Aktualności Rady Gminy

22.09.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 września 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
19.09.2023

Informacja

22.09.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław. Komisja rozpoczyna posiedzenie w Oczyszczalni Ścieków w Laskach.   tel.:  32 64 24 501  wew....czytaj więcej

Informacja
19.09.2023

Informacja

25.09.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22....czytaj więcej

Informacja
13.09.2023

Informacja

19.09.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
13.09.2023

Informacja

18.09.2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.: ...czytaj więcej

Informacja
08.09.2023

Informacja

12.09.2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.: ...czytaj więcej

Informacja
23.08.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.08.2023

Informacja

23.08.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22....czytaj więcej

Informacja
21.08.2023

Informacja

25.08.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.08.2023

Informacja

24.08.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.  tel.: ...czytaj więcej

Informacja
14.04.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.Porządek obrad przewiduje m.in.:


Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
c)    zmiany uchwały nr XLV/448/2023 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu,
d)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu,
e)    opinii dotyczącej ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60,
f)    przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości.Przewodniczący Rady
 
  /-/ mgr Ewa DychtońWszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: