Aktualności GZZK WAŻNE

28.02.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek...czytaj więcej

Informacja
25.01.2023

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Szanowni Państwo,sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które...czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru...
18.01.2023

Informacja - przypomnienie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy przypominamy, aby nie wchodzić na tereny oznaczone tablicami, w których mogą wystąpić zapadliska pogórnicze. Jednocześnie osobom, które udają się...czytaj więcej

Informacja - przypomnienie
10.01.2023

Informacja - przypomnienie

W związku z wydanymi przez IMGW prognozowanymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi oraz bieżącą sytuacją pogodową, na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o...czytaj więcej

Informacja - przypomnienie
09.12.2022

Informacja - przypomnienie

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniach, na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego...czytaj więcej

Informacja - przypomnienie
23.11.2022

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
07.11.2022

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
03.10.2022

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Gmina Bolesław przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w specjalnych punktach...czytaj więcej

Plan dystrybucji jodku potasu...
28.09.2022

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
21.09.2022

Informacja - przypomnienie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy przypominamy, aby nie wchodzić na tereny oznaczone tablicami, w których mogą wystąpić zapadliska pogórnicze.  Jednocześnie osobom, które udają się...czytaj więcej

Informacja - przypomnienie
08.03.2023

Oznakowanie terenuOznakowanie terenu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław”


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z pismem ZGH „Bolesław” - informuje o oznakowaniu terenu w granicach byłej kopalni „Bolesław” tablicami informacyjnymi o możliwości powstania zapadliska.


Poniżej treść pisma i mapa wygrodzonego terenu:


„Podczas prac posiedzenia zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych kopalniach „Olkusz-Pomorzany”, „Olkusz” i „Bolesław”, przeanalizowano materiały kartograficzne, dane hydrogeologiczne rejonu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław”. Zakłady Górniczo – Hutnicze w Bukownie S.A., informują, że w związku z trwającym procesem likwidacji kopalni „Olkusz – Pomorzany”, a zwłaszcza odbudową poziomu zwierciadła wód podziemnych, na powierzchni terenu, może dochodzić do powstania deformacji nieciągłych terenu, najczęściej w postaci zapadlisk.

Uprzedzając to zagrożenie, pracownicy naszych Zakładów w dniu 01.03.2023r. wygrodzili taśmą ostrzegawczą fragment lasu o wymiarach 60x60 metrów w pobliżu ul. Kluczewskiej w Bolesławiu. W miejscu potencjalnego wystąpienia deformacji nieciągłej teren został oznakowany tablicami z napisem „WSTĘP WZBRONIONY MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAPADLISKA”.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. jednocześnie informują, że zgodnie z art. 146 ustawy z dn. 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, nasze Zakłady ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonym ruchem zakładu górniczego.”


Jednocześnie, GZZK przypomina o zakazie wchodzenia bądź wjeżdżania na tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych wygrodzonych przez ZGH „Bolesław” i oznakowanych specjalnymi tablicami. Zachowanie rozwagi i daleko idącej ostrożności uchroni wszystkich przed potencjalnym zagrożeniem.Autor:

autor

Pogoda

25 marca Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: