Ważne

26.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
12.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 14.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
28.07.2023

ZGH „Bolesław” informuje o badaniach geofizycznych na cmentarzu w Bolesławiu

ZGH „Bolesław” S.A. informuje, że w ostatnim czasie pozyskało archiwalne mapy górnicze rejonu Bolesławia. Wynika z nich, że w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej, mogła być prowadzona...czytaj więcej

ZGH „Bolesław” informuje o...
05.07.2023

Tymczasowe ograniczenie ruchu w obrębie jezdni drogi powiatowej w Bukownie

Na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645) w związku z §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...czytaj więcej

Tymczasowe ograniczenie ruchu w...
04.07.2023

Oznakowanie terenów – przypomnienie

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina o zakazie wchodzenia, bądź wjeżdżania na tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych, wygrodzonych przez ZGH „Bolesław” i oznakowanych specjalnymi tablicami. Jednocześnie zgodnie z pismem...czytaj więcej

Oznakowanie terenów – przypomnienie
03.07.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci...czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
05.05.2023

Komunikat - "ptasia grypa"

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie...czytaj więcej

Komunikat - "ptasia grypa"
08.03.2023

Oznakowanie terenu

Oznakowanie terenu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław” Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z pismem ZGH „Bolesław” - informuje o oznakowaniu terenu w granicach byłej kopalni „Bolesław” tablicami informacyjnymi o możliwości...czytaj więcej

Oznakowanie terenu
08.03.2023

Wspólne oświadczenie

Wspólne oświadczenie w sprawie sprawozdania z badań przeprowadzonych na obwodnicy Bolesławia Poniżej publikujemy wspólne oświadczenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie w...czytaj więcej

Wspólne oświadczenie
28.02.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek...czytaj więcej

Informacja
04.05.2021

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Bolesław od 04.05.2021r.

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem COVID-19 mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Bolesław od dnia 4 maja 2021r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi interesantów:

- bezpośrednia obsługa odbywać się będzie przy biurze podawczym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

- stosowanie własnych masek ochronnych, zasłaniających usta i nos,

- używanie płynu odkażającego do rąk, udostępnionego przy wejściu do Urzędu lub rękawiczek i ich dezynfekcję,

- zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 m),

- brak podwyższonej temperatury ciała (w przypadku widocznych objawów przeziębienia, wykonanie pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu),

- preferowana płatność podatków i opłat w formie bezgotówkowej.


W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Bolesław, zwracamy się z prośbą o ograniczenie składanych wniosków i podań do tych najpilniejszych. Zachęcamy do załatwiania większości spraw, które nie wymagają bezpośredniej wizyty w urzędzie, drogą telefoniczną lub za pomocą platform elektronicznych.

Pisma, wnioski i pozostałą korespondencję w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu.


Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Bolesław:
1. Telefoniczny z właściwą komórką organizacyjną:

-    Deklaracje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych – (32) 6424-501, wew. 115,
-    Działalność gospodarcza – (32) 6424-501, wew. 210,
-    Ewidencja ludności – (32) 6424-501, wew. 109,
-    Planowanie przestrzenne – (32) 6424-501, wew. 108
-    Podatki – (32) 6424-501, wew. 214, 215,
-    Rada Gminy Bolesław – (32) 6424-501, wew. 104,
-    Referat Organizacyjno-Administracyjny – (32) 6424-501, wew. 204,
-    Urząd Stanu Cywilnego – (32) 6424-501, wew. 110.


2. Za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: bolesław@gminaboleslaw.pl


3. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /53k51fleok/SkrytkaESP


Wszelkie informacje, komunikaty i raporty dotyczące koronawirusa COVID-19

dostępne są na stronie www.gminaboleslaw.pl w zakładce KORONAWIRUS COVID-19


Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

Wójt Gminy Bolesław

Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: