Urząd Gminy

15.04.2024

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2440732,informacja-o-wyniku-przetargu-pisemnego-dotyczacego-sprzedazy-samochodu-specjalnego-pozarniczego-ive.htmlczytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
05.04.2024

Wykonawca remontu zabytkowych organów w bolesławskim kościele wyłoniony

Na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” Parafia Rzymskokatolicka, za pośrednictwem Gminy Bolesław, otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie w kwocie 974 893,71 zł stanowi 98% wartości całego zadania. Zostanie ono udzielone w formie dotacji przekazanej ze środków rządowych, zatem gmina będzie w praktyce pośrednikiem w przekazaniu tych środków. Gmina służy też wsparciem w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a potem w rozliczeniu...czytaj więcej

Wykonawca remontu zabytkowych organów...
02.04.2024

Nowa ulica w Bolesławiu

Wybudowany w 2019 roku łącznik ulic: Wyzwolenia i Ponikowskiej zyskał nazwę. 28 marca 2024 roku podczas LVIII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o nadaniu ulicy w Bolesławiu nazwy KLONOWA. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.czytaj więcej

Nowa ulica w Bolesławiu
02.04.2024

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacjePrzyjdź i zapytaj o dotację! 10.04.2024, godz. 8:30 – 11:00 Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, I piętro, pokój nr 22 (sala narad) PIFE.chrzanow@umwm.malopolska.pl, 12 616 03 92 Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny: www.pife.gov.plczytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
28.03.2024

O sportowych sukcesach uczniów z Krzykawy

Ambicja, dyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu. To tylko nieliczne cechy, którymi wyróżniają się utytułowani sportowcy. Nasi Uczniowie obok wielu osiągnięć w dziedzinach artystycznych, przyrodniczych czy humanistycznych, mają na swoich kontach także szereg osiągnięć właśnie sportowych. Wysokie lokaty zajmowane przez naszych Uczniów na stałe wpisały się w historię szkoły, a z roku na rok stale ich przybywa. Nasi Uczniowie najbardziej utytułowani są wdwóch dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy. Prześledźmy ich dokonania, zacznijmy od roku szkolnego 2021/2022. W tenisie stołowym prym wiodą Krzysztof Prychodko i Antoni Łukjan. Chłopcy wzięli udział...czytaj więcej

O sportowych sukcesach uczniów...
28.03.2024

Informacja

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta: Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER” 32-332 Bukowno,ul. Kolejowa 30 Nazwa zadania publicznego : zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym wspieranie...czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Informacja

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w URZĘDZIE GMINY BOLESŁAW w DNIU 29 MARCA 2024 ROKU Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław Nr 23.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., na podstawie przepisów Kodeksu pracy, dzień 29 marca 2024 r. został wyznaczony dla pracowników Urzędu Gminy jako dzień wolny od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. tj. Święto Trzech Króli przypadające w sobotę. W dniu 29 marca 2024 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Bolesław będzie czynna – ewidencja ludności i przyjmowane...czytaj więcej

Informacja
22.03.2024

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia"

Bolesław, dnia 22 marca 2024 r. Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia” Szanowni Państwo, od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się temat drogi powiatowej (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław budowanej przez Powiat Olkuski. W prasie, na forach internetowych, w mediach społecznościowych, podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań oraz rozmów przekazywane są wyrywane z kontekstu informacje, udostępniane pojedyncze pisma wyjęte z całości dokumentacji czy korespondencji, a nawet nieprawdziwe dane. W reakcji na...czytaj więcej

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław...
14.03.2024

Dobiegają końca prace przy budowie domów kontenerowych

Przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu powstały cztery dwulokalowe budynki wolnostojące wykonane w systemie prefabrykowanych kontenerów, które niebawem będą pełnić funkcje mieszkań komunalnych. Budynki są wyposażone w instalacje wewnętrzne:wodną i kanalizacyjną,elektryczną, odgromową (uziemienie i ochronę przepięciową) oraz wentylację i ogrzewanie indywidualne grzejnikami elektrycznymi. Wykonawca w ramach umowy wykonuje też prace związane z zagospodarowaniem terenu, tj. zjazd z drogi gminnej publicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacji - drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi dla samochodów, miejscem pod wiatę śmietnikową, dojściami do projektowanych budynków oraz elementami małej architektury. Zakończenie prac przewiduje się na koniec marca...czytaj więcej

Dobiegają końca prace przy...
14.03.2024

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2425104,ogloszenie-o-drugim-przetargu-pisemnym-na-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego-iveco-model-eu.htmlczytaj więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu...

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: