COVID-19

25.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
25.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
25.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
22.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
21.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
20.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
20.05.2020

GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci...czytaj więcej

GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny...
20.05.2020

Testy przesiewowe na koronawirusa COVID-19

W związku z dużym zainteresowaniem testami przesiewowymi na koronawirusa COVID-19 informujemy, iż w Centrum Medycznym PROMED Sp. z o.o. możliwe jest wykonanie odpłatnych testów w kierunku COVID-19.czytaj więcej

Testy przesiewowe na koronawirusa...
19.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
18.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
07.04.2020

Informacja


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bolesław, Przedsiębiorcy,

Sytuacja, której doświadczamy od kilku tygodni w związku z epidemią, dotyka nas wszystkich. Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że wiele firm odczuwa problemy związane z bieżącym prowadzeniem działalności, problemy kadrowe, ale również finansowe. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz uchronić pracowników przed utratą pracy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął „tarczę antykryzysową”, ale już pracuje nad jej zmianami. Jestem pewien, że wraz z rozwojem sytuacji również systemy pomocowe będą dostosowywane do bieżących potrzeb.


W problemy przedsiębiorców, osób dających zatrudnienie, prowadzących działalność gospodarczą oraz osób samozatrudnionych wsłuchują się także samorządy lokalne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, zapewniam o gotowości współpracy w tym trudnym czasie i pomocy. Wspólnie z radnymi Rady Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek podległych dołożymy wszelkich starań, aby pomimo trudnej sytuacji nie dopuścić do rozwoju niekorzystnych zjawisk.


Firmy z branż dotkniętych skutkami epidemii będą mogły ubiegać się o odroczenie, rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach umorzenie płatności podatków lokalnych lub czynszu. Zapewniam, że każdy wniosek będzie drobiazgowo rozpatrywany. Do rzetelnej oceny poszczególnych spraw w dniu 02 kwietnia b.r. powołałem kilkuosobowy zespół mający opiniować ewentualne wnioski przedsiębiorców. Zależy nam na sprawiedliwym traktowaniu, rzetelności i udzieleniu pomocy faktycznie pokrzywdzonym przez zaistniałą sytuację. Chodzi o to, aby pomoc była skierowana rzeczywiście tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Niezwykle ważne jest też zminimalizowanie wszelkich prób ewentualnych nadużyć. Na chwilę obecną nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków epidemii w przyszłości, ale możemy - w ramach obowiązujących przepisów - już dziś pomóc tym, których dotyka ona najbardziej.


Pisząc te słowa, mam oczywiście świadomość, że pogorszenie się sytuacji finansowej (a może nawet nazwijmy to kryzys) dotknie zapewne również naszą gminę. Z powodu uszczuplenia dochodów, m.in. pochodzących z podatków lokalnych, konieczne będzie ograniczenie wydatków zarówno gminy, jak i wszystkich podległych jej jednostek, do tych najbardziej koniecznych. Niezwykle istotne w tym momencie jest, by wywiązać się z wieloletnich umów współfinansowania inwestycji, na które pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, bowiem utrata płynności finansowej może doprowadzić do konieczności zwrotu środków finansowych wraz z należnymi odsetkami, a na to nie możemy sobie pozwolić.


Czeka nas zaciśnięcie pasa, bo trudna sytuacja dotknie prawie wszystkich. Będzie trzeba żyć skromniej i – podobnie jak w codziennym życiu - podejmować trudne decyzje dotyczące konieczności wyboru ważnych i mniej istotnych wydatków. Zapewniam Was, że tak jak do tej pory każdą wydawaną złotówkę z pieniędzy publicznych będę wydawał celowo, oszczędnie i rozsądnie dla naszego wspólnego dobra. Już dzisiaj podjąłem decyzje o ograniczeniu wydatków z budżetu. W dniu 19 marca odwołałem wszelkie uroczystości organizowane przez Gminę Bolesław. Nie odbędzie się wiele wydarzeń, także tych cyklicznych, organizowanych w każdym roku, ze Świętem Gminy Bolesław włącznie. Uczyniłem to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa naszych rodzin. Podjęta decyzja ma również podłoże finansowe – musimy wspólnie umieć oszczędzać, a pieniądze przeznaczać je na to, co w danej chwili staje się najważniejsze. A obecnie najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Prosząc Państwa o stosowanie się do zaleceń WHO, zapewniam o otwartości na potrzeby przedsiębiorców oraz mieszkańców naszej gminy.


Z poważaniem

Krzysztof Dudziński

Wójt Gminy Bolesław

Autor:

autor

Pogoda

27 maja Temperatura: 19°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: