Urząd Gminy

09.01.2023

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informujemy, że zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław nie później niż do 15 kwietnia 2023 r.  Sprzedaż węgla odbywa się zgodnie z kolejnością składania wniosków i jest uzależniona od dostępności danego sortymentu w kopalni. Przypominamy ponadto, że: - ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi nie więcej niż 1500 kg, - w przypadku gdy do dnia...czytaj więcej

Informacja o możliwości zakupu...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawąz dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwdomowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania (art. 2 ust 3c-3d). Należy podkreślić, że ustawodawca pozostawił przepisy mówiące o tym, że w przypadkuzamieszkiwania wielu gospodarstw pod jednym adresem, otrzymują jeden dodatek węglowy, przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (art. 2...czytaj więcej

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy...
21.12.2022

Zmiana organizacji ruchu w Bolesławiu już obowiązuje

Przypominamy użytkownikom dróg, że w związku z zakończeniem budowy obwodnicy Bolesławia, nastąpiła zmiana organizacji ruchu, która polega na wyłączeniu z ruchu ciężarowego ulic: Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), ulicy Kluczewskiej (od drogi krajowej 94 do skrzyżowania z ulicą Główną), ul. Laskowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Główną oraz drogi obok cmentarza w Bolesławiu w kierunku Bukowna (aż do obwodnicy). Na ww. odcinkach ulic zostało wprowadzone ograniczenie tonażu pojazdów do 7,5 tony. Prosimy kierowców o rozważną jazdę i stosowanie się do nowego oznakowania.czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu w...
19.12.2022

III WIGILIA GMINNA ZA NAMI

Zapach zbliżających się Świąt… Kultywując piękną tradycję Wigilii Gminnej, 16 grudnia 2022 roku w bolesławskim parku i dworze już po raz trzeci było świątecznie, pysznie i rodzinnie. Słowa podziękowania i życzenia wszystkim gościom złożył Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Wspólne rozmowy i kolędowanie wprawiły wszystkich w wyjątkowy klimat. Był czas na składanie serdecznych życzeń. Przygotowano ciepły poczęstunek i prezenty w postaci… wydarzeń artystycznych. Spotkaniu towarzyszyła piękna bożonarodzeniowa oprawa muzyczna przygotowana przez zespoły działające przy Centrum Kultury w Bolesławiu: Kantare, Małą Estradę, Iskierki. Część artystyczną uświetnił występ najpiękniejszych głosów laureatów XXIII Konkursu...czytaj więcej

III WIGILIA GMINNA ZA...
19.12.2022

OBWIESZCZENIE

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BOLESŁAW AKTUALIZACJA NA LATA 2022-2025 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE
19.12.2022

Informacja

W dniu 23.12.2022r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław  będzie czynny do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
16.12.2022

Zmiany organizacji ruchu w Bolesławiu

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 21 grudnia 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany w stałej organizacji ruchu w zakresie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na poniższych drogach w Bolesławiu: - ulica Główna na odcinku od DK94 do ulicy Kluczewskiej, - ulica Laskowska na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Wyzwolenia, - ulica Kluczewska na odcinku od DK94 do ulicy Głównej, - ulica przy cmentarzu na odcinku od ulicy Głównej do skrzyżowania w Krążku. Zmiany są podyktowane oddaniem do użytkowania obwodnicy Bolesławia. Prosimy kierowców o rozważną jazdę.czytaj więcej

Zmiany organizacji ruchu w...
07.12.2022

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych

We wtorek 6 grudnia, podobnie jak w ubiegłym roku, Wójt Gminy Bolesław odwiedził przedszkola i klub dziecięcy, by wręczyć podopiecznym tych placówek mikołajkowe paczki.  Gminną akcję dla najmłodszych wsparły w tym roku GAZ-SYSTEM, Fundacja ZGH „Bolesław” oraz DB Cargo. Dzięki środkom pozyskanym przez wójta od sponsorów zakupiono słodkie upominki dla blisko 300 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Bolesławiu, Laskach, Krzykawy i Podlipia oraz Klubu Malucha „Leśna Kraina” w Laskach.  To był wspaniały, pełen wrażeń dzień. Świątecznie udekorowane placówki i mikołajkowe stroje dzieci wprowadziły wszystkich w doskonały nastrój. Prezenty sprawiły dzieciom...czytaj więcej

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych
05.12.2022

OGŁOSZENIE – termin składania wniosków o preferencyjny zakup węgla

Wnioski o preferencyjny zakup węgla, który ma być zrealizowany do 31 grudnia 2022r., należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław nie później niż do 9 grudnia 2022r.  Wnioski, które wpłyną do urzędu po 9 grudnia 2022 roku będą weryfikowane i realizowane w 2023 roku.  Przypominamy ponadto, że znowelizowane rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wprowadza możliwość powiększenia limitu 1,5 tony dla zakupu od 1 stycznia 2023 roku w sytuacji niezakupienia paliwa na preferencyjnych warunkach w 2022 lub zakupienia go w mniejszej niż...czytaj więcej

OGŁOSZENIE – termin składania...
05.12.2022

Zmiany w przepisach o preferencyjnym zakupie węgla

3 grudnia weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Oto jego najważniejsze zapisy:1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupupreferencyjnego wynosi:1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg. 2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w...czytaj więcej

Zmiany w przepisach o...

Pogoda

31 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: