Nadchodzące wydarzenia

20.05.2019

RAJD ROWEROWY

https://rajdrowerowydiecezjisosnowieckiej.pl/ http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=3351czytaj więcej

RAJD ROWEROWY
07.05.2019

37. Bolesławski Zeszyt Historyczny

Z wielką przyjemnością informujemy, że został wydany 37. Bolesławski Zeszyt Historyczny pt. "Droga do niepodległości na ziemi bolesławskiej (od powstania styczniowego do 1920 roku)".  Główną tematyką jest powstanie styczniowe oraz...czytaj więcej

37. Bolesławski Zeszyt Historyczny
30.04.2019

Informacja

UWAGA! ZMIANA W OBCHODACH 156. ROCZNICY BITWY POD KRZYKAWKĄ W SOBOTĘ 4.05.2019r. W zawiązku ze złymi prognozami pogody część artystyczna obchodów 156. rocznicy bitwy pod Krzykawką zostanie przeniesiona do DWORKU...czytaj więcej

Informacja
10.04.2019

156. Rocznica Bitwy pod Krzykawką

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

156. Rocznica Bitwy pod...
08.04.2019

ŚWIĘTO FLAGI 2019

Wójt Gminy Bolesław Centrum Kultury w Bolesławiu serdecznie zapraszają na ŚWIĘTO FLAGI organizowane 2 maja o godz.13.00 w bolesławskim parku.czytaj więcej

ŚWIĘTO FLAGI 2019
21.03.2019

Jarmark Wielkanocny w bolesławskim parku

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły w REGULAMINIEczytaj więcej

Jarmark Wielkanocny w bolesławskim...
19.03.2019

30. Konkurs Piosenki O Dworską nutę

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły oraz karta zgłoszeń w REGULAMINIEczytaj więcej

30. Konkurs Piosenki O...
27.02.2019

Ogłoszenie dot. składania ofert

OGŁOSZENIE z dn. 27.02.2019r.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU

zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty gastronomiczne i handlowe oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 15.06.2019r.

I. Wymagania dotyczące punktów handlowych i gastronomicznych:


1) posiadanie własnego zaplecza gastronomicznego: urządzeń grzewczych i chłodniczych potrzebnych do przygotowania potraw oraz agregatu prądotwórczego do obsługi urządzeń gastronomicznych i chłodniczych.

2) przygotowanie i dostarczenie: stołów, ławek i parasoli dla ok. 1000 osób.

3) organizacja straganów handlowych: zabawki, upominki, galanteria, wyroby spożywcze itp.


 

II. Wymagania dotyczące organizacji Wesołego Miasteczka:


1) Posiadanie min. 4 urządzeń typu karuzele.

2) Zapewnienie dzieciom tzw. dmuchańców.

3) Posiadanie aktualnych badań technicznych dopuszczających urządzenia do użytkowania.

4) Posiadanie agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń.


III.Organizator przeznacza pod najem teren ok. 800m2(400m2 – gastronomia i handel oraz 400m2 – Wesołe Miasteczko),
a czynsz najmu musi wynosić co najmniej 20,00zł brutto za 1m2.

IV. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Forma złożenia oferty:


Oferty w formie pisemnej ( formularze - DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU ) należy składać w:

 

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 32-329 Bolesław ul. Główna 55


w terminie do 20.03.2019r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.


 

VI. Wyłonienie najkorzystniejszej*) z ofert zostanie dokonane w dniu 21.03.2019r., a zwycięzca będzie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem i zobowiązany do zawarcia umowy w dniu określonym przez Centrum Kultury.

 

VII. Do oferty należy dołączyć:


-Aktualny odpis z właściwego Rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z CEIDG.

-Wykaz urządzeń oraz kserokopię aktualnych badań technicznych na każde urządzenie.


 

VIII.Dodatkowe informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 6424 073 w godz. 08:00-16:00.

*) oferta najkorzystniejsza to oferta zawierająca najwyższą oferowaną kwotę czynszu najmu za 1m2Dyrektor Centrum Kultury

im.Marii Płonowskiej w Bolesławiu

/-/Barbara Rzońca

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz

ZAŁĄCZNIK 2 - Mapa terenu


Autor:

autor

Pogoda

23 maja Temperatura: 12°C Wiatr: 6.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: