Aktualności - czystsze powietrze

24.05.2024

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu...czytaj więcej

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I...
24.05.2024

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego...czytaj więcej

Od kwietnia zmiany w...
24.05.2024

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław w I kwartale 2024 r.*

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 312 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 114 - Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.822.604,82 zł *stan na dzień 31.03.2024 r. Przypominamy: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program,...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
26.01.2024

Operatorzy Programu „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), na terenie Gminy Bolesław rozpocznie działanie firma NDE sp. z o.o., jako...czytaj więcej

Operatorzy Programu „Czyste Powietrze”...
26.01.2024

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) w Gminie Bolesław

W 2023 r. do Urzędu Gminy Bolesław wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z realizacją przedsięwzięć ujętych w umowach podpisanych na podstawie złożonych wniosków,...czytaj więcej

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”...
26.01.2024

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław w IV kwartale 2023 r.

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 285 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 105 - Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.641.701,06 zł *stan na dzień 31.12.2023 r. Przypominamy: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program,...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
08.12.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 08.12.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
01.12.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 01.12.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
20.10.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) w Gminie Bolesław

Ogłoszenie Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił drugi nabór w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, z terminem składania wniosków przez Gminy do 31 stycznia 2024 r....czytaj więcej

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór...
17.10.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) w Gminie Bolesław

Przypominamy, że na terenie Gminy Bolesław jest realizowany program „Ciepłe Mieszkanie” kierowany do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie przyznaje się na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na...czytaj więcej

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór...
17.10.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) w Gminie Bolesław


Przypominamy, że na terenie Gminy Bolesław jest realizowany program „Ciepłe Mieszkanie” kierowany do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.


Dofinansowanie przyznaje się na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.), a także:

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

- dokumentacje projektową dotycząca powyższego zakresu.


Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym (dla beneficjentów których roczny dochód nie przekracza 120.000 zł): do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17.500 zł,

- podwyższonym (dla beneficjentów których miesięczny dochód nie przekracza 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.342zł w gospodarstwie jednoosobowym):

do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26.900 zł,

- najwyższym (dla beneficjentów których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym ponadto o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego): do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39.900 zł.


Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław. Informacji nt. Programu udziela Ekodoradca Gminy Bolesław-telefon 32 6424501 wew. 208 lub 530 046 101.


Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: