Aktualności Rady Gminy

09.04.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00  w...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.04.2021

Informacja

15.04.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
09.04.2021

Informacja

15.04.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

25.03.2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

26.03.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.03.2021

Informacja

29.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.02.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 04 marca 2021 roku o godz. 1000  w...czytaj więcej

Zawiadomienie
24.02.2021

Informacja 24-02-2021

02.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
24.02.2021

Informacja 24-02-2021

01.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
19.02.2021

Informacja

26.02.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.02.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 04 marca 2021 roku o godz. 1000  w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
  • b) uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku,
  • c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2021 rok,
  • d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,
  • e) zmiany Uchwały Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020 r.
   w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ( z późn. zm.),
  • f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, (dot. nowej drogi)
  • g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, (dot. ul. Parkowej)
  • h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, (dot. łącznika)
  • i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego, (dot. szczepień)
  • j) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022,
  • k) udziału Gminy Bolesław w Programie Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora,
  • l) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w 2021 roku.Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

13 kwietnia Temperatura: 2°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: