Aktualności GZZK WAŻNE

10.04.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
25.03.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
09.02.2024

Komunikat prasowy - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Komunikat prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w...czytaj więcej

Komunikat prasowy - wzmożony...
29.01.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
23.01.2024

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe), -...czytaj więcej

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
05.12.2023

Sezon zimowy - przypomnienie

W związku z rozpoczęciem się sezonu zimowego, na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych...czytaj więcej

Sezon zimowy - przypomnienie
04.11.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
30.10.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
26.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
12.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 14.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
10.11.2023

Wyniki badań terenowych na cmentarzu
Przedstawiamy wnioski i zalecenia znajdujące się w raporcie z badań terenowych przeprowadzonych 23 października 2023 roku na obszarze cmentarza w Bolesławiu przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego:


- na terenie cmentarza nie stwierdzono przejawów jednoznacznie wskazujących na inicjowanie się pogórniczych deformacji nieciągłych (zapadlisk). Zaobserwowane deformacje mają związek najprawdopodobniej z procesami sufozji, wypłukiwania i zapadania w obrębie kwater grobowych;


- z uwagi na dawną eksploatację górniczą w południowej części cmentarza, obecność starych, zasypanych zapadlisk (południowo-wschodnia część cmentarza) oraz możliwość
występowania pogórniczych deformacji ciągłych (niecki osiadań), na chwilę obecną nie można wykluczyć zagrożenia wystąpienia zapadlisk w przyszłości. Uzasadnia się to również brakiem informacji na temat głębokości eksploatacji i parametrów zrobów górniczych oraz danych dotyczących głębokości zwierciadła wód gruntowych w analizowanym obszarze.
Dodatkowo obecność licznych form krasowych w utworach triasu umożliwia przeniesienie się strefy zawału wyżej niż w przypadku litej skały (Wilk i in., 1983);


- zaleca się prowadzenie monitoringu instrumentalnego (geodezyjnego) dla południowej
części cmentarza;


- w przypadku stwierdzenia zmian w morfologii terenu, w celu jednoznacznego określenia zagrożenia zaleca się wykonanie badań wgłębnych z wykorzystaniem metod geofizycznych i otworów wiertniczych przynajmniej do podłoża skalnego;


- w przypadku dalszego zagospodarowania południowo-wschodniej części cmentarza zaleca się rozpoznanie podłoża, zwłaszcza w miejscach występowania starych, zasypanych zapadlisk.


Ponieważ dostępne dane górnicze wskazywały, że podziemna eksploatacja górnicza miała miejsce na szerszym obszarze, niż pierwotnie zakładano (część cmentarza należącego do parafii rzymskokatolickiej), badania rozszerzono także o teren cmentarza należącego do parafii polskokatolickiej. Raport z badań wraz z wnioskami i zaleceniami został przekazany administratorom obu cmentarzy.


Biorąc pod uwagę wnioski i rekomendacje z raportu prosimy osoby odwiedzające cmentarz o wykazanie czujności i zgłaszanie wszelkich zmian w ukształtowaniu terenu zaobserwowanych na obszarze obu cmentarzy do właściwych administratorów (proboszczów parafii rzymskokatolickiej i polskokatolickiej) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bolesław (Bolesław, ul. Główna 58, tel. 32/6424-501 lub 32/6424-071)

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: