Aktualności Rady Gminy

24.11.2022

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.11.2022

Informacja

29.11.2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury – ul. Główna 55  tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.11.2022

Informacja

28.11.2022r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. ...czytaj więcej

Informacja
22.11.2022

informacja

28.11.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

informacja
21.11.2022

Informacja

25.11.2022r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Informacja

15.11.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Informacja

16.11.2022r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. ...czytaj więcej

Informacja
10.11.2022

Informacja

16.11.2022r. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr...czytaj więcej

Informacja
21.10.2022

Informacja

24.10.2022r. o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury –             ul. Główna 55 tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.10.2022

Informacja

24.10.2022r. o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury –                ul. Główna 55 tel.:  32 64 24 501  wew....czytaj więcej

Informacja
13.05.2022

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10. 00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
d)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
e)    zmiany uchwały nr XXXV/341/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków  z siedzibą w Małobądzu na lata 2018-2022,
f)    określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
g)    udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach,
h)    sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (nr 338/10),
i)    sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (nr 338/11),
j)    sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (nr 338/12),
k)    nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Bolesław prawa własności nieruchomości złożonej z działki nr 134/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Laski gmina Bolesław.Przewodniczący Rady

/-/ mgr Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

29 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: