Urząd Gminy

15.09.2023

Przebudowa ulicy Chmielnej w Bolesławiu – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Głównym celem inwestycji jest likwidacja nierówności w drodze, regulacja stanu prawnego działki drogowej oraz (a może przede wszystkim) uporządkowanie i odprowadzenie z przedmiotowej ulicy wód opadowych, które - szczególnie po intensywnych opadach - zbierają się na jezdni. Zadanie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, składa się z dwóch części. Pierwsza polega na wykonaniu projektu wraz z uzyskaniem dokumentów uprawniających do realizacji robót budowlanych. Druga na przebudowie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uwzględniającej wykonanie kanalizacji deszczowej. Odcinek ul. Chmielnej, przewidziany do przebudowy, ma długość 760mb. Na długości 76m, w początkowym odcinku...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Chmielnej w...
08.09.2023

Informacja

W ślad za zawiadomieniami Sołtysów Gminy Bolesław, przedstawia się harmonogram Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Bolesław. Zachęcam mieszkańców Gminy Bolesław do uczestnictwa w Zebraniach Wiejskich. Sołectwo Termin zebrania Godzina Miejsce zebrania Bolesław 12.09.2023 17:00 Centrum Kultury w Bolesławiu Hutki 13.09.2023 17:00 Dom Wiejski w Hutkach Laski 14.09.2023 17:00 Remiza OSP w Laskach Ujków Nowy  Kolonia 15.09.2023 17:00 Remiza OSP w Laskach Ujków Nowy 18.09.2023 17:00 Dom Wiejski w Ujkowie Nowym Krze 19.09.2023 17:00 Dom Wiejski w Małobądzu Krzykawa 21.09.2023 17:00 Remiza OSP w Krzykawie Krzykawka 22.09.2023 17:00 Dworek w...czytaj więcej

Informacja
30.08.2023

Gmina Bolesław przywraca nocne oświetlenie uliczne

Bolesław, dnia 28.08.2023r. Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesław, Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja, a przede wszystkim niestabilna sytuacja na rynku energetycznym od początku 2022r. doprowadziła do niemalże dziesięciokrotnego wzrostu cen energii elektrycznej w porównaniu do cen z lat ubiegłych. Niemożliwym stało się więc utrzymanie zużycia energii elektrycznej na tym samym poziomie, co w latach poprzednich, bez generowania znacznych kosztów funkcjonowania, które nie były ujęte w budżecie Gminy. Ogromny wzrost ceny jednostkowej za 1 kWh był dla nas wszystkich - odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, ale także samorządów - sytuacją nieprzewidzianą i od nikogo niezależną....czytaj więcej

Gmina Bolesław przywraca nocne...
18.08.2023

Kontrole w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych - przypomnienie

Przypominamy, że w maju 2023 roku rozpoczęliśmy kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Podczas kontroli sprawdzane są: 1) umowy zawarte z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,...czytaj więcej

Kontrole w zakresie pozbywania...
01.08.2023

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
14.07.2023

Informacja

Informacja dotycząca firm oferujących usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Bolesław W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Bolesław ulotkami reklamowymi firm oferujących montaż paneli fotowoltaicznych informujemy, że Urząd Gminy w Bolesławiu nie współpracuje z żadną firmą, w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Bolesław oraz nie świadczy usług doradztwa technicznego i finansowego w tym zakresie. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące działań podejmowanych przez Gminę Bolesław znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławiu.czytaj więcej

Informacja
07.07.2023

Informacja

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat; 2. osiągnęła wiek: a) w przypadku kobiet – 60 lat, b) w przypadku mężczyzn – 65 lat. Przy ustalaniu...czytaj więcej

Informacja
12.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023 OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.06.2023

Informacja

W dniu 09.06.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.05.2023

Olkuski szpital ma nową pracownię rezonansu magnetycznego

29 maja 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego, która powstała w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Rezonans magnetyczny to urządzenie służące do diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne badanie narządów wewnętrznych, tkanek oraz zmian w układzie mięśniowym i szkieletowym. Długo wyczekiwane urządzenie może wreszcie służyć pacjentom, którym z powodów medycznych należało wykonać badania RM, a wcześniej musieli być przewożeni w tym celu do innych placówek w okolicy. Powstanie pracowni z nowoczesnym wyposażeniem to zasługa wielu osób i efekt dobrej współpracy wszystkich, którzy działają w trosce o dobro pacjentów. Nie...czytaj więcej

Olkuski szpital ma nową...

Pogoda

23 września Temperatura: 15°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: