Aktualności

14.01.2021

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI - PODSUMOWANIE ROKU 2020

2020 rok był rokiem innym niż wszystkie. 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej pokazała, że jest „Zawsze gotowa, zawsze blisko”. Operacja „Odporna Wiosna” 12 marca 2020 r.Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy,rozpoczynając tym samym operację antycovidową pk. „Odporna Wiosna”. Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem operacji było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności lokalnych społeczności. Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) rozpoczęli walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa już 6 marca...czytaj więcej

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI - PODSUMOWANIE...
14.01.2021

Sesje Mastermind

Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć z POWERem”. Jego częścią są sesje Mastermind – warsztaty kreatywne poświęcone wypracowaniu pomysłów na swój rozwój zawodowy. I nie tylko! Sesje to spotkania w małej, kilkuosobowej grupie z trenerem, który pomoże Wam lepiej poznać Wasze umiejętności dostrzec stojące przed Wami możliwości. Zainteresowany? Zadzwoń 504 12 14 80 lub napisz powroty@wup-krakow.pl i dowiedz się więcej! Przekonaj się, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy! Projekt „Wróć z POWERem!” jest specjalnie dla Ciebie!...czytaj więcej

Sesje Mastermind
14.01.2021

Informacja

Od 314 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W chwili obecnej razem z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego: - działamy w ponad 20 szpitalach na terenie Małopolski wspierając: - informatyczną bazę danych systemu ELC poprzez zapewnienie jego efektywności i ciągłości działania;- ­pobieramy wymazy w szpitalach;- mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;- wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne. - wspieramy ponad 40 komisariatów Policji monitorując wspólnie z policjantami...czytaj więcej

Informacja
12.01.2021

500 plus w 2021 r.

500 plus w 2021 r. będzie wypłacane według zmienionych zasad. Dotyczą one nowego okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie i terminów na złożenie wniosku. Świadczenia wychowawcze 500+ Terminy składania wniosków w 2021 r. Od 2021 roku będzie można zrobić to już w lutym. Prawo do świadczenia będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego, a nie jak do tej pory od 1 października do 30 września roku następnego. Terminy składania wniosków: - od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną - od 1 kwietnia 2021 r. w...czytaj więcej

500 plus w 2021...
08.01.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu (32) 6424-071 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
08.01.2021

Informacja

W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publiczne. W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r.będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. Tożsamość ankieterów statystycznych można...czytaj więcej

Informacja
07.01.2021

PIK w Bolesławiu - zmiana sposobu dyżurów specjalistów

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bolesławiu udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom będącym w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy. W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym (SARS-COV-2) dyżury specjalistów odbywają się telefonicznie: - Specjalista psychoterapii uzależnień - wtorek w godz. 15:30 - 18:30 tel. 692-489-660 - Psycholog - wtorek w godz. 15:30 - 18:30 tel. 508-934-735 - Specjalista psychoterapii uzależnień - piątek w godz. 15:00 - 18:00 tel. 606-337-349 - Psycholog - czwartek w godz. 15:00 - 18:00 tel. 880-229-400 - Radca prawny 13.01.2021...czytaj więcej

PIK w Bolesławiu -...
04.01.2021

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Link do oficjalnej strony dot. szczepień przeciwko COVID19 to https://www.gov.pl/web/szczepimysieczytaj więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 -...
31.12.2020

Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Informacje ogólne: Projekt „Skuteczni na rynku pracy – II edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Cel projektu: Celem projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 30 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat olkuski. Do kogo adresowany jest projekt? Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują powiat olkuski oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: - Osoba powyżej 50 roku życia. - Osoba...czytaj więcej

Projekt „Skuteczni na rynku...
30.12.2020

Informacja

W dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 13:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.12.2020

Informacja

W dniu 31.12.2020r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godziny 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.12.2020

Laptop dla Szkoły Podstawowej w Bolesławiu w ramach projektu Zdalna szkoła+

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Bolesław zakupiła dodatkowy laptop do nauki zdalnej, ze względu na wystąpienie oszczędności w projekcie. W konkursie zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia są uczniowie z rodzin wielodzietnych. Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających...czytaj więcej

Laptop dla Szkoły Podstawowej...
28.12.2020

Informacja o terminach wywozu odpadów w 2021r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2021r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...
28.12.2020

Informacja

Od 293 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W chwili obecnej razem z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego: - działamy w 31 szpitalach na terenie Małopolski wspierając: - informatyczną bazę danych systemu ELC poprzez zapewnienie jego efektywności i ciągłości działania;- pobieramy wymazy w 10 szpitalach, średnio ponad 400 wymazów dziennie;- mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;- wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne. - wspieramy 48 komisariatów Policji...czytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu 27 listopada 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Obwieszczenie
23.12.2020

Informacja

ZMIANY W ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKUczytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00   w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.:1.    Podjęcie uchwał w sprawie:a)    uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2021,b)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, d) uchylenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.12.2020

„ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA” – AKCJA TERYTORIALSÓW

Małopolscy terytorialsi w okresie przedświątecznym, od 21 do 23 grudnia br. organizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a ich rodzinami i bliskimi. Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) w ramach akcji "Łączymy na Święta" będą pomagać osobom nie dysponującym wyposażeniem teleinformatycznym, w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z najbliższymi. Działania podejmowane są zarówno wśród kombatantów, którzy pozostają pod opieką żołnierzy WOT, ale również na wniosek zainteresowanych szpitali, domów pomocy społecznej i innych zainteresowanych osób. Pomoc niesiona jest również osobom chorym, samotnym, starszym, które...czytaj więcej

„ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA” –...
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

Publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej. Więcej informacji pod LINKIEMczytaj więcej

Informacja
21.12.2020

Alan – pierwszy reprezentant!

Alan Czerwiński, mieszkaniec Gminy Bolesław, zadebiutował w październiku w piłkarskiej reprezentacji Polski w wygranym 5:1 meczu z Finlandią w Gdańsku. Tej jesieni zaliczył też wiele dobrych meczów w rozgrywkach Ligi Europy w barwach Lecha Poznań. Urodzony 2 lutego 1993 roku w Olkuszu Alan Czerwiński swoją przygodę z piłką rozpoczynał w rodzinnym Bukownie w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” pod okiem trenera Ryszarda Michalskiego. Trener Michalski, znany w okolicy wychowawca piłkarskich talentów, często powtarzał, że Alan to najzdolniejszy materiał na piłkarza, z jakim zetknął się w swojej długoletniej pracy. Z Jedynki Alan...czytaj więcej

Alan – pierwszy reprezentant!
21.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
18.12.2020

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław - o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.czytaj więcej

Obwieszczenie
18.12.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia”czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -9°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: