Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

15.09.2020

Dodatek energetyczny

Zgodnie z art. 5c prawa energetycznego, odbiorcy wrażliwemu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Rocznie może wynosić nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla gospodarstwa domowego. Zgodnie z art. 5c ust. 3 ustawy wysokość limitu wynosi:


1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,


2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,


3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.


WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY


Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:


- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,


- złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy


- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: