Aktualności - czystsze powietrze

12.05.2020

EDUKACJA EKOLOGICZNA ON-LINE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY BOLESŁAW

W dniach 30 kwietnia i 5 maja br. uczniowie szkół z terenu Gminy Bolesław na zaproszenie firmy Airly i fundacji Veolia, brali udział w bezpłatnej akcji edukacyjnej pod nazwą Powietrzna...czytaj więcej

EDUKACJA EKOLOGICZNA ON-LINE DLA...
07.05.2020

Masz pytania o Czyste Powietrze? Weź udział w webinarium!

Od 15 maja rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać dotację do wymiany kotłów i innych działań sprzyjających oszczędności energii (termomodernizacja budynku, fotowoltaika) zaczyna działać na nowych, prostszych...czytaj więcej

Masz pytania o Czyste...
28.01.2020

Raport z kontroli palenisk na terenie Gminy Bolesław

W województwie małopolskim kontrolowanie palenisk jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza. Dla województwa małopolskiego została podjęta Uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 lipca 2017 r. Obejmuje...czytaj więcej

Raport z kontroli palenisk...
28.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 27.01.2020 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
27.01.2020

Informacja

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 NA SPOTKANIA INFORMACYJNE 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00...czytaj więcej

Informacja
24.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
20.01.2020

WYMIEŃ PIEC!

W związku z występującymi na terenie Gminy Bolesław przekroczeniami szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych, powstałych w wyniku palenia w niskosprawnych kotłach tzw. ‘kopciuchach’, ponownie zachęcamy mieszkańców do wymiany starych kotłów na węgiel...czytaj więcej

WYMIEŃ PIEC!
17.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
16.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 15.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
15.01.2020

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla Małopolski zachodniej od godz. 0 do 24 w dniu 15.01.2020r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby...czytaj więcej

1 stopień zagrożenia dla...
04.04.2019

Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław


Mieszkańcy Gminy Bolesław,

informujemy o możliwości składania ankiet oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu Pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Złożenie ankiety umożliwi przeprowadzenie nieodpłatnie audytu energetycznego budynku, który jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie.


Dotacje przyznawane są mieszkańcom na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27.12.2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych węglem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/383/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22.02.2018r.


Zgodnie z powyższą uchwałą WARTOŚĆ DOTACJI w przypadku zakupu nowego źródła ciepła – może wynieść nie więcej niż 8000 złotych (brutto) i uzależniona jest od projektowanej mocy źródła ciepła w rozbiciu:

a) 550 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym

b) 500 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej

w audycie energetycznym

c) 450 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w audycie energetycznym

d) 400 zł (brutto)/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w audycie energetycznym

Ponadto, mieszkaniec może mieć przyznaną DOTACJĘ na zakup, modernizację, montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości (jeżeli taka konieczność wynika z audytu energetycznego) dla nieruchomości jednorodzinnej w wysokości do 400,00 zł brutto, nie więcej niż 80 zł brutto/1m2 ogrzewanej powierzchni.


Ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: 32-329 Bolesław ul. Główna 58 pok. nr 7 (parter)


TERMIN SKŁADANIA ANKIET: do 30 kwietnia 2019r. lub do wyczerpania wolnych miejsc w w/w projekcie !


Wypełniony druk ankiety należy złożyć na Dziennik Podawczy (parter) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław lub przesłać pocztą na adres Urzędu: 32-329 Bolesław ul. Główna 58.


Osoba do kontaktu: Ekodoradca Gminy Bolesław, Tel. (32) 6424-501 wew. 208
E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl
Pok. nr 7 - Urząd Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58


Zapraszamy mieszkańców do składania ankiet i wniosków o dofinansowanie

Autor:

autor

Pogoda

5 czerwca Temperatura: 16°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: