Pozostałe

01.10.2019

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września do 5 października 2019r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
27.09.2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2019/2020 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
28.08.2019

Informacja

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego w sprawie wpisu do Rejestru BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Zgodnie z...czytaj więcej

Informacja
24.07.2019

Informacja

Nawiązując do doniesień medialnych informujących w ostatnim czasie o coraz większym zagrożeniu związanym z olbrzymim wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach gdzie ostatnio doszło do podtopień, uprzejmie...czytaj więcej

Informacja
19.07.2019

"Agroenergia"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program wsparcia finansowego dla rolników - Programie Priorytetowym "Agroenergia". Bliższych informacji o Programie znaleźć można pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1439,agroenergia-nowy-program-nfosigw-dla-rolnikow.html   czytaj więcej

"Agroenergia"
29.03.2019

APEL O NIEZAŚMIECANIE LASU

Mając na uwadze dobro środowiska przyrodniczego, jego niepowtarzalną estetykę oraz wartość Nadleśnictwo Chrzanów zwraca się z wielką prośbą, aby udając się do lasu, czy to w celach rekreacyjnych czy poznawczych,...czytaj więcej

APEL O NIEZAŚMIECANIE LASU
29.03.2019

Informacja

ZAWIADOMIENIE Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koniczytaj więcej

Informacja
29.03.2019

Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 9 Uchwały Nr XXXV/337/2017 Rady Gminy Bolesław z...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie obowiązku...
21.03.2019

Komunikat - szczepienie lisów

MAŁOPOLSKIEGOWOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
08.01.2019

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego Sokół informuje, iż w dniach 19, 20, 26, 27 stycznia 2019r. planuje polowania zbiorowe na terenie obwodu nr 22. Koło Łowieckie  Sokół w Krakowie Kokotów 335 32-020...czytaj więcej

Informacja
07.07.2016

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadów


Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Bolesław:
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

- od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
2. ALBA MPO Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków – Wiesław Strach,
ul. Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesław

- zmieszanych odpadów komunalnych:
Regionalna Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1;

- odpadów zielonych:
Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów organicznych w Ujkowie Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1;

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna instalacja do składowania odpadów powstających w procesie

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania -

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie

Starym, 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1.

Autor:

autor

Pogoda

19 listopada


Chwilowy brak prognozy

Kalendarz

imieniny: