Aktualności Rady Gminy

23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.12.2020

Informacja

18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

23 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

30 listopada 2020 roku o godz. 11.00 (po obradach XXII sesji Rady Gminy Bolesław) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej i...czytaj więcej

Informacja
25.11.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców,  że w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10.00   w...czytaj więcej

Zawiadomienie
20.11.2020

Informacja

26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

27 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
20.11.2020

Informacja

25 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
26.10.2020

Zawiadomienie


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, 

że w dniu 29 października 2020 roku o godz. 10.00  

 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.Porządek obrad przewiduje m.in.:

Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bukowno-Bolesław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Bukowno-Bolesław,
b)    przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2021-2030,
c)    wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Bolesław,
d)    uchylenia Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Gminą Bolesław.Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

16 stycznia Temperatura: -10°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: