Ochrona środowiska

28.12.2020

Informacja o terminach wywozu odpadów w 2021r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2021r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...
16.12.2020

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: - łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie...czytaj więcej

Komputer dla dziecka z...
11.12.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2020r. wpłynął wniosek Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Braziewicza z Pracowni Drogowej „PYLON” Sp. z o. o.  w Katowicach, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice o wydanie decyzji...czytaj więcej

Obwieszczenie
04.12.2020

Informacja

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolesław. Na podstawie uchwały nr XIX/185/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020r., od dnia 01.01.2021r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz nieruchomości zamieszkałych, gminnym systemem objęte będą tylko nieruchomości mieszane (nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). W związku z tym od...czytaj więcej

Informacja
04.11.2020

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty. Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić zgłoszenie, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.Dokument taki należy złożyć do...czytaj więcej

Pomoc dla producentów i...
04.11.2020

Informacja

Informacja - ptasia grypaczytaj więcej

Informacja
04.11.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia,  że w dniu 27 października 2020r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z...czytaj więcej

Obwieszczenie
16.10.2020

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

Dzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc. W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą:- jednolita płatność...czytaj więcej

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty...
07.10.2020

Informacja

Plan Polowań na sezon 2020/2021czytaj więcej

Informacja
01.10.2020

Zawiadomienie

OŚ.6220.2.2020  Bolesław, dnia 30.09.2020r. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia...czytaj więcej

Zawiadomienie

Pogoda

16 stycznia Temperatura: -10°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: