Nadchodzące wydarzenia

14.06.2019

NAUKOBUS W BOLESŁAWIU

Eksperymenty w zasięgu ręki 160 małych miejscowości w całej Polsce. 160 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli. 20 eksponatów i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu. Naukobus warszawskiego Centrum...czytaj więcej

NAUKOBUS W BOLESŁAWIU
13.06.2019

Regulamin Imprezy Masowej 2019

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJczytaj więcej

Regulamin Imprezy Masowej 2019
06.06.2019

KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ
06.06.2019

AEROBIC lipiec-sierpień

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

AEROBIC lipiec-sierpień
04.06.2019

XVII Turniej Piłki Siatkowej

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

XVII Turniej Piłki Siatkowej
03.06.2019

Koncert prosto z bajki!

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Koncert prosto z bajki!
03.06.2019

Dzień Dziecka KRZE

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Dzień Dziecka KRZE
03.06.2019

Dzień Dziecka w Kolonii

Szczegóły na plakacie.czytaj więcej

Dzień Dziecka w Kolonii
27.02.2019

Ogłoszenie dot. składania ofert

OGŁOSZENIE z dn. 27.02.2019r.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU

zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty gastronomiczne i handlowe oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 15.06.2019r.

I. Wymagania dotyczące punktów handlowych i gastronomicznych:


1) posiadanie własnego zaplecza gastronomicznego: urządzeń grzewczych i chłodniczych potrzebnych do przygotowania potraw oraz agregatu prądotwórczego do obsługi urządzeń gastronomicznych i chłodniczych.

2) przygotowanie i dostarczenie: stołów, ławek i parasoli dla ok. 1000 osób.

3) organizacja straganów handlowych: zabawki, upominki, galanteria, wyroby spożywcze itp.


 

II. Wymagania dotyczące organizacji Wesołego Miasteczka:


1) Posiadanie min. 4 urządzeń typu karuzele.

2) Zapewnienie dzieciom tzw. dmuchańców.

3) Posiadanie aktualnych badań technicznych dopuszczających urządzenia do użytkowania.

4) Posiadanie agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń.


III.Organizator przeznacza pod najem teren ok. 800m2(400m2 – gastronomia i handel oraz 400m2 – Wesołe Miasteczko),
a czynsz najmu musi wynosić co najmniej 20,00zł brutto za 1m2.

IV. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Forma złożenia oferty:


Oferty w formie pisemnej ( formularze - DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU ) należy składać w:

 

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu 32-329 Bolesław ul. Główna 55


w terminie do 20.03.2019r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.


 

VI. Wyłonienie najkorzystniejszej*) z ofert zostanie dokonane w dniu 21.03.2019r., a zwycięzca będzie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem i zobowiązany do zawarcia umowy w dniu określonym przez Centrum Kultury.

 

VII. Do oferty należy dołączyć:


-Aktualny odpis z właściwego Rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z CEIDG.

-Wykaz urządzeń oraz kserokopię aktualnych badań technicznych na każde urządzenie.


 

VIII.Dodatkowe informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 6424 073 w godz. 08:00-16:00.

*) oferta najkorzystniejsza to oferta zawierająca najwyższą oferowaną kwotę czynszu najmu za 1m2Dyrektor Centrum Kultury

im.Marii Płonowskiej w Bolesławiu

/-/Barbara Rzońca

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz

ZAŁĄCZNIK 2 - Mapa terenu


Autor:

autor

Pogoda

21 lipca Temperatura: 24°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: