Aktualności - czystsze powietrze

12.04.2021

Drzewko za elektrośmieci

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Drzewko za elektrośmieci
03.04.2020

UŁATW PRACĘ ODBIERAJĄCYM ODPADY

W okresie epidemii koronawirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbiorów odpadów. Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę: 1. Nieparkowanie przed...czytaj więcej

UŁATW PRACĘ ODBIERAJĄCYM ODPADY
03.07.2019

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Informujemy, że od 1 lipca 2019r. w imieniu Gminy Bolesław odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują i nie...czytaj więcej

Informacja w sprawie odbioru...
18.02.2019

Informacja

W związku z wystąpieniem awarii jednego silnika unieszkodliwiającego biogaz pozyskiwany ze składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Ujkowie Starym i działającej w zastępstwie pochodni, niniejszym informujemy mieszkańców że...czytaj więcej

Informacja
28.09.2016

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ „BOLESŁAW” SP. Z O.O. INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY BOLESŁAW, ŻE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r. W TERMINIE ODBIORU POPIOŁÓW ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCHczytaj więcej

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH...
19.09.2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON NA TERENIE CAŁEJ GMINY BOLESŁAWczytaj więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
09.02.2021

Jak uzyskać dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach prywatnym na terenie Gminy Bolesław?


W chwili obecnej istnieją następujące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła:

1) dotacja gminna:

- przy wymianie starego źródła ciepła na kocioł gazowy lub olejowy, kwota dotacji wynosi 40 % kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i nie może być wyższa niż 3 500 zł,

- przy wymianie starego źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą spełniający wymagania ekoprojektu (o emisji cząstek stałych powyżej 20mg/m³ tylko do 31.12.2022 r.), kwota dotacji wynosi 40 % kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i nie może być wyższa niż 3 500 zł,

- przy wymianie starego źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą spełniający wymagania ekoprojektu (o emisji cząstek stałych poniżej 20mg/m³, przy 10% O2) oraz na urządzenia wykorzystujące energie elektryczną (np. bufor ciepła, kocioł elektryczny, mata ogrzewania podłogowego, centrala klimatyzacyjno-grzewcza, grzałki elektryczne itp.), pompy ciepła oraz inne wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE), kwota dotacji wynosi 40 % kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i nie może być wyższa niż 4 000 zł.


2) środki unijne w ramach realizowanego projektu „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020:

- w ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na zakup kotła na ekogroszek lub biomasę. Co ważne, w związku z przyjętymi zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest to ostatnia możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotła na ekogroszek. W ramach projektu wykonywana jest bezpłatna ocena energetyczna budynku a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 400 zł.

Uwaga ! Projekt będzie realizowany tylko do września 2021 r. 


3) ulga termomodernizacyjna:

- od stycznia 2019 r. obowiązuje ulga podatkowa, zwaną termomodernizacyjną. Ulga pozwala odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Odliczyć można wydatki na zakup i montaż m.in. okien, drzwi balkonowych, bram garażowych, ocieplenia ścian czy zakup urządzeń grzewczych. Odliczenia może dokonać tylko właściciel lub współwłaściciel nieruchomości.

Pełny zakres wydatków podlegających odliczeniu określił Minister Inwestycji i Rozwoju w Rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018, poz. 2489).


4) rządowy program „Czyste Powietrze”:

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścieli nieruchomości o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę obliczenia podatku nieprzekraczającym 100 tys. złotych.

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje m.in. demontaż starego źródła ciepła i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż kotłowni gazowej, demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (jeżeli jest ona połączona z wymianą źródła ciepła), zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplanie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacji projektowej i ekspertyz.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/ w zakładce „Czyste Powietrze”.

Wnioski dotyczące udziału w Programie „Czyste Powietrze” można kierować bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Bolesławiu.


Informacje nt. gminnego programu dofinasowań można uzyskać pod nr telefonu 32 64 24 501 wew. 227.

Informacji nt. możliwości uzyskania pozostałych form dofinansowania udziela Ekodoradca Gminy Bolesław – telefonicznie pod numerem telefonu: 530 046 101 oraz mailowo: ekodoradca@gminaboleslaw.pl.

Autor:

autor

Pogoda

13 kwietnia Temperatura: 2°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: