Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

28.06.2022

RFIL

W dniu 01.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu” w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wartość zamówienia brutto wynosi...czytaj więcej

RFIL
01.02.2022

RFIL

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi...czytaj więcej

RFIL
02.04.2021

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31 marca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków...
09.12.2020

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 8 grudnia 2020 na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została opublikowana lista wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymały dofinansowanie. Niemal 9 mln złotych zostało przekazanych...czytaj więcej

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do...
17.09.2020

Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Bolesław pozyskała 972.166,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to element wsparcia dla samorządów...czytaj więcej

Gmina Bolesław pozyskała środki...
02.04.2021

Rozstrzygnięcie kolejnego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


31 marca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Środki z programu przeznaczane są na rozwój inwestycji lokalnych na terenie całej Polski.

Do Gminy Bolesław trafi kolejna transza środków. Dzięki dotacji 1.250.000 zł (100% dofinansowania) tym razem będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu.


W ramach zadania zakłada się wykonanie:

- robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących warunków przeciw-poż. wraz z przebudową inst. elektrycznej i montażem oświetlenia awaryjnego, detekcji dymu, nadzoru wizyjnego,

- wymiany stolarki okiennej,

- montażu nowej infrastruktury (piec, instalacje) w kotłowni gazowej w starej części budynku,

- nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej, drenażu zewnętrznego, docieplenia oraz zmiany sposobu ogrzewania sali gimnastycznej.


Gmina Bolesław pozyskała też środki w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – tomograf do rezonansu magnetycznego oraz aparat RTG typu ramię C. Pieniądze - w formie dotacji celowej - zostaną przekazane dla Powiatu Olkuskiego, a za jego pośrednictwem do olkuskiego szpitala. Zakupiony sprzęt, który umożliwi szybkie wykonywanie badań i diagnostyki, będzie służył pacjentom z całego powiatu.


Dziękujemy bardzo serdecznie za zaangażowanie oraz pozytywne nastawienie do złożonych przez Gminę wniosków wszystkim, którzy brali udział w procesie pozyskiwania i podziału środków. Szczególne podziękowania kierujemy do panów Jacka Osucha – Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego.


Przypomnijmy, że dzięki pierwszemu rządowemu wsparciu w wysokości 972.166 zł otrzymanemu w 2020 roku mogliśmy rozpocząć realizację następujących inwestycji:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – kwota w wysokości 529.631,48 zł otrzymana przez gminę została przekazana jako pomoc dla powiatu na realizację inwestycji,

2) Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu", pokrycie wkładu własnego w wysokości 247.060,91 zł,

3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki w Bolesławiu, wraz z wymianą kotłowni”, dofinansowanie w wysokości: 195.473,61 zł.


Nabór rozstrzygnięty w grudniu 2020 roku przyniósł kolejne środki (8.850.000 zł) na trzy duże inwestycje. Są to:

1) Modernizacja energetyczna Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie 850.000 100% dofinansowania,

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Krze i Małobądz (P5 cz. I) 2.000.000 81,30% dofinansowania,

3) Budowa obwodnicy Bolesławia, czyli drogi od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie 6.000.000 dofinansowania.


Realizacja dwóch z nich już się rozpoczęła, a budowa obwodnicy znajduje się w ostatniej fazie przygotowywania dokumentacji.

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: