Urząd Gminy

03.12.2021

Informacja dla par obchodzących w 2022 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,którzy w 2022 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC/ pokój nr 5 / do dnia 11 lutego 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów. Elżbieta Kubańska Kierownik USCczytaj więcej

Informacja dla par obchodzących...
03.12.2021

Orkiestra ZGH „Bolesław”

Orkiestra ZGH „Bolesław” zawitała przed urząd Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie – jak co roku zawitała przed Urząd Gminy Bolesław, by w przeddzień górniczego święta uczcić pamięć wszystkich górników związanych z tą ziemią. W sposób szczególny zostały wyróżnione Barbary obchodzące 4 grudnia swe imieniny. Zabrzmiało zatem tradycyjne „Sto lat” i wiązanka piosenek górniczych. Wójt Gminy Bolesław, w imieniu wszystkich pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy, podziękował za występ oraz złożył na ręce Prezesa Orkiestry tradycyjne życzenia górnicze, żywiąc nadzieję, że zamknięcie kopalni na naszym terenie nie będzie się wiązało...czytaj więcej

Orkiestra ZGH „Bolesław”
18.11.2021

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

Po raz kolejny w dniu 16 listopada 2021r. świętowaliśmy w naszej Gminie Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dbając o zdrowie naszych Jubilatów, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przekazaliśmy im życzenia i gratulacje.  Jubilaci obchodzący „Złote Gody”, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zostali uhonorowani „Medalami Róży”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia dokonał Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof Dudziński.  „Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy we wzajemnej miłości i...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
15.11.2021

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
03.11.2021

Informacja

W piątek 5 listopada od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30.  Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego: - odebrania gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Przepraszamy za możliwe niedogodności.czytaj więcej

Informacja
02.11.2021

Informacja

W dniu 12 listopada 2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
20.10.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Zarządzeniem Nr 0050.107.2021 z dnia 19.10.2021 r.Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt uchwały...czytaj więcej

Ogłoszenie
02.09.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert dotyczy postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.czytaj więcej

Ogłoszenie
27.08.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Uchwały XXIV/240/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2021 r....czytaj więcej

Ogłoszenie
11.08.2021

DIAMENTOWE GODY w Gminie Bolesław

W dniu 3 sierpnia 2021 roku obchodziliśmy w naszej Gminie kolejną już uroczystość „Diamentowych Godów”. Ten piękny Jubileusz 60 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary: Halina i Stanisław Caderowie Krystyna i Józef Furmańscy Władysława i Władysław Kulanty Wiesława i Antoni Marcowie W imieniu mieszkańców naszej Gminy Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Bolesław, Pan Krzysztof Dudziński i Przewodniczący Rady Gminy Bolesław, Pani Ewa Dychtoń. „Diamentowe Gody” to doskonała okazja, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na to, co Jubilaci osiągnęli w ciągu swego długoletniego pożycia małżeńskiego. Jest...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY w Gminie...

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: