Aktualności Rady Gminy

24.02.2021

Informacja 24-02-2021

01.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
24.02.2021

Informacja 24-02-2021

02.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
19.02.2021

Informacja

26.02.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.01.2021

Informacja 25-01-2021-1

26.01.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 25-01-2021-1
21.01.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 10.30 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.01.2021

Informacja

22.01.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.01.2021

Informacja

26.01.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.12.2020

Informacja

18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00   w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:
1.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwały budżetowej Gminy Bolesław na rok 2021,
b)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
c) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław,
d) uchylenia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”,
e) przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”,
f) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
g) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.,
h) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław na I półrocze 2021 roku.
2. Przyjęcie Rezolucji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego składania uwag i wniosków do projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (w związku z proponowanymi przebiegami nowych linii kolejowych przez teren Gminy Bolesław pow. olkuski – ciąg nr 7, linia kolejowa nr 111 i 113, arkusz nr 2 – materiały z konsultacji w okresie 10.02.2020r.-10.03.2020r.).Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

25 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: