Aktualności Rady Gminy

22.06.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2022

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o...czytaj więcej

Informacja
21.06.2022

Informacja

27.06.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. tel.:32 64 24 501wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

14.06.2022 r. o godz. 10.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław – w Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55.  Po przeprowadzeniu...czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

23.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 w Bolesławiu....czytaj więcej

Informacja
09.06.2022

Informacja

15.06.2022 r. o godz. 11.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew....czytaj więcej

Informacja
08.06.2022

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław w dniu 10.06.2022 r. zostało odwołane. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.06.2022

Informacja

10.06.2022 r. o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.05.2022

Informacja

23.05.2022 r. o godz. 12.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.05.2022

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10. 00...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.06.2022

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok


Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55 podczas XXXIX sesji Rady Gminy Bolesław odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2021 rok.


Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.


Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Bolesław zgłoszenia.


Pisemne zgłoszenie składa się do dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek), w godzinach od 7:00 – 15:00 w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, pok. nr 20.


Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń     

Autor:

autor

Pogoda

25 czerwca Temperatura: 29°C Wiatr: 14 km/h,

Kalendarz

imieniny: