie obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych, w szczególności Wojsk Obrony Terytorialnej, promowanie nowego modelu służby żołnierzy OT pełniących terytorialną służbę wojskową, propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych, kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz wzmacnianie świadomości historycznej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji...czytaj więcej

Porozumienie o współpracy
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
15.11.2021

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
09.11.2021

Dyżur telefoniczny

Zapraszamy na dyżur telefoniczny: O czym powinieneś wiedzieć, gdy zamierzasz ubiegać się o przyznanie renty socjalnej. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – otrzymuj świadczenia na konto. Termin: środa, 10 listopada 2021 r., godz.: 9:00 - 11:00 Numer telefonu: 32 641 33 34 Podczas dyżuru specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności: - jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę socjalną, - niezbędne dokumenty do przyznania renty socjalnej, - wysokość renty, możliwość zarobkowania, - jakie korzyści daje posiadanie konta w banku i jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS.czytaj więcej

Dyżur telefoniczny
08.11.2021

Remont Nawierzchni na DK94

GDDKiA Rejon w Krakowie informuje, że w dniu 08.11.2021r rozpocznie się remont nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław na odcinku w km 291+755-289+948 jezdnia lewa (kierunek na Bytom). Remont nawierzchni polegać będzie na: -  mechanicznym sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej z profilowaniem; - ułożeniu dwóch nowych warstw bitumicznych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości  4cm, warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4cm wraz z wykonaniem wiązania między warstwowego z emulsji asfaltowej; Utrudnienia będą polegały na wyłączeniu na przemian jednego z dwóch pasów ruchu celem wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej...czytaj więcej

Remont Nawierzchni na DK94
05.11.2021

Tydzień Przedsiębiorczości

Tradycyjnie w listopadzie organizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Podobnie jak przed rokiem zbliżająca się edycja będzie w dużej mierze opierała się na formule on-line. Planowane są również wydarzenia stacjonarne. Niezależnie jednak od sposobu przekazu, nie zabraknie podczas tego święta przedsiębiorczości ciekawych wykładów, warsztatów czy indywidualnych konsultacji. Tym razem globalne święto przedsiębiorczości odbędzie się od 8 do 14 listopada. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dziesiątki spotkań poświęconych szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. Nie zabraknie inspirujących tematów pobudzających do biznesowej aktywności, poszerzających oraz uzupełniających wiedzę. Po raz dwunasty w Małopolsce Małopolska już po raz dwunasty włącza się w to...czytaj więcej

Tydzień Przedsiębiorczości
04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: