Nadchodzące wydarzenia

17.02.2020

Dzień Kobiet 2020 w Bolesławiu

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Dzień Kobiet 2020 w...
03.02.2020

Promocja książki JÓZEF JAN LISZKA

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Promocja książki JÓZEF JAN...
03.12.2019

II Wigilia dla mieszkańców Gminy Bolesław

Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury w Bolesławiu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na II WIGILIĘ dla Mieszkańców Gminy Bolesław. Szczegóły na plakacie. Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury w...czytaj więcej

II Wigilia dla mieszkańców...
26.11.2019

Spotkanie z Mikołajem w Domu Wiejskim w Malobądzu

O 17 zapraszamy na zabawy i animacje, o godzinie 18 przedstawienie mikołajkowe pt. "Wyprawa Świętego Mikołaja", a na koniec spotkanie ze Świętym!czytaj więcej

Spotkanie z Mikołajem w...
26.11.2019

Mikołajki w Krzykawce

Dotarły do nas informację, że w Krzykawce były bardzo grzeczne dzieci.  Przekazaliśmy je dalej i Święty Mikołaj obiecał,że odwiedzi dzieci 6 grudnia o godzinie 17. Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Mikołajki w Krzykawce
22.11.2019

Przedstawienie mikołajkowe oraz spotkanie ze Świętym w Bolesławiu

Właśnie dotarła do nas wiadomość, że 7 grudnia do bolesławskiego dworu zawita sam Święty Mikołaj! O godzinie 16.00 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie pt. "Wyprawa Świętego Mikołaja". Po przedstawieniu zapraszamy...czytaj więcej

Przedstawienie mikołajkowe oraz spotkanie...
20.11.2019

II Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie. REZERWACJA do pobrania TUTAJczytaj więcej

II Kiermasz Bożonarodzeniowy
20.11.2019

III Kociołek Mikołajkowy

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

III Kociołek Mikołajkowy
20.11.2019

Koncert od morza aż do Tatr!

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Koncert od morza aż...
20.11.2019

Górnicze Biesiadowanie

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Górnicze Biesiadowanie
27.02.2019

Ogłoszenie dot. składania ofert

OGŁOSZENIE z dn. 27.02.2019r.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU

zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty gastronomiczne i handlowe oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 15.06.2019r.

I. Wymagania dotyczące punktów handlowych i gastronomicznych:


1) posiadanie własnego zaplecza gastronomicznego: urządzeń grzewczych i chłodniczych potrzebnych do przygotowania potraw oraz agregatu prądotwórczego do obsługi urządzeń gastronomicznych i chłodniczych.

2) przygotowanie i dostarczenie: stołów, ławek i parasoli dla ok. 1000 osób.

3) organizacja straganów handlowych: zabawki, upominki, galanteria, wyroby spożywcze itp.


 

II. Wymagania dotyczące organizacji Wesołego Miasteczka:


1) Posiadanie min. 4 urządzeń typu karuzele.

2) Zapewnienie dzieciom tzw. dmuchańców.

3) Posiadanie aktualnych badań technicznych dopuszczających urządzenia do użytkowania.

4) Posiadanie agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń.


III.Organizator przeznacza pod najem teren ok. 800m2(400m2 – gastronomia i handel oraz 400m2 – Wesołe Miasteczko),
a czynsz najmu musi wynosić co najmniej 20,00zł brutto za 1m2.

IV. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Forma złożenia oferty:


Oferty w formie pisemnej ( formularze - DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU ) należy składać w:

 

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 32-329 Bolesław ul. Główna 55


w terminie do 20.03.2019r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.


 

VI. Wyłonienie najkorzystniejszej*) z ofert zostanie dokonane w dniu 21.03.2019r., a zwycięzca będzie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem i zobowiązany do zawarcia umowy w dniu określonym przez Centrum Kultury.

 

VII. Do oferty należy dołączyć:


-Aktualny odpis z właściwego Rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z CEIDG.

-Wykaz urządzeń oraz kserokopię aktualnych badań technicznych na każde urządzenie.


 

VIII.Dodatkowe informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 6424 073 w godz. 08:00-16:00.

*) oferta najkorzystniejsza to oferta zawierająca najwyższą oferowaną kwotę czynszu najmu za 1m2Dyrektor Centrum Kultury

im.Marii Płonowskiej w Bolesławiu

/-/Barbara Rzońca

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz

ZAŁĄCZNIK 2 - Mapa terenu


Autor:

autor

Pogoda

5 czerwca Temperatura: 16°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: