Aktualności Rady Gminy

07.05.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.05.2021 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.05.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
07.05.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.04.2021

Informacja

22.04.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.04.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00  w...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.04.2021

Informacja

15.04.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.04.2021

Informacja

15.04.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

25.03.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

26.03.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

29.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.04.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
  • b) zmiany Uchwały Nr XXV/251/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 4 marca 2021r.
   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • d) sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław,
  • e) zmiany Uchwały Nr XXII/221/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
  • f) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia,
  • g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesław,
  • h) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu,
  • i) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie,
  • j) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach,
  • k) udzielenia dotacji celowej dla ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu,
  • l) wyrażenia woli kontynuacji z Powiatem Olkuskim realizacji inwestycji pn: ”Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław” w roku 2022.


Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

14 maja Temperatura: 13°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: