Aktualności GZZK WAŻNE

26.06.2024

Utrudnienia w ruchu - Międzynarodowy Wyścig Kolarski

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 4. etapu wyścigu rozgrywanego z Jędrzejowa do Jaworzna, który będzie prowadził m.in. drogami położonymi na terenie Gminy Bolesław, informujemy iż w dniu 28 czerwca 2024r....czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu -...
10.04.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
25.03.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
09.02.2024

Komunikat prasowy - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Komunikat prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w...czytaj więcej

Komunikat prasowy - wzmożony...
29.01.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
23.01.2024

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe), -...czytaj więcej

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
05.12.2023

Sezon zimowy - przypomnienie

W związku z rozpoczęciem się sezonu zimowego, na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych...czytaj więcej

Sezon zimowy - przypomnienie
04.11.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
30.10.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
26.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
08.03.2023

Oznakowanie terenuOznakowanie terenu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław”


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z pismem ZGH „Bolesław” - informuje o oznakowaniu terenu w granicach byłej kopalni „Bolesław” tablicami informacyjnymi o możliwości powstania zapadliska.


Poniżej treść pisma i mapa wygrodzonego terenu:


„Podczas prac posiedzenia zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych kopalniach „Olkusz-Pomorzany”, „Olkusz” i „Bolesław”, przeanalizowano materiały kartograficzne, dane hydrogeologiczne rejonu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław”. Zakłady Górniczo – Hutnicze w Bukownie S.A., informują, że w związku z trwającym procesem likwidacji kopalni „Olkusz – Pomorzany”, a zwłaszcza odbudową poziomu zwierciadła wód podziemnych, na powierzchni terenu, może dochodzić do powstania deformacji nieciągłych terenu, najczęściej w postaci zapadlisk.

Uprzedzając to zagrożenie, pracownicy naszych Zakładów w dniu 01.03.2023r. wygrodzili taśmą ostrzegawczą fragment lasu o wymiarach 60x60 metrów w pobliżu ul. Kluczewskiej w Bolesławiu. W miejscu potencjalnego wystąpienia deformacji nieciągłej teren został oznakowany tablicami z napisem „WSTĘP WZBRONIONY MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAPADLISKA”.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. jednocześnie informują, że zgodnie z art. 146 ustawy z dn. 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, nasze Zakłady ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonym ruchem zakładu górniczego.”


Jednocześnie, GZZK przypomina o zakazie wchodzenia bądź wjeżdżania na tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych wygrodzonych przez ZGH „Bolesław” i oznakowanych specjalnymi tablicami. Zachowanie rozwagi i daleko idącej ostrożności uchroni wszystkich przed potencjalnym zagrożeniem.Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: