Aktualności GOPS

19.07.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 11.09.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
17.07.2024

Bon energetyczny 2024

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii...czytaj więcej

Bon energetyczny 2024
04.06.2024

UWAGA: zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych

UWAGA Zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informujemy, że został ustalony nowy termin wydawania artykułów spożywczych na dzień 27 czerwca 2024...czytaj więcej

UWAGA: zmiana terminu wydawania...
28.05.2024

Informacja

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.05.2024

Wydawanie żywności z Podprogramu 2023

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 07...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
20.05.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 18.06.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
17.05.2024

Kolonie letnie dla dzieci rolników z dofinansowaniem FSUSR (w 2024 roku)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Planowane miejsca kolonii: ...czytaj więcej

Kolonie letnie dla dzieci...
14.05.2024

Zakaz wstępu na terenach byłych piaskowni

W 2023 r. Urząd Gminy Bolesław opracował „Analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub...czytaj więcej

Zakaz wstępu na terenach...
26.04.2024

Informacja

W dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
17.05.2024

Kolonie letnie dla dzieci rolników z dofinansowaniem FSUSR (w 2024 roku)
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 


Planowane miejsca kolonii: 

MORZE - Gościno k/Kołobrzegu     i     GÓRY - Biały Dunajec k/Zakopanego


Zdjęcie - Gościno k/Kołobrzegu


Zdjęcie - Biały Dunajec k/Zakopanego


Planowane terminy turnusów: 

1. 29.06.-07.07.2024 

2. 08.07.-16.07.2024 

3. 17.07.-25.07.2024 

4. 26.07.-03.08.2024 

5. 04.08.-12.08.2024 

6. 13.08.-21.08.2024 

7. 22.08.-30.08.2024 


Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1200,00 zł. 


Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, tj. 600,00 zł może być pokryta między innymi: 

- ze środków finansowych będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu i Urzędu Gminy Bolesław (na koloniach realizowany jest m.in. program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień), 

- z opłat wnoszonych przez rodziców. 


Organizator kolonii zapewnia – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy Bolesław), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). 


Ostateczna informacja o tym, gdzie i jakie turnusy zostaną zorganizowane oraz dla ilu dzieci – zostanie przekazana po otrzymaniu decyzji Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizator kolonii rozdzielając przyznane dofinansowanie kieruje się głównie kolejnością zgłoszeń. Jest prawdopodobne, że nie dla wszystkich chętnych starczy miejsc i nie zawsze będzie możliwe zorganizowanie wyjazdu w pożądanym terminie i do wybranego ośrodka kolonijnego. 


Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu, aby zarezerwować miejsca: nr telefonu: (32) 64-24-034, (32) 62-00-126, e-mail: gops@gminaboleslaw.pl - liczy się kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia chętnych dzieci GOPS przekazuje do dnia 31 maja 2024 r. 


Zdjęcie - Gościno k/Kołobrzegu


Zdjęcie - Biały Dunajec k/Zakopanego


WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA: 

1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku 

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS 

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS. 

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu. 

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego. 

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 

1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał) 

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony) 

oraz, jeśli dotyczy: 

3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS 

4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców 


W załączeniu nast. dokumenty: 

1. Oferta wypoczynku (kolonie w górach, kolonie nad morzem), 

2. Informacje dla rodziców

3. Regulamin uczestnika wypoczynku letniego i zimowego

4. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (3 strony)

5. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic ubezpieczony w KRUS

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: