Aktualności GOPS

04.06.2024

UWAGA: zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych

UWAGA Zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informujemy, że został ustalony nowy termin wydawania artykułów spożywczych na dzień 27 czerwca 2024...czytaj więcej

UWAGA: zmiana terminu wydawania...
28.05.2024

Informacja

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.05.2024

Wydawanie żywności z Podprogramu 2023

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 07...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
20.05.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 18.06.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
17.05.2024

Kolonie letnie dla dzieci rolników z dofinansowaniem FSUSR (w 2024 roku)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Planowane miejsca kolonii: ...czytaj więcej

Kolonie letnie dla dzieci...
14.05.2024

Zakaz wstępu na terenach byłych piaskowni

W 2023 r. Urząd Gminy Bolesław opracował „Analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub...czytaj więcej

Zakaz wstępu na terenach...
26.04.2024

Informacja

W dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Życzenia Wielkanocne

           czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne
26.03.2024

Informacja

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Jest to dodatkowy dzień wolny za święto 6 stycznia 2024 r. wyznaczony Zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Wójta Gminy...czytaj więcej

Informacja
12.07.2023

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)”

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)” to projekt niekonkurencyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.


CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie olkuskim. 


OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt będzie realizowany do 30.06.2024 r. 


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 241 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu ze statusem osób bezrobotnych. 

Wsparcie kierowane będzie w szczególności do osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj. 

a) osób młodych (w wieku 18-29 lat) – co najmniej 56 osób, 

b) osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 129 osób, 

c) osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 13 osób, 

d) osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 58 osób, 

e) kobiet, 

f) migrantów (w tym z Ukrainy) – co najmniej 2 osoby.


PRZEWIDZIANE FORMY WSPARCIA 

a) staże – 159 osób, 

b) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 71 osób, 

c) bony na zasiedlenie – 5 osób, 

d) szkolenia – 4 osoby, 

e) bony szkoleniowe – 2 osoby. 


EFEKTY PROJEKTU 

Głównymi rezultatami projektu będzie: 

a) podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności na własny rachunek przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 60%; 

b) uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 20%.


WARTOŚĆ PROJEKTU 

Całkowity koszt projektu: 3 810 722,54 zł, w tym: 

a) wkład Funduszy Europejskich: 3 239 114,15 zł, 

b) współfinansowanie krajowe: 571 608,39 zł.


WAŻNE INFORMACJE !


W przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo do udziału w projekcie uzyskają osoby należące do kilku kategorii grupy docelowej łącznie np. długotrwale bezrobotna kobieta, w wieku powyżej 50 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Projekt zakłada, że udział osób młodych do 30 r. ż. będzie poprzedzony oceną poziomu umiejętności cyfrowych. Badanie kompetencji cyfrowych nastąpi podczas wizyty w urzędzie, a ich ocena będzie polegać na wypełnieniu ankiety. Możliwość skorzystania z wybranej formy wsparcia oferowanej w projekcie zależeć będzie od wyników ankiety umiejętności cyfrowych. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie poniżej dobrego koniecznym będzie podjęcie dodatkowych działań mających na celu ich podniesienie.


Szczegółowe informacje nt. projektu i form aktywizacji zawodowej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu oraz na stronie internetowej: www.olkusz.praca.gov.pl.


Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, MAŁOPOLSKA

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: