Efektywność energetyczna w Gminie

20.09.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest złożenie ankiety w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, na podstawie której zostanie przeprowadzona bezpłatna ocena energetyczna budynku. Dopiero po przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje decyzję dotyczącą uczestnictwa w projekcie. Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia...czytaj więcej

Informacja
19.09.2019

Zadbaj o środowisko i nasze zdrowie - wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!

Dla przypomnienia: Istotne postanowienia uchwały antysmogowej dla Małopolski. Podstawa prawna:Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 1.    Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeńOd 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu:•    Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo...czytaj więcej

Zadbaj o środowisko i...
24.07.2019

Rozpoczęto inwentaryzację źródeł ciepła w Gminie Bolesław

W czwartek 18 lipca br., w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Bolesław, dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Bolesław. Spotkanie poprowadziła Pani Marta Majka, przedstawiciel firmy IGO Sp. z o.o. z Katowic, z którą Gmina Bolesław zawarła umowę na aktualizację dokumentu strategicznego jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji źródeł ciepła. Do wykonania tego zadania Gmina Bolesław, podobnie jak i inne gminy województwa małopolskiego, została zobligowana zapisami Programu Ochrony Powietrza dla...czytaj więcej

Rozpoczęto inwentaryzację źródeł ciepła...
02.07.2019

Nowe autobusy już są!

- Dzisiejszy dzień przejdzie do historii – mówił przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu podczas oficjalnego przekazania 23 nowych autobusów. Pojazdy te od 1 lipca będą służyć pasażerom na terenie czterech gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza. Cztery gminy tworzące ZKG uzyskały unijną dotację w wysokości 19,4 mln złotych na zakup nowoczesnego taboru. Umowy na dostawy 23 autobusów (4 dużych, 13 średnich oraz 6 małych) zostały podpisane z wyłonionymi w przetargach wykonawcami jeszcze w ubiegłym roku. Większe i średnie pojazdy dostarczył Solaris Bus & Coach S.A., a...czytaj więcej

Nowe autobusy już są!
10.06.2019

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Szczegóły na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/czytaj więcej

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających...
14.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres  Zamawiającego: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 II. Opis przedmiotu zamówienia:1.Wykonanie dokumentacji projektowej  dla budynków:1.1 Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 181.2    Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b.2.Opis zakresu  prac projektowychZakresem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania docieplenia przegród budowlanych oraz przebudowy kotłowni w budynkach wymienionych  w punkcie 1.1 oraz 1.2  zgodnie z wariantem optymalnym Audytów...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: