Efektywność energetyczna w Gminie

02.04.2021

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31 marca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Środki z programu przeznaczane są na rozwój inwestycji lokalnych na terenie całej Polski. Do Gminy Bolesław trafi kolejna transza środków. Dzięki dotacji 1.250.000 zł (100% dofinansowania) tym razem będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu. W ramach zadania zakłada się wykonanie: - robót budowlanych mających na celu dostosowanie...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków...
01.03.2021

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

W dniu 16.02.2021 r. Gmina Bolesław podpisała z Zarządem Województwa Małopolskim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej oraz poprawa jakości powietrza w Gminie Bolesław poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji budynku GOPS w Bolesławiu. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu wraz z dociepleniem stropodachu, przeprowadzono również wymianę starych okien oraz drzwi zewnętrznych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata...czytaj więcej

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka...
09.12.2020

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 8 grudnia 2020 na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została opublikowana lista wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymały dofinansowanie. Niemal 9 mln złotych zostało przekazanych przez rząd Pana Mateusza Morawieckiego na teren naszej gminy. Złożone przez wójta gminy wnioski, wielokrotnie dyskutowane w przeszłości z radnymi rady gminy oraz mieszkańcami, bardzo potrzebne dla rozwoju gminy, ale również bieżącej działalności, zyskały uznanie i wsparcie Wojewody Małopolskiego, Pana Łukasza Kmity, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, Pana Jacka Osucha oraz Starosty Olkuskiego, Pana Bogumiła Sobczyka. Z wielką radością informujemy...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do...
17.09.2020

Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Bolesław pozyskała 972.166,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. Zgodnie z Uchwałą nr XX/198/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 17.09.2020r. otrzymane środki przeznaczone zostaną na następujące inwestycje: 1)    Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – dotacja dla Powiatu Olkuskiego”, zaplanowana dotacja celowa na 2020r. w wysokości 529.631,48 zł 2)    Projekt pn. "Termomodernizacja budynku...czytaj więcej

Gmina Bolesław pozyskała środki...
26.06.2020

Dotacje dla gminy Bolesław

Gmina Bolesław otrzymała dziś oficjalne informacje o dotacjach na realizowane bądź planowane w bieżącym roku inwestycje: - na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 868/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to blisko 407 000,00 zł - Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku, udzielił...czytaj więcej

Dotacje dla gminy Bolesław
05.03.2020

Warunki i zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Warunki i zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej - szkolenieczytaj więcej

Warunki i zasady korzystania...
30.12.2019

Termomodernizacja budynku i remont sal szkoleniowych w OSP Laski

Gmina Bolesław w ramach ogłoszonego konkursu „Małopolskie Remizy 2019" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w otrzymała dotację w kwocie 49 230,58 zł na zadanie "Termomodernizacja i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach”.  Koszt kwalifikowalny zadania: 181 595,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 314 976,69 zł.  W ramach wykonanych prac w OSP Laski wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, nałożono tynk silikonowy, wymieniono orynnowanie  na starej części remizy, wymianę orynnowania, wymianę bram garażowych w starej części remizy, remont sal.  Prace zostały zrealizowane zgodnie z umownym terminem. „Finansujemy ochronę środowiska w...czytaj więcej

Termomodernizacja budynku i remont...
12.11.2019

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie"

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE Z LEKARZEM PANIĄ ANNĄ KSIĘSKĄ, KTÓRA WYGŁOSI WYKŁAD WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWIU (Bolesław, ul. Główna 30) W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R. (PIĄTEK) O GODZINIE 18.30 PODCZAS SPOTKANIA BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT ZAINSTALOWANYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA AIRLY ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA (DOTACJE, INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA) Działanie realizowane w ramach projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą...czytaj więcej

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na...
10.10.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest złożenie ankiety w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, na podstawie której zostanie przeprowadzona bezpłatna ocena energetyczna budynku. Dopiero po przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje decyzję dotyczącą uczestnictwa w projekcie. Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia...czytaj więcej

Informacja
20.09.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest złożenie ankiety w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, na podstawie której zostanie przeprowadzona bezpłatna ocena energetyczna budynku. Dopiero po przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje decyzję dotyczącą uczestnictwa w projekcie. Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia...czytaj więcej

Informacja

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: