Ważne

10.05.2024

ZAKAZ WSTĘPU - PRZYPOMNIENIE

W 2023r. Urząd Gminy Bolesław opracował „Analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji”,...czytaj więcej

ZAKAZ WSTĘPU - PRZYPOMNIENIE
10.04.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
25.03.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
09.02.2024

Komunikat prasowy - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Komunikat prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w...czytaj więcej

Komunikat prasowy - wzmożony...
29.01.2024

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
23.01.2024

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe), -...czytaj więcej

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
05.12.2023

Sezon zimowy - przypomnienie

W związku z rozpoczęciem się sezonu zimowego, na podstawie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństw, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina: - o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych...czytaj więcej

Sezon zimowy - przypomnienie
10.11.2023

Wyniki badań terenowych na cmentarzu

Przedstawiamy wnioski i zalecenia znajdujące się w raporcie z badań terenowych przeprowadzonych 23 października 2023 roku na obszarze cmentarza w Bolesławiu przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego:...czytaj więcej

Wyniki badań terenowych na...
04.11.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
30.10.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z usuwaniem awarii na...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
04.05.2021

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Bolesław od 04.05.2021r.

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem COVID-19 mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Bolesław od dnia 4 maja 2021r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi interesantów:

- bezpośrednia obsługa odbywać się będzie przy biurze podawczym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

- stosowanie własnych masek ochronnych, zasłaniających usta i nos,

- używanie płynu odkażającego do rąk, udostępnionego przy wejściu do Urzędu lub rękawiczek i ich dezynfekcję,

- zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 m),

- brak podwyższonej temperatury ciała (w przypadku widocznych objawów przeziębienia, wykonanie pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu),

- preferowana płatność podatków i opłat w formie bezgotówkowej.


W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Bolesław, zwracamy się z prośbą o ograniczenie składanych wniosków i podań do tych najpilniejszych. Zachęcamy do załatwiania większości spraw, które nie wymagają bezpośredniej wizyty w urzędzie, drogą telefoniczną lub za pomocą platform elektronicznych.

Pisma, wnioski i pozostałą korespondencję w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu.


Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Bolesław:
1. Telefoniczny z właściwą komórką organizacyjną:

-    Deklaracje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych – (32) 6424-501, wew. 115,
-    Działalność gospodarcza – (32) 6424-501, wew. 210,
-    Ewidencja ludności – (32) 6424-501, wew. 109,
-    Planowanie przestrzenne – (32) 6424-501, wew. 108
-    Podatki – (32) 6424-501, wew. 214, 215,
-    Rada Gminy Bolesław – (32) 6424-501, wew. 104,
-    Referat Organizacyjno-Administracyjny – (32) 6424-501, wew. 204,
-    Urząd Stanu Cywilnego – (32) 6424-501, wew. 110.


2. Za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: bolesław@gminaboleslaw.pl


3. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /53k51fleok/SkrytkaESP


Wszelkie informacje, komunikaty i raporty dotyczące koronawirusa COVID-19

dostępne są na stronie www.gminaboleslaw.pl w zakładce KORONAWIRUS COVID-19


Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

Wójt Gminy Bolesław

Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: