Aktualności

19.07.2024

Remonty w Szkole Podstawowej w Bolesławiu

Trwają dwa duże remonty w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. Pierwszy, który rozpoczął się już w czerwcu, dotyczy korytarzy szkolnych. W ramach remontu zostaną odnowione i podkreślone historyczne elementy wnętrza budynku oraz uporządkowane elementy współczesne w obrębie korytarzy na parterze, piętrze i w przyziemiu. Istniejące na posadzce oraz na parapetach lastriko zostanie odczyszczone i uzupełnione, a następnie zakonserwowane. Wyeksponowanie zostaną historyczne łuki i gzymsy. Nieuporządkowane instalacje elektryczne oraz przeciwpożarowe zostaną ukryte, a istniejące rury instalacyjne obudowane. Na ścianach zostaną wykonane gładzie, a w niektórych miejscach okładziny z cegły...czytaj więcej

Remonty w Szkole Podstawowej...
19.07.2024

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 lipca 2024 roku o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55, odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Bolesław ds. zagrożeń wynikających ze zmian środowiska wodnego oraz powstających zapadlisk na terenie Gminy Bolesław. Przewodniczący Rady/-/ Bartłomiej Prychodko Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.07.2024

Informacje

30.07.2024 r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław  w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacje
19.07.2024

Informacja

26.07.2024 r. o godz. 7.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.07.2024

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA DRÓG DLA PIESZYCH

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych bezpośrednio wzdłuż ich nieruchomości. Za drogę dla pieszych uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości powinien zadbać o stan drogi dla pieszych przed swoją posesją, poprzez odśnieżanie czy usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Obowiązek sprzątania drogi dla pieszych, położonej bezpośrednio przy nieruchomości, dotyczy...czytaj więcej

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI W...
18.07.2024

Przetarg na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Krzu i Małobądzu ogłoszony

11 lipca 2024 roku został ogłoszony przetarg unijny na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krzykawka (w ul. Francesco Nullo od ul. Miodowej), w miejscowości Krze (ul. Słoneczna, ul. Krótka) i miejscowości Małobądz (ul. Miła i ul. Górna od budynku przy ul. Laskowskiej 1 do budynku przy ul. Górnej 33) oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Laskach. Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2024 roku o godzinie 10:00. Przypomnijmy, że na budowę II etapu kanalizacji gmina Bolesław pozyskała środki w wysokości 6.123.449,98 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład:...czytaj więcej

Przetarg na budowę II...
17.07.2024

Bon energetyczny 2024

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, w związku z czym od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r. można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Wnioski można składać elektronicznie oraz papierowo.  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.              Dodatek przysługuje...czytaj więcej

Bon energetyczny 2024
15.07.2024

Oskar Drzewiecki powołany do Kadry Polski

Oskar Drzewiecki, utalentowany zawodnik ju-jitsu, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski w Ju-Jitsu w konkurencji Ne-waza. Będzie reprezentować nasz kraj w Pucharze Świata Ju-Jitsu w Chorwacji - Zadar w dniach 21.08 - 26.08.2024 roku. To wspaniałe wyróżnienie i ogromny zaszczyt dla Oskara, jego rodziców, trenerów, ale i naszej gminy. Gratulujemy i życzymy owocnych przygotowań do czekających Oskara zawodów.czytaj więcej

Oskar Drzewiecki powołany do...
15.07.2024

Informacja

18.07.2024 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.07.2024

Budowa kanalizacji w Krzu i Małobądzu

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej (etap I) w dwóch miejscowościach gminy Bolesław. Zakres inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej (na ulicach Głównej i częściowo Słonecznej w Krzu, ulicy Górnej w Małobądzu oraz ulicy Kmiecej w Małobądzu) wraz z przepompownią ścieków oraz odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poprzednich latach przez gminę. Obecnie trwa odtworzenie nawierzchni asfaltowych na drogach, na których prowadzona była inwestycja. Należy podkreślić, że drogi, będące w zarządzie powiatu, nie są przebudowywane, a zakres inwestycji dotyczy jedynie odtworzenia nawierzchni bitumicznej zniszczonej podczas prac budowlanych...czytaj więcej

Budowa kanalizacji w Krzu...
12.07.2024

Informacja

19.07.2024 roku o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław w Urzędzie Gminy Bolesław – ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.07.2024

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2024

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem! To wyjątkowe wydarzenie, które już od lat gromadzi miłośników tradycyjnej muzyki, tańca i kultury ludowej z całego świata. W dniach 15-24 lipca 2024 roku Małopolska stanie się miejscem barwnego święta, gdzie spotkają się zespoły folklorystyczne z różnych zakątków globu. W programie znajdą się m.in. parady, koncerty, warsztaty taneczne, warsztaty artystyczne, happening kulinarny oraz kiermasz rękodzieła. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnorodności kulturowej, poznać tradycje innych narodów oraz nawiązać międzynarodowe przyjaźnie. Kiedy? 15 – 23.07.2024 Gdzie? Myślenice – Kraków – Niepołomice –...czytaj więcej

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z...
09.07.2024

Informacja

16.07.2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.07.2024

Przyjaciel Człowieka - zgłoś kandydata do nagrody Amicus Hominum

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych, a także osób promujących profilaktykę zdrowia oraz animatorów społecznych. Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r. Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców Małopolski wzorem lat ubiegłych, ale w odświeżonej formie ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja...czytaj więcej

Przyjaciel Człowieka - zgłoś...
08.07.2024

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów

W dniu 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” z wykonawcą - firmą ORGELBAU KACZMARCZYK z  Zabrza. Głównym celem prac konserwatorskich prowadzonych przy Organach firmy Braci Rieger - Opus 1371 z 1907 roku jest wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej całej szafy, prospektu i stołu gry. Konserwacja obejmować będzie zabiegi związane ze wzmocnieniem rozluźnionych łączeń stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru. W zakresie...czytaj więcej

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja...
08.07.2024

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław

W dniu 22.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław". Na realizację inwestycji pozyskano środki w  wysokości 1.975.411,60 zł. Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj będzie polegać na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz realizacji robót budowlanych na długości ok. 556,36 mb. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa chodnika po stronie lewej w  miejscu istniejącego rowu, przebudowa jezdni, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych...czytaj więcej

Przebudowa drogi wraz z...
08.07.2024

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław

W dniu 8 maja 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław”. Na realizację inwestycji Gmina Bolesław pozyskała dofinansowanie w wysokości 4.655.000,00 zł Obie ulice są przebudowywane w ramach jednego zadania, którego głównym celem jest uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych. Roboty polegają na umieszczeniu w drodze niezbędnej infrastruktury kanalizacji deszczowej i takiego wyprofilowania jezdni, aby na asfalcie nie tworzyły się zastoiny wody. Zakończenie wszystkich...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
08.07.2024

Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

W dniu 08.05.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie, uzupełnienie i utrwalenie zabytkowych elementów i okładzin”. Gmina Bolesław pozyskała w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki na realizację w/w zadania w wysokości 842.381,74 zł. Prace mają na celu odnowienie i podkreślenie historycznych, zachowanych elementów wnętrza budynku oraz uporządkowanie elementów współczesnych w obrębie korytarzy na parterze, piętrze i w przyziemiu. W ramach remontu planowane jest m.in. zachowanie, utrwalenie i...czytaj więcej

Aranżacja wnętrza korytarzy w...
08.07.2024

Informacja

12.07.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
08.07.2024

Kryształy Soli

Nagroda Kryształy Soli - 25 tys. zł dla najlepszej organizacji Organizacje pozarządowe➡ na co dzień pomagają innym, działają w różnych obszarach, inspirują do działania, realizują ciekawe inicjatywy i ważne projekty oraz zmieniają swoje najbliższe otoczenie. To już XX edycja Konkursu dla najlepszych organizacji pozarządowych Kryształy Soli 2024, która przyznawana jest przez Województwo Małopolskie. Do 31 lipca trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej Nagrody. Organizacja najlepsza z najlepszych – Laureat Grand Prix Kryształy Soli 2024 otrzyma nagrodę finansową - 25 tys. zł. Organizacje pozarządowe stanowią istotny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od lat udowadniają, że praca na...czytaj więcej

Kryształy Soli
08.07.2024

Informacja

12.07.2024 roku o godz. 7.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
05.07.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
01.07.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
01.07.2024

Wybory sołtysów

W czerwcu b.r. miały miejsce zebrania wiejskie, podczas których odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy sołtysów, których mieszkańcy poszczególnych sołectw obdarzyli zaufaniem: - Stefania Pichlak – sołectwo Bolesław - Paulina Nowicka – sołectwo Hutki - Dorota Noceń – sołectwo Laski - Gabriela Todor – sołectwo Krążek - Aneta Kraśniewska – sołectwo Krze - Justyna Milczarz – sołectwo Krzykawa - Ewa Czerwińska – sołectwo Krzykawka - Jolanta Prychodko – sołectwo Małobądz - Kamilla Kubańska – sołectwo Międzygórze - Elżbieta Machnik – sołectwo Podlipie - Katarzyna Starczynowska – sołectwo...czytaj więcej

Wybory sołtysów
01.07.2024

Informacja

04.07.2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: